Task 1. Look at the pictures. Which health tips from the box above sầu would you give sầu khổng lồ each of these people?

(Nhìn vào phần nhiều album. Bạn đã đem lại cho mỗi tín đồ bí quyết như thế nào tự size bên trên?)

*

Lời giải chi tiết:

a.

Bạn đang xem: A closer look 2 unit 2 lớp 7

You should eat more fruit & sleep more.

(Quý khách hàng đề xuất ăn uống nhiều hoa quả cùng ngủ nhiều hơn.)

b.You should watch less TV and spend less time playing computer games.

(Bạn bắt buộc coi TV thấp hơn và giảm bớt thời hạn chơi điện tử trên máy vi tính.)

c.You should do more exercise và eat less junk food.

(Quý khách hàng phải đồng đội dục nhiều hơn thế nữa với không nên ăn món ăn lặt vặt hơn.)

d.You should sunbathe less.

(Quý khách hàng nên tắm rửa nắng và nóng thấp hơn.)

Task 2. Top health tips for teens

Look at the health tips in the yellow box. Which six bởi you think are most important to lớn you và yourclassmates? Explain why.

(Nhìn vào những tuyệt kỹ sức mạnh trong size màu đá quý. Sáu loại nào nhưng bạn nghĩ là đặc biệt quan trọng tốt nhất cùng với bạn và bạn học? Giải đam mê tại sao.)

Lời giải chi tiết:

1. do more exercise (bè cánh dục những hơn)2. eat more fruit/vegetables (ăn uống nhiều trái cây/rau củ hơn)
3. eat less junk food (hạn chế ăn đồ ăn vặt hơn)4. sunbathe less (tắm rửa nắng nóng ít hơn)
5. watch less TV (coi ti vi ít hơn)6. spkết thúc less time playing computer games (giảm sút thời gian nghịch điện tử bên trên sản phẩm tính)

I think these tips are the most important khổng lồ me và my friends because they are easy to follow and they are good for our health.

(Tôi nghĩ đều lời khuyên ổn này là đặc biệt quan trọng độc nhất vô nhị so với tôi cùng bạn bè tôi do chúng dễ triển khai cùng giỏi mang đến sức khỏe của công ty chúng tôi.)

Task 3. Look at the article on the Teen Health website. Fill in the blanks lớn complete their top six health tips

(Nhìn vào mục báo bên trên trang web Teen Health. Điền vào thời gian trống để hoàn thành 6 tuyệt kỹ mạnh khỏe hàng đầu của họ.)

Lời giải đưa ra tiết:

1. Do more exercise2. Sleep more!
3. Eat less junk food4. Wash your hands more
5. Watch less TV6. Spkết thúc less time playing computer games

1. Do more exercise!

(Tập thể dục nhiều hơn!)

Staying in shape is our most important tip. You can play football, or even go for long walks. It’s OK, but make sure it’s three times a week or more.

(Giữ dáng vẻ cân đối là lời khuyên quan trọng độc nhất vô nhị của Shop chúng tôi. Quý Khách rất có thể đùa bóng đá, hoặc thậm chí là là quốc bộ quãng con đường lâu năm. bởi thế cũng được, tuy vậy ghi nhớ triển khai 3 lần 1 tuần hoặc những hơn!)

2. Sleep more!

(Ngủ những hơn!)

Getting plenty of rest is really important! It helps you to lớn avoid depression and it helps you concentrate at school. You’ll also be fresher in the mornings!

(Nghỉ ngơi các thiệt sự quan lại trọng! Nó giúp bạn tránh được trầm cảm, với giúp bạn triệu tập rộng Lúc nghỉ ngơi trường. quý khách cũng trở thành thấy trẻ khỏe hơn mỗi buổi sáng!)

3. Eat less junk food.

(Ăn ít đồ ăn lặt vặt rộng.)

You are what you eat! So make sure it’s healthy food like fruit và vegetables, not junk food. It can help you to avoid obesity too.

(Những gì các bạn ăn uống ra quyết định cho tới vấn đề bạn như vậy nào! Vì thế hãy bảo đảm an toàn rằng đó là gần như thức nạp năng lượng tốt mang lại sức mạnh nhỏng hoa trái cùng rau hoa quả, chưa hẳn đồ ăn vặt. Nó cũng hoàn toàn có thể giúp đỡ bạn tránh được béo phệ.)

4. Wash your hands more.

(Rửa tay nhiều hơn nữa.)

It’s so easy lớn get flu. We should all try to lớn keep clean more. Then flu will find it harder to spread!

(Thật dễ dàng mắc cảm cúm. Tất cả họ nên cố gắng giữ gìn thật sạch sẽ rộng. lúc đó, cảm cúm sẽ cực nhọc mà phạt tán!)

5. Watch less TV.

(Xem TV ít hơn.)

There are some great things lớn watch. But too much isn’t good for you or your eyes.

(Có một số thiết bị hoàn hảo và tuyệt vời nhất để xem. Nhưng xem quá nhiều không xuất sắc cho mình hay đôi mắt của công ty.)

6. Spover less time playing computer games.

(Giảm bớt thời hạn chơi điện tử trên máy tính.)

Finally, at number 6, we all love sầu them, but many of us need to spover less time playing computer games! Limit your time lớn just an hour or two, two or three days a week, or less!

(Cuối thuộc, ở vị trí số 6, tất cả bọn họ số đông ngưỡng mộ, nhưng nhiều người vào họ buộc phải giảm bớt thời hạn đùa năng lượng điện tử trên trang bị tính! Chỉ nghịch 1 hoặc 2 giờ, 2 hoặc 3 ngày 1 tuần, hoặc ít hơn!)

Task 4. Make compound sentences by joining the two simple sentences. Use the conjunction given. Remember to add a comma

(Tạo thành câu ghnghiền bằng cách nhập 2 câu 1-1. Sử dụng liên từ được đến. Nhớ thêm 1 vết phẩy)

Lời giải bỏ ra tiết:

1.I want to lớn eat some food. I have a sore throat.

Xem thêm:

(but)

=> I want to eat some food, but I have a sore throat.

(Tôi ao ước nạp năng lượng chút ít thức ăn, mà lại tôi bị nhức họng.)

2.The Japanese eat healthily. They live sầu for a long time.(so)

=> The Japanese eat healthily, so they live for a long time.

(Người Nhật nhà hàng mạnh khỏe, vì thế bọn họ sống lâu.)

3.I feel tired. I feel weak.(and)

=> I feel tired, & I feel weak.

(Tôi Cảm Xúc mệt, và tôi cảm giác yếu ớt ớt.)

4.You can go & see the doctor. You can go khổng lồ bed now and rest.(or)

=> You can go và see the doctor, or you can go khổng lồ bed now và rest.

(quý khách hàng rất có thể cho khám chưng sĩ, hoặc chúng ta có thể đi ngủ bây giờ cùng sinh hoạt.)

Task 5. Match the beginnings of the sentences with the pictures that complete them

(Nối phần đầu câu cùng với bức tranh nhằm xong chúng)

Lời giải chi tiết:

1-d2-c3-a4-b

1.Nichồng washes his hands a lot, sohe doesn’t have flu.

(Niông xã cọ tay không hề ít, vì vậy anh ấy không trở nên ốm.)

2.David eats lots of junk food, andhe doesn’t vị exercise.

(David ăn đủ thức ăn vặt cùng anh ấy ko số đông dục.)

3.The doctor told Elena she should sleep more, orshe should try to lớn relax more.

(Bác sĩ bảo Elena răng cô ấy đề nghị ngủ nhiều hơn, hoặc buộc phải nỗ lực thư giãn và giải trí nhiều hơn thế nữa.)

4.My sister plays computer games, butshe does exercise too.

(Chị tôi chơi game laptop với chị ấy cũng lũ dục.)

Task 6. Complete the second part of the compound sentences

(Hoàn yếu tắc 2 của câu ghép.)

Lời giải chi tiết:

1.Niông xã washes his hands a lot, sohe doesn’t have sầu flu.

(Niông chồng rửa tay không ít, vì thế anh ấy không trở nên mệt mỏi.)

2.David eats lots of junk food, andhe doesn’t bởi exercise.

(David ăn uống nhiều thức nạp năng lượng lặt vặt và anh ấy ko bè lũ dục.)

3.The doctor told Elena she should sleep more, orshe should try to lớn relax more.

(Bác sĩ bảo Elemãng cầu răng cô ấy cần ngủ nhiều hơn thế nữa, hoặc bắt buộc cố gắng thư giãn và giải trí nhiều hơn thế.)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *