Những bài tập đổi khác trường đoản cú bây giờ ngừng thanh lịch thừa khứ đơn là dạng bài xích tập thông dụng khi tham gia học giờ đồng hồ anh. Để nỗ lực dĩ nhiên các cấu tạo câu chuyển thì hiện giờ chấm dứt lịch sự quá khứ đọng solo, hãy cùng Chăm học tập bài bác ôn lại kiến thức và kỹ năng cùng chấm dứt không còn phần bài tập giới thiệu nhé! Yên trọng tâm là Chăm học tập bài sẽ tổng hòa hợp bài xích tập chuyển đổi từ bây giờ ngừng thanh lịch thừa khứ đọng solo có lời giải nhé!

Ngữ pháp đưa thì hiện nay xong lịch sự thừa khứ đơn

1. Thì bây chừ xong và 3 cấu trúc quá khứ đọng đối kháng tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách dùng trường đoản cú nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu trúc for với ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Cấu trúc câu hỏi khi nào (When) cùng bao lâu (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu trúc The first time với never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have sầu been lớn nhật bản.

= I have sầu never been to lớn Japan before.

*

các bài tập luyện đổi khác trường đoản cú hiện tại chấm dứt thanh lịch thừa khứ đơn bao gồm đáp án

Viết lại câu tự vượt khđọng 1-1 quý phái hiện thời dứt không có tác dụng thay đổi nghĩa

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw hyên 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote to lớn me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

các bài luyện tập thay đổi thì ngày nay xong sang trọng thừa khứ đọng đơn

1/ How long have sầu you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have sầu never visited Halong Bay before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have sầu married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu tự vượt khđọng đối kháng sang trọng hiện giờ xong không làm cho biến đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have sầu you bought that bag?

3/ I last saw him 2 days ago.

-> I haven’t seen hlặng for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have sầu written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

Xem thêm: Những Điểm Cơ Bản Cần Biết Về Đơn Vị Sự Nghiệp Là Gì, Gồm Những Đơn Vị Nào?

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have sầu you loved him?

8/ The last time I went khổng lồ bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone lớn bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote khổng lồ me.

-> She hasn’t written khổng lồ me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Bài tập biến hóa thì ngày nay dứt lịch sự quá khứ đơn

1/ How long have sầu you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have sầu seen such a beautiful girl.

-> I have sầu never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone to lớn school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went to school was 4 months ago…

-> I last went to lớn school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went khổng lồ school

4/ I have sầu never visited Halong Bay before.

-> This is the first time I have sầu visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have sầu learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Trên đây là một vài bài tập thay đổi trường đoản cú hiện nay ngừng sang vượt khứ đọng đơn bao gồm giải đáp vày Chăm học tập bài bác nghiên cứu và phân tích, tổng thích hợp và biên soạn. quý khách đang ngừng không còn chưa? Hãy từ nghĩ ra các trường hợp xuất xắc gặp gỡ nhằm nhanh khô nhớ các cấu trúc biến đổi trường đoản cú hiện thời xong xuôi sang trọng quá khứ đối kháng cùng ngược chở lại nhé.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *