Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú baoboitoithuong.com.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một biện pháp tự tin.


Bạn đang xem: Along là gì

Most of the other language features had a set of benefits in development along with drawbacks khổng lồ performance.
A similar reflection occurs later at the other over và a wave, once started, will move sầu bachồng & forth along the chain.
Referring to figure 2, let us use pi lớn denote the displacement of the mass mày from its rest position along the line.
Problems of mappings of information from one medium to another are considered, along with problems of reception for artworks made with these methods.
Second, there are many fundamental relationships about existing retirement income systems not well-understood, along with the responses of individuals và firms lớn these systems.
The unit vector ui along the axis of the fixed revolute joint of the universal joint is determined from the geometry of the mechanism.
The first and second legs provide two constraints on the rotation of the moving platsize about the z-axis và the translation along x -axis.
Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu thị ý kiến của những biên tập viên baoboitoithuong.com baoboitoithuong.com hoặc của baoboitoithuong.com University Press tốt của những công ty cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Thu Minh Cao Bao Nhiêu Tuổi, Thu Minh Lần Đầu Khoe Ảnh Cưới, Thu Minh Là Ai

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *