Thì tương lai đơn và tương lai gần được áp dụng khá nhau. Tuy nhiên, trong một trong những trường hợp, fan học khó tách biệt được bắt buộc dùng thì tương lai đối chọi hay tương lai gần. Trong bài viết này, siêng học bài xích sẽ cùng chúng ta tìm ra điểm khác hoàn toàn giữa thì tương lai 1-1 và tương lai ngay sát và xong một số bài xích tập thì tương lai đối chọi và sau này gần để hiểu rõ hơn bí quyết dùng của 2 thì này nhé!

*

Lí thuyết thì tương lai đơn và tương lai gần

Will + V

Be going to + V

Dùng khi đưa ra quyết định đưa ra tại thời điểm nói:

+ There’s no milk.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần

– Really? I’ll go and get some.

Dùng khi đưa ra quyết định được chỉ dẫn trước thời gian nói:

+ There’s no milk.

– I know. I’m going lớn go & get some when this film finishes.

Một lời dự đoán dựa trên quan điểm:

I think Mr.Robin will be the next president.

Một lời dự đoán dựa trên số đông thứ ta rất có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy tại thời khắc nói:

Mr.Robin is going lớn be the next president. He already has most of the votes.

Một vụ việc có thật trong tương lai

The sun will rise tomorrow.

Dùng để hứa, yêu cầu, phủ nhận hay đề nghị:

I’ll help you tomorrow, if you like.

Ví dụ rõ ràng thì sau này gần với tương lai đơn:

Trước khi làm bài bác tập thì tương lai đối chọi và sau này gần, chuyên học bài xích sẽ chuyển ra một trong những ví dụ mẫu để chúng ta tham khảo, giúp đọc sâu hơn về kiểu cách sử dụng của thì tương lai solo và tương lai gần.

Ex 1: Điện thoại đổ chuông

+ I’ll get it!

(Nếu cần sử dụng “i’m going khổng lồ get it” sẽ rất kì, vì lúc ấy mọi người sẽ nghĩ rằng Julie vẫn biết trước là điện thoại sẽ đổ chuông)

Ex 2: I’m going to lớn go on holiday next week

(Nếu sử dụng “I’ll go on holiday next week” khiến mọi nghe hiểu rằng tôi chỉ mới quyết định đi dạo vào vài phút trước. Tất nhiên, điều này rất có thể xảy ra tuy nhiên thường thường, ta lên kế hoạch cho chuyến du ngoạn xảy ra nhiều hơn)

Bài tập thì tương lai 1-1 và tương lai ngay sát 1: Put in ‘will’ or ‘be going to’:

A: We don’t have any bread.

B: I know. I __________________ get some from the shop.

A: We don’t have any bread.

B: Really? I __________________ get some from the siêu thị then.

A: Why vì you need to borrow my suitcase?

B: I __________________ visit my mother in Scotland next month.

A: I’m really cold.

B: I __________________ turn the heating on.

A: Are you going khổng lồ John’s tiệc ngọt tonight?

B: Yes. Are you going too? I __________________ give you a lift.

A: What are your plans after you leave university?

B: I __________________ work in a hospital in Africa. I leave on the 28th

(The phone rings)

A: I __________________ get it!

A: Are you ready to order?

B: I can’t decide … Okay, I __________________ have the steak, please.

A: Are you busy tonight? Would you like to have coffee?

B: Sorry. I __________________ go to lớn the library. I’ve been planning to lớn study

all day.

A: Why are you carrying a hammer?

B: I __________________ put up some pictures.

Bài tập thì tương lai 1-1 và tương lai ngay sát 2:

Oh no! I think i ______________(sneeze)I’ve got to lớn go lớn dentist this morning. _________ you ________ with me? (come)When ________ you ________ another party? (have)Next month i __________ a DVD player (buy)In the future, people _________ bigger heads. (have)That glass is too near the edge. I think it ________(fall)Look at that black cloud. I think it ________(rain)“Tomorrow ___________ a bright và sunny day everywhere in Japan, except Tokyo” – said the weatherwoman.The population of china ______________(reach) 2.1 billion by the year 2050.What are your plans for the weekend?

Minh phoned. We ______(go) on a picnic.

Xem thêm: Cụm Động Từ Với Put Off Có Nghĩa Là Gì ? Từ Đồng Nghĩa Và Cách Dùng?

KEY 1:

A: There’s no milk.

B: I know. I’m going to get some from the shop.

=> nhiều từ “i know” cho thấy thêm người nói vẫn biết là hết sữa cùng sẽ đi mua)

A: There’s no milk.

B: Really? I’ll get some from the cửa hàng then.

=> nhiều từ ‘Really?’ cho biết người nói không biết sữa đã mất trước đó. Do thế ta sử dụng ‘will + V’.

A: Why do you need to borrow my suitcase?

B: I’m going to visit my mother in Scotland next month.

=> cần sử dụng ‘be going to’ vì vụ việc thăm người mẹ đã được lên kế hoạch trước 1 tháng.

A: I’m really cold.

B: I’ll turn the heating on, then.

=> tín đồ B sẽ không còn tăng ánh sáng nếu fan A không nói rằng họ thấy lạnh. Vì vậy, áp dụng ‘will+v’

A: Are you going to John’s tiệc ngọt tonight?

B: Yes. Are you going too? I’ll give you a lift.

=> bạn B giới thiệu một lời đề nghị nên ta sử dụng ‘will + V’.

A: What are your plans after you leave university?

B: I’m going to work in a hospital in Africa. I leave on the 28th.

=> vấn đề này đã được lên kế hoạch nên ta cần sử dụng ‘be going to’.

(The phone rings)

A: I’ll get it!

=> A đo đắn là đang có điện thoại cảm ứng reo nên ta sử dụng ‘will+V’.

A: Are you ready khổng lồ order?

B: I can’t decide … Okay, I’ll have the steak, please.

=> B gửi ra quyết định tại thời điểm nói chứ không thể biết trước giỏi lên kế hoặc trước là mình nạp năng lượng gì. Vày vậy, ta cần sử dụng ‘will + V’.

A: Are you busy tonight? Would you like to have coffee?

B: Sorry. I’m going to lớn go to lớn the library. I’ve been planning khổng lồ study all day.

=> B vẫn lên kế hoạch cho đêm hôm trước thời gian A hỏi nên ta dùng ‘be going to’.

A: Why are you carrying a hammer?

B: I’m going to lớn put up some pictures.

=> B đã bài bản treo hình ảnh trước đó bắt buộc anh new cầm búa đề nghị ta dùng ‘be going to’.

KEY 2:

Oh no! I think i am going to(sneeze)I’ve got to lớn go khổng lồ dentist this morning. Will you come with me? (come)When are you going to lớn have another party? (have)Next month i am going to lớn buy a DVD player (buy)In the future, people will have bigger heads. (have)That glass is too near the edge. I think it is going lớn fall (fall)Look at that black cloud. I think it is going khổng lồ rain(rain)“Tomorrow will be a bright & sunny day everywhere in Japan, except Tokyo” – said the weatherwoman.( be)The population of china will reach (reach) 2.1 billion by the year 2050.What are your plans for the weekend? – Minh phoned. We are going (go) on a picnic.

Trên đấy là một số bài bác tập tương lai đối chọi và tương lai gần bởi Chăm học bài xích tổng hợp cùng biên soạn. Chúng ta đã nắm rõ hơn về cách sử dụng của nhì thì này chưa? Hãy tự đặt câu nhằm năm chắn chắn phần ngữ pháp này nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *