Thì hiện tại tiếp tục nằm trong số các thì cơ phiên bản của ngữ pháp giờ Anh. Ghi nhớ kết cấu và bí quyết dùng vẫn không đủ, chúng ta còn bắt buộc thực hiện một số trong những bài tập về thì hiện tại tiếp diễn. Chúng ta đừng lo về việc sau khi làm hoàn thành không biết đúng tốt sai vì bên dưới phần bài tập bao gồm ngay giải đáp đó!

*

Tổng hợp các bài tập về thì lúc này tiếp diễn

A.THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

I. Biện pháp dùng thì bây giờ tiếp diễn.

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại tiếp diễn

– Thì hiện tại tại tiếp tục sử dụng cùng với mục đích biểu đạt hành động, sự việc đang xẩy ra vào thời điểm nói.

– Thì hiện tại tại tiếp tục dùng nói về một tình huống mang ý nghĩa tạm thời.

– Thì lúc này tiếp diễn dùng để nói về thói quen gây cảm giác khó chịu.

– Thì lúc này tiếp diễn có thể dùng vào thì tương lai gần.

II. Vết hiệu nhận biết thì lúc này tiếp diễn.

Thì lúc này tiếp diễn dễ dàng nhận biết vào câu. Lúc trong câu có một số từ đặc thù như:

– Now (bây giờ), Right now (ngay bây giờ), Today (hôm nay), At the moment (ngay bây giờ), At present (ngay dịp này).

– Look!

– Be careful!

III. Kết cấu thì lúc này đơn.

Câu khẳng định: S + tobe + Ving…

Câu bao phủ định: S + tobe + not + Ving…

Câu nghi vấn: Tobe + S + Ving…

Answer: Yes, S + tobe.

No, S + tobe + not.

*Notes:

– Đối với nhà ngữ là I thì tobe yêu cầu được phân tách là Am.

– Đối với chủ ngữ là You/We/They/Nsố các thì tobe buộc phải chia là Are.

– Đối với nhà ngữ là He/She/It/Nsố ít thì tobe buộc phải chia là Is.


B. BÀI TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN.

Cùng nhau làm một số trong những bài tập về thì hiện nay tại tiếp tục ngay sau đây:

Exercise 1: Tìm cùng sửa lỗi không đúng trong câu.

1.Somebody are climbing up this tree over there.

2. Lan is always going khổng lồ school by bus.

3. The river flows very past at present.

4. Ly lives with some best friends until her brother can find a flat.

5. They will have a tiệc ngọt next week. Would you lượt thích to come with them?

6. Hoang is very busy now. He talks khổng lồ a new friend.

Exercise 2: phân chia động từ của thì bây giờ tiếp diễn.

1.Be careful! That oto (come)______.

2. Tommy (clean) _____ his house và his father (repair) _____ their old oto at the moment.

3. I (do) ____ my test at 8 a.m.

4. It (get) ___________ cold. Can I turn on the fan?

5. Look! Her cats (play) _____ in the garden.

6. His grandfather (water) ______ some flowers & vegetables in the garden now.

7. We (have) _____ dinner with our friends in a Korea’s restaurant at 7 o’clock.

8. Kiet (ask) ______ a stranger about the way lớn the post office.

9. I (read) _____ this book but my sister (not read) _____ now.

Xem thêm: Địa Chỉ Công Ty Apple Inc - Công Ty Tnhh Apple Việt Nam

10. Khô nóng usually makes some cakes on Sunday. Today, she (not make) _____.

Exercise 3: kết thúc câu và phân chia động từ bỏ (nếu cần).

1.I/working/hard/tobe/day-off/after.

2. The/tobe/stocks/dropping/because/the/constantly/of/economy.

3. Her/across/Look!/tobe/street/parents/walking/the.

4. Where/they/at/8/tobe/a.m/going?

5. Kin/washing/face/right/tobe/his/now.

Exercise 4: chia động từ thích hợp vào vị trí trống

1.Sance ___________ (talk) on the phone at present.

2. My mother always ________ (complain) about us with her friend.

3. Most people __________ (use) text messages instead of the phone.

4. _______ Lan __________ (work) on any special jobs?

5. We ___________ (eat) at Sam’s favourite restaurant at 12 o’clock today.

6. The waiter __________ (stand) behind the boss khủng now with a note pad in his hand.

Exercise 5: chấm dứt đoạn văn sau và chia động từ yêu thích hợp

This is Mr.Blue. He _________ (be) is a primary school teacher in the center city. He _________ (teach) English & Maths. Now, he ________ (teach) English. He ________ (live) in Hanoi with his family at present. He ________ (be) married to lớn Lan, who is Vietnamese. They ______ (have) two children. Although Mr.Blue ________ (speak) Vietnamese as well as English, he ________ (not/teach) Literatures.

Exercise 6: Điền các từ trong bảng vào nơi trống và phân tách động từ

Sit Look Write Kick Tidy

Spend Work Appear Taste

1.At the moment, Kha ___________ many hours with ger mother in the kitchen.

We _________ outside in the sunshine to vì our exercise.Ngan __________ on a project nowadays.My brother __________ for a new jobs these days.Ha __________ her room at the moment.My sistter __________ that letter for her boyfriend in London.They ___________ in a new TV program.My friends ____________ the table in the classroom.

 Exercise 7: Chọn lời giải đúng độc nhất về thì lúc này tiếp diễn.

1.Please make quite. I study/am studying.

2. Quang is a doctor, but he works/is working at present.

3. She can borrow my coat. I am not needing/don’t need it now.

4. There’s a film on TV today. Are you watching/Do you watch it?

5. Minh Anh washes/ is washing the dishes now.

6. This machine broke down yesterday. Now I am repairing/will repair it.

ĐÁP ÁN:

Exercise 1:

1.are climbing ➔ is climbing (Someone là danh trường đoản cú số ít đề xuất dùng is chứ không cần sử dụng are)

2. Is always ➔ going always goes (thói quen hàng ngày)

3. Flows ➔ is flowing (dấu hiệu: at present)

4. Lives ➔ is living (ý chỉ hành vi đang diễn ra)

5. Will have ➔ are having (dùng thì hiện tại tại tiếp diễn như thì tương lai sát chứ không dùng tương lai đối kháng vì gồm câu mời phía sau bao gồm nghĩa buổi tiệc này chắc chắn là xảy ra)

6. Talks ➔ is talking (dấu hiệu: now)

Exercise 2:

1.is coming (dấu hiệu: Be careful!)

2. Is cleaning/is repairing (dấu hiệu: at the moment)

3. Am doing (dấu hiệu: at 8 a.m)

4. Is getting (trời đã lạnh dần – ý chỉ bây giờ đang diễn ra)

5. Are playing (dấu hiệu: Look!)

6. Is watering (dấu hiệu: now)

7. Are having (dấu hiệu: at 7 o’clock)

8. Is asking (đang hỏi đề xuất chia lúc này tiếp diễn)

9. Am reading/ isn’t reading (dấu hiệu: now)

10. Isn’t making (dấu hiệu: today, kiến thức nhưng hiện tại thì ko đang có tác dụng nó)

Exercise 3:

1.I am working hard after day-off.

2. The stocks are dropping constantly because of the economy.

3. Look! Her parents are walking across the street.

4. Where are they going at 8 a.m?

5. Kin is washing his face right now.

Exercise 4:

1.Sance _____is talking______ (talk) on the phone at present.

Dấu hiệu: at present

My mother __is___always ___complaining_____ (complain) about us with her friend.

Dấu hiệu: hành động này đang diễn ra

Most people ____are using______ (use) text messages instead of the phone.

Dấu hiệu: hành vi này vẫn diễn ra

__Is___ Lan ____working_____ on any special jobs? (Dấu hiệu: hành động này vẫn diễn ra)We _____are eating______ (eat) at Sam’s favourite restaurant at 12 o’clock today.

Dấu hiệu: hành động này đang ra mắt lúc 12 giờ

The waiter _____is standing_____ (stand) behind the boss khủng now with a chú ý pad in his hand.

Dấu hiệu: hành động này vẫn diễn ra

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *