Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ baoboitoithuong.com.Học các tự bạn cần giao tiếp một bí quyết lạc quan.


Bạn đang xem: Away from là gì

The traditional demarcation between public houses and restaurants và between restaurants and take-aways has become blurred.
The first and most important issue involves the catering industry—restaurants, cafés và take-aways.
There have sầu been 106 complaints relating to "take-aways" generally & of them đôi mươi were about fish-and-chip shops.
We are failing to lớn vị so because we are carrying round our neck like a millstone interest of £11 billion on previous give-aways.
Các quan điểm của những ví dụ không thể hiện ý kiến của những chỉnh sửa viên baoboitoithuong.com baoboitoithuong.com hoặc của baoboitoithuong.com University Press hay của các bên cấp phép.
*

*

*

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ On Board Là Gì ? Onboard Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *