Away khôn xiết phổ biến trong cuộc sống mỗi ngày, cả văn uống nói cùng viết. Từ này có ý nghĩa khôn xiết đa dạng và phong phú, thuộc liệt kê những chân thành và ý nghĩa đó cùng những ví dụ dễ nắm bắt vào nội dung bài viết này:


1. Xa, xa bí quyết, xa lánh, xa ra

Away bao gồm nghĩa thịnh hành duy nhất sẽ là xa, xa giải pháp, rời khỏi, xa ra, đi (xa)

=away from home+ xa nhà=to stvà away from the rest+ đứng biện pháp xa những người khác=khổng lồ fly away+ cất cánh đi=to lớn go away+ tránh đi, đi khỏi, đi xa=to lớn throw away+ nỉm đi; ném ra xa=away with you!+ phới đi! ra chỗ khác!

Ex: I have sầu been away from trang chủ for over 2 years.

Bạn đang xem: Away nghĩa là gì

(Tôi ra đi nhà đã được hơn hai năm rồi.)

To st& away from the rest: đứng bí quyết xa những người khác

Ex: People should stand away from the rest khổng lồ avoid infecting others with Corona Virus.

(Mọi bạn phải đứng những xa những người dân khác để rời lây truyền vi-rút Corona cho đa số người.)

To fly away: bay đi

Ex: Keep silent! The flock of birds will fly away the tree if you shout again.

(Im lặng! Đàn chyên ổn vẫn bay ngoài cây nếu như cậu liên tiếp hét nữa.)

To throw away: ném đi; ném nhẹm ra xa

Ex: He is used to lớn throwing all things in the room away when he gets angry.

(Anh ta tất cả kiến thức ném nhẹm gần như thiết bị trong phòng đi mỗi lúc khó chịu.)

Away with you!: Ra địa điểm khác!

Ex: Away with you. You’re bothering me!

(Ra chỗ khác! Anh sẽ làm cho phiền đức tôi đấy!)

2. Biến đi, mất đi, hết đi

=to boil away+ sôi cạn đi=khổng lồ gamble away all ones money+ cờ bạc hết sạch mát cả chi phí của=to lớn make away with oneself+ tự tử=to lớn do away with somebody+ trừ khử ai đi=khổng lồ pass away+ chết=to lớn food away ones time+ tiêu tốn lãng phí hết thời hạn vào gần như vấn đề có tác dụng nhảm, trung bình phào

Các ví dụ

To boil away: sôi cạn đi

Ex: The water in this kettle boiled away because I involved in reading books.

(Nước vào nóng sẽ sôi cạn đi bởi vì tôi mải mê đọc sách.)

To gamble away all one’s money: bài bạc hết không bẩn cả tiền của

Ex: He asked me for a loan because he gamble away all his money.

(Anh ta hỏi vay mượn tôi một số tiền bự vày toàn bộ tài chánh mọi đưa đi bài bạc không còn sạch rồi.)

To make away with oneself: trường đoản cú tử

Ex: She cannot overcome the pain of losing her child, so she decided to lớn make away with herself.

(Cô ấy quan trọng quá qua nỗi đâu mất nhỏ cần vẫn đưa ra quyết định tự sát.)

To bởi away with somebody: khử ai đi

Ex: After doing away with hyên, you will get a large amount of money.

(Sau khi khử hắn ta, anh vẫn nhận được một khoản tiền lớn.)

To pass away: chết

Ex: My grandmother passed away because of lung cancer.

(Bà của tớ bị tiêu diệt vị bệnh ung thư phổi.)

To food away one’s time: lãng phí hết thời gian vào đa số việc làm cho nhảm, trung bình phào

Ex: You should spkết thúc more time on studying instead of fooding away your time.

Xem thêm: Trung Tâm Cskh Điện Cao Áp Là Bao Nhiêu Vôn, Cấp Điện Áp Là Gì

(Cậu nên để nhiều thời gian tiếp thu kiến thức rộng thay vày lãng phí thời gian vào đông đảo câu hỏi tầm phơ tầm phào.)

3. Không ngừng liên tục

To work (peg ) away: làm việc liên tục

Ex: You have worked away for over six hours.

(Anh đã thao tác suốt rộng 6 giờ đồng hồ đồng hồ đeo tay rồi đó.)

4. Không chậm trễ, ngay lập tức lập tức

Speak away!: nói (ngay) đi!

Ex: Speak away or you will be sent to jail.

(Nói ngay lập tức còn nếu không anh sẽ ảnh hưởng tống vào tù hãm.)

Right away: ngay tức thì

Ex: If you don’t leave sầu right away, you will miss the train.

(Nếu bạn không đi ngay lập tức, bạn sẽ lỡ chuyến tàu.)

5. Away bachồng (tự Mỹ,nghĩa Mỹ): từ bỏ từ thời điểm cách đây sẽ lâu

Ex: This region was discovered away baông xã in 1800.

(Vùng khu đất này được vạc hiện ra khá lâu vào khoảng thời gian 1800.)

6. Away with it!: vứt nó đi!; tống khđọng nó đi!

Ex: Please away with it! I feel tired whenever I catch sight of it.

(Làm ơn hãy vứt nó đi. Tôi cảm giác mệt mỏi mọi khi thấy được nó.)

7. Far & away

Bỏ xa, hơn nhiều, cần thiết đối chiếu được

Ex: It was far và away the best meal he had ever eaten.

(Bữa ăn uống này ngon hơn nhiều toàn bộ những bữa anh ta đã từng có lần ăn uống.)

Tất nhiên, tất nhiên, chắc chắn, không nghi ngờ gì nữa

Ex: Who’s the best shot ? – Mr . Smith, far & away.

(Ai phun giỏi nhất? -Tất nhiên là ông Smith chứ còn ai nữa.)

8. Out & away: bỏ xa, chẳng thể đối chiếu được với; trội hẳn lên

Ex: He used khổng lồ be out and away the best students in the class, but he has got lots of bad marks recently.

(Anh ta từng là học sinh xuất nhan sắc độc nhất lớp, nhưng lại đi dạo gần đây, anh ấy thường xuyên bị điểm kém)

9 .To be away: vắng mặt

Ex: You want to see my father , don’t you ? – But he’s away .

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *