Chúng ta thường tập trung không hề ít vào lý thuyết mà quên đi Việc thực hành thực tế trong những bài tập. Chính chính vì vậy, vào bài học kinh nghiệm bây giờ không chỉ có đề cập lại những kỹ năng tương quan mang đến thì quá khđọng đơn mà những dạng bài tập trung tâm tương quan cho thì này được đào sâu hơn. Hi vọng các bạn dứt các bài xích tập về thì thừa khđọng đơn và khám nghiệm lại giải đáp ngay lập tức phía dưới nhé!

*

Những bài tập về thì thừa 1-1 cùng lời giải

A.THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE TENSE)

– Thì quá khđọng 1-1 sử dụng nhằm biểu đạt một hành động, vụ việc xảy ra vào thừa khđọng cùng vẫn dứt tức thì trên thời đặc điểm đó trong vượt khứ đọng, không hề liên quan gì cho hiện tại.

Bạn đang xem: Bài tập về thì quá khứ đơn

– Thì quá khứ đọng dùng làm diễn tả sự thật đúng về thừa khđọng.

– Thì quá khứ dùng để chỉ hành động chen ngang, đứt quãng.

– Thì quá khứ hay dùng làm nhắc cthị trấn hoặc viết truyện.

B. Dấu hiệu nhận biết thì thừa khứ solo.

 Thì quá khứ đọng 1-1 dễ dàng và đơn giản với có không ít tín hiệu nhận biết lúc trong câu tất cả những trường đoản cú sau:

-Yesterday (ngày hôm qua), ago (trước đây)

– Last + Nchỉ thời gian

– in + time (trong quá khứ)

– When, S + was/were

– From … to lớn …

C. Cấu trúc của thì thừa khứ đối kháng.

Câu khẳng định:

S + Ved/cột 2…

Câu bao phủ định:

S + didn’t + Vinf…

Câu nghi vấn:

Did + S + Vinf…

Answer: Yes, S + did.

No, S + didn’t

D. BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN.

Exercise 1: Chuyển các đụng từ bỏ sau sang dạng bất luật lệ nghỉ ngơi thì quá khđọng.

Go ➔ _________

Tobe ➔ _________

Become ➔ _________

Begin ➔ _________

Catch ➔ _________

Forget ➔ _________

Lay ➔ _________

Say ➔ _________

Run ➔ _________

Write ➔ _________

Exercise 2: những bài tập phân tách đụng từ sống thì thừa khứ đọng đơn.

1.I (watch) _______ “Harry Potter” 3 years ago.

2. Kyên ổn (pass) _____ the exam because she (learn) ______ very hard.

3. Hoang (go) _____ to lớn Korea to lớn see his grandparents yesterday.

4. They (not/drink) ______ anything because they (not/be) ______ thirty.

5. My mother (buy) ______ a chicken và some vegetables yesterday.

6. She (feel) ______ so tired that she (go) _____ straight to lớn bed.

7. _____ he (hear) _____ the news this morning on TV?

8. Minh (arrive) ________ late & (miss) _______ the bus.

9. Tom (clean) _______ his room before school yesterday.

10. His father (turn) _______ off the TV after the news.

Xem thêm: Take Advantages Of Là Gì - Phân Biệt Cách Dùng Advantage:

11. Last month, she __________ (visit) Hoan Kiem lake in Hanoi with her parents.

12. Minc và Tony _________ (see) dolphins và turtles at ABC aquarium in Nha Trang.

13. They _________ (think) the drink was wonderful in this restaurant.

14. A: What ________ you _________ (do) last Monday?

B: I _________ (prepare) lunch with my mother.

15. She ________ (lend) my notebook, but she still gives back.

16. Phong sometimes ___________ (wear) glasses for reading books.

17. _________ she _________ (buy) a new xanh máy tính 6 years ago?

18. Her friend ___________ (spend) all his money last month.

19. His uncle _________ (build) the bridge with his frikết thúc last year.

trăng tròn. They _________ (sleep) badly last night.

Exercise 3: bài tập điền từ bỏ với chia cồn từ vào những câu.

Complain Buy Spover Take Decide Cost Rush

1.Her neighbours ________ khổng lồ us about the noise that her family made yesterday.

2. Tuan _______ khổng lồ give sầu up smoking 4 months ago.

3. Last week, Nam ______ a new car. Now it belongs khổng lồ someone else.

4. They _____ a lot of money last week. They _____ $50 for a new dress.

5. Phong _____ because he wasn’t in a hurry.

Exercise 4: những bài tập search và sửa lỗi không nên.

1.Mary was cleaning the vase when she dropt it.

2. My family leaved France & moved to lớn a small village.

3. 3. Before Jim rings at his door, she had been looking for a parking space for about five minutes.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *