Hôm nay chúng tôi xin trình làng tới quý fan hâm mộ một nhiều loại câu điều kiện không tồn tại thật ở hiện nay tại. Câu đk loại 2 y như câu đk loại 1. Đều miêu tả một giả định về tương lai, về công dụng của hành động trong tương lai. Mà lại trong điều kiện loại 2, đk đó khôn xiết khó xẩy ra hoặc là không lúc nào có thật. Nội dung bài viết này sẽ tổng quan về Câu điều kiện loại 2- Công thức, biện pháp dùng, bài bác tập áp dụng.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện LOẠI 2


Ý nghĩa câu điều kiện loại 2

– tương tự như câu đk loại 1, câu đk loại 2 cũng sẽ nghĩ về tương lai nhưng công dụng sẽ không xẩy ra hoặc rất nặng nề xảy ra. Bao gồm nghĩa là, câu đk loại 2 là câu đk thể hiện ước mong mà bản thân bắt buộc làm được.

Công thức ( cấu trúc) câu điều kiện loại 2

If + S + V (quá khứ), S + would + V (nguyên mẫu)

Example:

– If you went to lớn bed earlier you wouldn’t be so tired.( nếu khách hàng đi ngủ sớm các bạn sẽ không bị mệt.)- thực tế bạn đã không đi ngủ sớm, và bạn hiện giờ đang bị mệt với điều bạn muốn không thể có tác dụng được)

– If it rained, you would get wet.( nếu trời mưa, bạn sẽ bị ướt)- Thực tế bên ngoài trời không có mưa

Lưu ý câu điều kiện loại 2

Lưu ý 1:

Trong câu đk loại 2, hễ từ của mệnh đề if phân chia ở (past subjunctive). Động từ của mệnh đề thiết yếu chia sinh hoạt tương lai trong quá khứ(Future in the past).

Riêng cồn từ “to be” thì sử dụng “were” cho toàn bộ các ngôi.Động từ vào mệnh đề bao gồm ở sau này trong vượt khứ(Future in the past): would

Example: 

– If the weather wasn’t so bad, we would go khổng lồ the park. (But the weather is bad so we can’t go.)( trường hợp thời tiết không thật tệ, bọn họ sẽ đi mang lại công viên)- Nhưng thực tế thời huyết thì tệ vì thê chúng ta không thể đi.

Lưu ý 2: cách ghi ghi nhớ nhanh

– Ở những trung trọng điểm anh ngữ các thầy cô giáo hay sử dụng cách ghi nhớ cấp tốc như sau:

Câu điều kiện loại 2 = Câu điều kiện loại 1 thụt lùi một thì
Simple present → Past subjunctive/ Simple Past
Will + V_inf → Would + V_inf
Lưu ý 3:

– hoàn toàn có thể dùng “Would be V_ing” thay thế cho “Would + V_inf” để dìm mạnh hành động đang diễn raEx: If I were in my company, I would be working now. (Nếu hiện thời tôi ở doanh nghiệp của tôi, thì tôi sẽ đang có tác dụng việc)

Lưu ý 4: Đảo ngữ câu điều kiện loại 2


Were + S +(not) + to_inf

Ex:If they offered you the job, would you accept?→ Were they to lớn offer you the job, would you accept?( trường hợp họ ý kiến đề nghị bạn một công việc, chúng ta có đồng ý không?)

She would hurt herself if she fell.→Were she lớn fall, she would hurt.( ví như cô ấy ngã, thì cô ấy sẽ bị đau.)

Lưu ý 4: Were có thể được dùng núm cho was (với các chù trường đoản cú Ị, he, she, it) trong mệnh đề if độc nhất vô nhị là trong mịnh đề “If I were you”If Tom were rich, he would have a car. (Nếu Tom giàu có, anh ấy sẽ mua một dòng xe ô tô.)
*
If Tom were rich, he would have a carI’d go out if it weren’t raining. (Giá như trời ko mưa thì tôi đang di chơi)If I were you, I would accept the invitation. (Nếu tôi là anh, tôi sẽ chấp nhận lời mời của họ)Lưu ý 5: Không cần sử dụng would vào mệnh đề đk (if-clause)If I ate cake, I’d get fat. (Nếu tôi ân bánh, tôi sẽ bị mập.)

Nhưng would có thể được sử dụng trong mênh đề if khi bọn họ đưa ra lời yêu cầu.

If you’d like to come this way, the doctor will see you now.(Vui long đi lối này, bác sĩ vẫn khám mang lại bà.)

Biến thể câu điều kiện loại 2

1. Phát triển thành thể sinh sống mệnh đề chính

If + S+ past simple, S + would /could/might/had to…. + be V-ing

– Could cùng might cũng hoàn toàn có thể được sử dụng trong mệnh đề chủ yếu để nói đến khả năng rất có thể xảy ra.

Example:

If she had a camera, she could take some photos.(Giá như nỗ lực máy ảnh, cô ấy hoàn toàn có thể chụp vài ba tấm hình.)If Rachel worked harder, she might do even better than at her study.

Xem thêm: Confirm Email Là Gì ? Cách Viết Email Confirm Thật Chuyên Nghiệp!

(Giá như Rachel học chuyên hơn thỉ kết đá quý học tập của cô ấy ấy cố kỉnh thể còn xuất sắc hơn nữa.)

2. Trở nên thể ngơi nghỉ mệnh đề If

If + S + Past Continuous, S + would/could + V-inf

Example:If you were working, I wouldn’t bother you. (Nếu nhiều người đang bận thao tác làm việc tôi sẽ không còn làm phiền các bạn đâu.)

If + S + Past Perfect, S + would/could + V-inf

Example:

If he hadn’t called me last night, I couldn’t get up early.( nếu về tối qua anh ấy không điện thoại tư vấn tôi, thì tôi cần thiết dậy nhanh chóng được.)

Bài tập câu điều kiện loại 2

1. Dứt các bài xích tập bên dưới sử dụng câu đk loại 2(Complete the sentences with the verbs in brackets.)

I can’t tidy my room now. If I ………………………. More không lấy phí time, I ……………………………. It. (have | tidy)My job isn’t well-paid. Provided that I ……………………… a lot of money, however, I ………………………….round the world. (earn | travel)I spend a lot of time learning English. If I ………………………….. English, I …………………………… studyingSpanish or French. (not learn | try)I have khổng lồ meet my business partner. But if I ………………………… some time lớn spare, I ………………………..a museum. (have | visit)I don’t know if my friend needs help. Suppose he …………………………. My help, I ………………………………(need | not refuse)I can’t imagine that there would be someone in my bedrrom. I ………………………….. If I ……………………..a stranger in it. (scream | find)My teachers are OK. If I …………………………… my teachers, however, I ………………………………….. Them.(can’t stand | never tell)I’ve never won a lottery. But I …………………………. My job if I …………………… a million. (not quit | win)You can rely on Jim. But if he ……………………… about it, I …………………………….. Him. (forget | remind)Do you want me khổng lồ pay in advance? I ………………………….. In advance on condition that I ………………….a discount. (pay | get)

Đáp án

If I had more không tính phí time, I would tidy it.Provided that I earned a lot of money, however, I would travel round the world.If I did not learn English, I would try studying Spanish or French.But if I had some time lớn spare, I would visit a museum.Suppose he needed my help, I would not refuse.I would scream if I found a stranger in it.If I couldn’t stand my teachers, however, I would never tell them.But I would not quit my job if I won a million.If he forgot about it, I would remind him.I would pay in advance on condition that I got a discount.

2. Bài xích tập viết lại câu thực hiện câu điều kiện loại 2

Ví dụ:My oto is out of order. I won’t drive you there.If my car wasn’t out of order, I would drive you there._______________________________________________________

I don’t know his address. I can’t liên hệ him.If I ………………………… his address, I could liên hệ him.He is ill. He can’t go skiing.If he wasn’t ill, he ……………………… skiing.He doesn’t lượt thích tomatoes. He won’t eat the salad.If he …………………….. Tomatoes, he would eat the salad.I travel on my own because I speak English.I wouldn’t travel on my own if I ……………………………………. English.We don’t have enough room in our house. You can’t stay with us.If we …………………. Enough room in our house, you could stay with us.You aren’t lucky. You won’t win.If you were lucky, you ……………………………… .I go to bed early because I work so hard.I wouldn’t go to bed early if I …………………………………. So hard.I am eighteen. I can vote.If I ……………………. Eighteen, I couldn’t vote.Go to Corfu. You may like it.If you went khổng lồ Corfu, you ……………………………… it.You’ll manage it. Don’t panic.You would manage it if you ………………………………………. .

Đáp án:

If I knew his address, I could contact him.If he wasn’t ill, he could go skiing.If he liked tomatoes, he would eat the salad.I wouldn’t travel on my own if I didn’t speak English.If we had enough room in our house, you could stay with us.If you were lucky, you would win.I wouldn’t go to bed early if I didn’t work so hard.If I wasn’t | weren’t eighteen, I couldn’t vote.If you went to lớn Corfu, you might like it.You would manage it if you didn’t panic.

3. Ngừng các câu sau với động từ gợi ý trong ngoặc

I can’t tidy my room now. If I ………………………. More không lấy phí time, I ……………………………. It. (have | tidy)My job isn’t well-paid. Provided that I ……………………… a lot of money, however, I ………………………….round the world. (earn | travel)I spend a lot of time learning English. If I ………………………….. English, I …………………………… studyingSpanish or French. (not learn | try)I have to meet my business partner. But if I ………………………… some time to lớn spare, I ………………………..a museum. (have | visit)I don’t know if my friend needs help. Suppose he …………………………. My help, I ………………………………(need | not refuse)I can’t imagine that there would be someone in my bedrrom. I ………………………….. If I ……………………..a stranger in it. (scream | find)My teachers are OK. If I …………………………… my teachers, however, I ………………………………….. Them.(can’t stand | never tell)I’ve never won a lottery. But I …………………………. My job if I …………………… a million. (not quit | win)You can rely on Jim. But if he ……………………… about it, I …………………………….. Him. (forget | remind)Do you want me to pay in advance? I ………………………….. In advance on condition that I ………………….a discount. (pay | get)

Đáp án:

If I had more không lấy phí time, I would tidy it.Provided that I earned a lot of money, however, I would travel round the world.If I did not learn English, I would try studying Spanish or French.But if I had some time lớn spare, I would visit a museum.Suppose he needed my help, I would not refuse.I would scream if I found a stranger in it.If I couldn’t stand my teachers, however, I would never tell them.But I would not quit my job if I won a million.If he forgot about it, I would remind him.I would pay in advance on condition that I got a discount.

4. Bao gồm một lỗi sai trong những câu. Đánh dấu cùng viết câu trả lời đúng ngay bên cạnh-sử dụng câu đk loại 2

Ví dụ:If you helped me, we will finish in time. Would finish_______________________________________________________________________________________I can’t go out. Believe me, I wouldn’t stay at trang chủ if I’m not ill. _______________If my mum was younger, she studied at university. _______________I can’t afford this car. But I’d buy it if I have more money. _______________I don’t speak French. If I’d speak French, I’d live in Provence. _______________If you aren’t my best friend, I wouldn’t tolerate your behaviour. _______________Paul is unemployed. He would be happier if he founded a job. _______________He doesn’t want to vày the exam. But he could enter university if he’d pass it. _______________I don’t know his phone number. I’ll text him if I knew it. _______________They wouldn’t travel lớn Egypt if they can’t stand hot weather. _______________If I were you, I should listen to lớn your parents. _______________

Đáp án:

I can’t go out. Believe me, I wouldn’t stay at home if I’m not ill. I wasn’t | weren’tIf my mum was younger, she studied at university. would studyI can’t afford this car. But I’d buy it if I have more money. hadI don’t speak French. If I’d speak French, I’d live in Provence. I spokeIf you aren’t my best friend, I wouldn’t tolerate your behavior. weren’tPaul is unemployed. He would be happier if he founded a job. foundHe doesn’t want to bởi the exam. But he could enter university if he’d pass it. he passedI don’t know his phone number. I’ll text him if I knew it. I’d textThey wouldn’t travel lớn Egypt if they can’t stand hot weather. couldn’t standIf I were you, I should listen khổng lồ your parents. would listen

5. Bài tập viết lại câu thực hiện câu đk loại 2

What would you wish if you ………………. Three wishes?□ have □ hadTim ……………………………………… if he asked for a pay-rise.□ wouldn’t be fired □ wasn’t firedSuppose you had lớn marry Rachel, what ………………………………… first?□ would you vị □ you would doI wouldn’t accept the job on condition that I ……………………………………………. Very early.□ had to get up □ would have lớn get upIf we …………… a TV set, we could watch the Olympic games.□ buy □ boughtHe’d go with us in case we …………………………… help.□ needed □ would needIf the flowers were dry, ………………………………….. Them?□ will you water □ would you waterWe would deliver the parcel today on condition that you ……………….. Extra charge.□ paid □ payedWe would tư vấn your project provided that you ………………………… it till the kết thúc of this year.□ finished □ finishIf you gave me your address, I ………………….. Send someone to lớn have a look at it.□ will be able □ could

Đáp án:

What would you wish if you had three wishes?Tim wouldn’t be fired if he asked for a pay-rise.Suppose you had lớn marry Rachel, what would you vì first?I wouldn’t accept the job on condition that I had to lớn get up very early.If we bought a TV set, we could watch the Olympic games.He’d go with us in case we needed help.If the flowers were dry, would you water them?We would deliver the parcel today on condition that you paid extra charge.We would support your project provided that you finished it till the end of this year.If you gave me your address, I could send someone khổng lồ have a look at it.

6. Sử dụng những từ lưu ý để xong các câu điều kiện lại 2

Ví dụ:I’d play with you ………………………………………………………………………help me | with the housework | you | ifI’d play with you if you helped me with the housework._____________________________________________________

I wouldn’t go there ………………………………………………. .be | I | if | you……………………………………………………………………., we’d catch an express train.to Paris | have | suppose | khổng lồ travel | we……………………………………………………………. If you didn’t commit it?a crime | you | to lớn | admitJim would be happier ……………………………………………………………….. .you | about it | if | not tell himIf you won this match, ………………………………………………………………….?win | you | the tournamentWe should take some coins …………………………………………………………………….need | in case | a trolley | we | in the shop…………………………………………………………………………….. If it were cloudy?go | we | lớn the beachWe wouldn’t mind your marriage ………………………………………………………………..get married | in church | you | on condition thatSuppose I wanted lớn renovate the house, ……………………………………………………………………?a hand | give me | youWhat would you do ……………………………………………………………………………………?back | he | the money | not give you | if

Đáp án:

I wouldn’t go there if I were you.Suppose we had to lớn travel to lớn Paris, we’d catch an express train.Would you admit lớn a crime if you didn’t commit it?Jim would be happier if you did not tell him about it.If you won this match, would you win the tournament?We should take some coins in case we needed a trolley in the shop.Would we go to the beach if it were cloudy?We wouldn’t mind your marriage on condition that you got married in church.Suppose I wanted lớn renovate the house, would you give me a hand?What would you do if he didn’t give you the money back?

7. Bài tập phân chia động từ áp dụng câu điều kiện loại 2

1. It’s Monday today, but if it ___________________ (be) Saturday, I ______________________ (go) to lớn the beach.2. I don’t have any money now, but if I ___________________ (have) some, I _________________ (lend) it khổng lồ you.3. I have lớn work tomorrow, but if I ___________________ (be) free, I ___________________ (go) shopping with you.4. Amy can only speak one language, but if she ________________ (can) speak two languages, she___________________ (apply) for a job at the Multicultural Center.5. Sue doesn’t know how to lớn knit. If she ___________________ (know) how to knit, she ____________________ (make)a sweater for you for your birthday.6. I don’t own a pair of skis. If I ________________ (have) skis, I __________________ (go) skiing with you tomorrow.7. I can’t understand what he’s saying. If he ___________________ (speak) more clearly, I ____________________(understand) more.8. We are not going to buy that house, but if it ______________________ (be) a little cheaper, we____________________ (buy) it.9. He is not going to lớn pass his exam. If he ______________________ (study) harder, he _____________________ (pass).10. John has a lot of oto accidents. If he _____________________ (drive) more carefully, he _______________________(have) fewer accidents.11. Beth eats a lot of junk food. If she _____________________ (eat) healthier food, she ____________________ (lose)weight.12. Robert smokes a lot. If he ______________________ (quit) smoking, his cough _______________ (get) better.13. Frank is always tired. If he _____________________ (go) to lớn bed earlier every night, he ______________________(feel) much better.

8. Lựa chọn câu trả lời đúng nhất thực hiện câu đk loại 2

1. If I were hungry, I __________________________ a sandwich.a) makeb) will makec) would make2. I would buy a new car if I __________________________ more money.a) hadb) havec) will have3. If he __________________________ his homework everyday, he would get better marks.a) doesb) didc) will do4. If our parents were here, they __________________________ us what to lớn do.a) toldb) would tellc) tell5. I would help her if she __________________________ me.a) will askb) askedc) asks6. If I found a $20 dollar bill on the street, I __________________________ it.a) will keepb) keptc) would keep7. I __________________________ khổng lồ your buổi tiệc nhỏ on Saturday if I didn’t have khổng lồ work.a) cameb) would comec) will come8. I would gọi them if I __________________________ their telephone number.a) knewb) knowc) will know

Bài viết trên của cửa hàng chúng tôi với đã khái quát tất cả kiến thức liên quan cấu tạo câu đk loại 2 – Công thức, giải pháp dùng, bài xích tập vận dụng từ cơ bạn dạng đến nâng cao. Cửa hàng chúng tôi rất mong nhận được hồ hết đóng góp chủ kiến quý báu tự quý thầy cô và chúng ta học sinh sinh viên.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *