Bài 1: Tính diện tính miếng bìa hình vuông, biết hình vuông vắn đó có chu vi là 3dm 2cm.

Bạn đang xem: Bài tập toán nâng cao lớp 3

Đáp án:

Đồi: 3dm 2cm = 32cm

Cạnh miếng bìa hình vuông là: 32 : 4 = 8 (cm) 

Diện tích miếng bìa là: 8 x 8 = 16 (cm2)

Bài 2: Trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15m vải thì may được 5 bộ áo xống cùng một cỡ. Hỏi có 350m vải vóc thì may được từng nào bộ áo quần với cùng kích thước đó và còn quá mấy m vải?

Đáp án:

1 bộ áo quần cần số mét vải vóc là: 15 : 5 = 3 (m)

350m may được: 350 : 3 = 116 cỗ và vượt 2m

Bài 3: Túi thứ nhất đựng 18kg gạo, cấp 3 lần túi máy hai. Hỏi yêu cầu lấy sinh hoạt túi lắp thêm hai bao nhiêu kg gạo đổ quý phái túi thứ hai để số gạo ở nhì túi bởi nhau?

Đáp án:

Túi vật dụng hai đựng số gạo là: 18 : 3 = 6 (kg)

Cả nhì túi đựng số gạo là: 18 + 6 = 24 (túi)

Để số gạo 2 túi cân nhau thì từng túi bao gồm số gạo là: 24 : 2 = 12 (kg)

Số gạo phải kéo ra ở túi thứ nhất là: 18 – 12 = 6 (kg)

Bài 4: Trong hình vẽ bao gồm ……góc vuông và……góc không vuông?

*

Đáp án: 2 góc vuông, 4 góc ko vuông

Bài 5: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB = 16cm, BC = 20cm, cạnh CD bằng nửa tổng AB cùng BC. Cạnh AD gấp đôi hiệu của AB với BC.

Đáp án:

Cạnh CD là: (16 + 20) : 2 = 18 (cm)

Cạnh AD là: (20 – 16) x 2 = 8 (cm)

Chu vi tứ giác ABCD là: 16 + đôi mươi + 18 + 8 = 62 (cm)

Bài 6: Lớp 3A bao gồm 40 học sinh được chia thành 4 tổ, mỗi tổ lại chia hồ hết thành 2 nhóm. Hỏi mỗi nhóm bao gồm bao nhiêu học sinh?

Đáp án:

Mỗi tổ bao gồm số học viên là: 40 : 4 = 10 (hs)

Mỗi nhóm gồm số học viên là: 10 : 2 = 5 (hs)

Bài 7: Khoanh tròn câu trả lời đúng

a.Số ngay tức thì sau của số 39759

A. 39758

B. 39760

C. 39768

D.39769

Đáp án: B. 39760

b.Tìm số tròn nghìn trọng điểm số 9068 cùng 11982 là:

A.10000 với 12000

B. 10000 với 11000

C. 11000 và 9000

D. 12000 cùng 11000

Đáp án: B. 10000 với 11000

c. (98725 – 87561) x 3 = …..

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

Đáp án: C. 33492

d. 12356 + 62154 : 9 = …..

Xem thêm: Kế Toán Trong Tiếng Anh Là Gì, Tìm Hiểu Các Vị Trí Kế Toán Liên Quan

A. 29262

B. 39262

C. 19262

D. 18262

Đáp án: C. 19262

e. 3km 12m =…..

A. 312

B. 3012

C. 36

D.15

Đáp án: B. 3012

f. 4 giờ đồng hồ 9 phút = ….. Phút

A. 249 phút

B. 36 phút

C. 396 phút

D. 13 phút

Đáp án: A. 249 phút

Bài 8: một nhóm thuỷ lợi đào được 132m mương trong 6 ngày. Hỏi đội kia đào được từng nào m mương vào 7 ngày?

Đáp án:

1 ngày team thuỷ lợi đào được số mét mương là: 132 : 6 = 22 (m)

7 ngày nhóm thuỷ lợi đào được số mét mương là: 22 x 7 = 154 (m)

Bài 9: Tìm x

a) X + 7839 = 16784

b) 5 x X = 12475

c) X : 12457 = 9

Đáp án:

a/ X = 8945 b/ 2495 c/ 112113

Bài 10: Mẹ rước 100000 đồng đi chợ, mẹ mua mang đến Mai một đôi giày hết 36500 đồng và download một áo phông thun hết 26500 đồng. Số tiền còn lại mẹ dùng để mua thức ăn. Hỏi bà bầu đã dùng từng nào tiền để sở hữ thức ăn?

Đáp án:

Số tiền mẹ dùng làm mua giầy và áo là: 36500 + 26500 = 63000 (đồng)

Số tiền bà mẹ dùng đề mua thức nạp năng lượng là: 100000 – 63000 = 37000 (đồng)

Bài 11: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước kết quả đúng:

A. 4083 : 4 = 102 (dư 3)

B. 4083 : 4 = 120 (dư 3)

C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

D. 4083 : 4 = 12 (dư 3)

Đáp án: C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

Bài 12: Tích của số lớn nhất có 4 chữ số và số bé nhỏ nhất tất cả 2 chữ số là:

A. 99990 

B. 89991

C. 9999

D. 8

Đáp án: A. 99990

Bài 13: Có 45kg bộ mì đựng gần như trong 9 bao. Hỏi 75kg bột mì đựng hầu như trong mấy bao như thế?

Đáp án:

Mỗi bao đựng số klg bột là: 45 : 9 = 5 (kg)

75kg đựng được số bao là: 75 : 5 = 15 (bao)

Bài 14: Tìm số x biết “thương của 62680 với x” thì bằng 8

A. X = 7835

B. X = 7845

C. X = 7836


D. X = 7735

Đáp án: A. X = 7835

Bài 15: 

1. Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều lâu năm là 4m 30cm và chiều rộng là 80cm?

2Tính diện tích của một mảnh bìa hình chữ nhật, biết chiều lâu năm là 8dm và chiều rộng lớn là 9cm?

Đáp án:

a/ Đổi 4m 30cm = 430cm

Chu vi hình chữ nhật là: (430 + 80) : 2 = 255 (cm)

b/ Đổi 8dm = 80cm

Diện tích mảnh bìa là: 80 x 9 = 720 (cm2)

Bài 16: Một trại nuôi gài tất cả 792 con gà nhốt đa số vào 9 ngăn chuồng. Bạn ta bán đi số con gà thông qua số gà nhốt vào 2 phòng chuồng. Hỏi tín đồ ta đã chào bán đi bao nhiêu con gà?

Đáp án:

Mỗi ngăn chuồng nhốt số kê là: 792 : 9 = 88 (con)

Số gà đã phân phối là: 88 x 2 = 176 (con)

Bài 17: Tính giá trị biểu thức:

1. 124 x (24 – 4 x 6)

2. 50 + 50 x 2

3. 500 – 500 : 2

Đáp án:

1. 124 x (24 – 4 x 6) = 124 x (24 – 24) = 124 x 0 = 0

2. 50 + 50 x 2 = 50 x (1 + 2) = 50 x 3 = 150

3. 500 – 500 : 2 = 500 – 250 = 250

Bài 18: Tìm X:

1. 126 x X = 126

2. X : 9 = 2 (dư 4)

3. X x 6 = 3048 : 2

Đáp án:

1. X = 1

2. X = 9 x 2 + 4 = 22

3. X = 254

Bài 19: Một shop có 132kg đường, đã phân phối ¼ số kg mặt đường đó với 9kg. Hỏi siêu thị còn lại từng nào kg đường?

Đáp án:

Số đường siêu thị đã buôn bán là: 132 : 4 + 9 = 42 (kg)

Cửa hàng còn lại số đường là: 132 – 42 = 90 (kg)

Bài 20: Tính diện tính của miếng bìa hình vuông, biết hình vuông vắn đó bao gồm chu vi là 3dm 6cm?

Đáp án:

Đổi 3cm 6cm = 36cm

Cạnh miếng bìa là: 36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích miếng bìa là: 9 x 9 = 81 (cm)

Bài 21: tất cả 8 bao gạo đựng toàn bộ 448kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như thế nặng từng nào kg?

Đáp án: 

Mỗi bao đựng số gạo là: 448 : 8 = 56 (kg)

5 bao đựng số gạo là: 56 x 5 = 280 (kg)

Bài 22: Một cửa hàng có 6 thùng nước mắm tương đồng chưa tổng cộng 54 lít. Cửa hàng đã bán hết 36 lít. Hỏi shop còn lại bao nhiêu thùng nước mắm.

Đáp án:

Mỗi thùng chưa số nước mắm là: 54 : 6 = 9 (lít)

Cửa sản phẩm đã chào bán hết số thùng nước mắm là: 36 : 9 = 4 (thùng)

Cửa hàng còn sót lại số thùng nước mắm nam ngư là: 6 – 4 = 2 (thùng)

Bài 23: ban đầu có 5 bổ tải chở tổng cộng 210 bao con đường vào kho, sau đó có thêm 3 xe nửa chở con đường vào kho. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu bao con đường được chở vào kho? (Biết những xe sở hữu chở số bao đường bởi nhau)

Đáp án:

Mỗi xe chở số bao con đường là: 210 : 5 = 45 (bao)

3 xe chở được số bao là: 3 x 45 = 135 (bao)

Số bao mặt đường được chở vào kho là: 210 + 135 = 345 (bao)

Bài 24: Hùng có 56 nghìn đồng thiết lập được 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21 ngàn đồng. Hỏi Dũng sở hữu được bao nhiêu quyển truyện tranh?

Đáp án:

1 quyển truyện có mức giá là: 56: 8 = 7 (nghìn đồng)

Dũng bao gồm số chi phí là: 56 – 21 = 35 (nghìn đồng)

Dũng cài được số quyển truyện tranh là: 35: 7 = 5 (quyển)

Đáp án: 5 quyển truyện tranh

Bài 25: bao gồm một tổ học viên tham gia trồng rừng, fan ta giao cứ 5 học sinh thì trồng 25 cây, nhưng thực tế mỗi học viên lại trồng nhiều hơn nhiệm vụ được giao 2 cây buộc phải tổng số cây cỏ được là 238 cây. Hỏi tổ học viên đó bao gồm bao nhiêu em?

Đáp án:

Theo trọng trách mỗi em trông số kilomet là:

25 : 5 = 5 (cây)

Thực tế mỗi em trồng số kilomet là:

5 + 2 = 7 (cây)

Tổ học sinh đó bao gồm số em là:

238 : 7 = 34 (em)

Đáp số: 34 em

Bài 26: Hai thùng tất cả 58 lít dầu, nếu tiếp tế thùng độc nhất vô nhị 5 lít thì thùng trước tiên có số dầu nhát thùng đồ vật hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng gồm bao nhiêu lít dầu?

Đáp án:

Nếu chế tạo thùng nhất 5 lít thì toàn bô dầu có trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (lít)

Coi số dầu vào thùng trước tiên lúc sau là một phần số dầu thùng máy hai là 2 phần.

Tổng số phần bằng nhau là: 1+ 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng sản phẩm hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (lít)

Số dầu ngơi nghỉ thùng thứ nhất là: 58 – 42 = 16 (lít)

Bài 27: Để chuẩn bị cho một hội nghìn bạn ta kê 9 mặt hàng ghế đầy đủ chỗ mang đến 81 người ngồi. Trên thực tiễn có cho 108 bạn đến dự họp. Hỏi yêu cầu kê thêm mấy mặt hàng ghế nữa bắt đầu đủ chỗ?

Đáp án:

Mỗi hàng ghế tất cả số nơi là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hàng ghế bắt buộc kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 28: 7 bao xi măng nặng 350kg. Từng vỏ bao nặng trĩu 200g. 5 bao xi măng như vậy có khối lượng xi măng là từng nào kilogam?

Đáp án:

Đổi 350kg = 350000g

Mỗi bao xi măng có khối lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như vậy chưa trọng lượng xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 29: Một sân vườn cây nạp năng lượng quả có 5 mặt hàng cây hồng xiêm, mỗi mặt hàng 12 cây và gồm 9 hàng cây táo, mỗi hàng 18 cây. Hỏi vườn cửa cây ăn quả kia có tất cả bao nhiêu cây?

Đáp án:

Số cây hồng xiêm trong sân vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo apple là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn uống quả có toàn bộ số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 30: Ngày trước tiên bán được 2358kg gạo, ngày đồ vật hai bán tốt gấp 3 lần ngày lắp thêm nhất. Cả hai ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Đáp án:

Ngày thiết bị hai bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074kg

Cả hai ngày bán được số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

……………….

Nhà xuất phiên bản Đại học tập sư phạm vẫn xuất phiên bản cuốn Toán cải thiện và tu dưỡng học sinh tốt lớp 3

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *