Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Bed là gì

*
*
*

bed
*

bed /bed/ danh từ mẫu giườnga single bed: giường một (người)a double bed: nệm đôi nềnthe machine rests on a bed of concrete: chiếc máy được đặt trên một nền bê tông lòng (sông...) lớpa bed of clay: một lớp khu đất sét (thơ ca) nnóng mồthe bed of honour: nnóng mồ liệt sĩ (pháp lý) hôn nhân; vợ chồnga child of the second bed: người con của bạn vk (chồng) sauas you make your bed so you must lie upon it (tục ngữ) bản thân làm bản thân chịubed & board sự tiếp đãi quan hệ nam nữ vợ chồnga bed of roses (down, flowers) luống hoa hồng đời sống sung túc dễ dàng dàngbed of sickness tình trạng bệnh dịch thiến tàn tậtbed of thorns luống gai yếu tố hoàn cảnh cạnh tranh khăn; bước mặt đường đầy chông gailớn be brought khổng lồ bed sinhshe was brought lớn bed of a son: bà ta sinc một cháu traito lớn die in one"s bed chết dịch, bị tiêu diệt giàto lớn get out of bed on the wrong side cằn nhằn, bực tức, gắt gỏng, ko vuigo khổng lồ bed! (trường đoản cú lóng) thôi đừng nói nữa!, im dòng mồm đi!, thôi đi!khổng lồ go lớn bed in one"s boots đuộc suỳ 5, say lần khần ttách khu đất gì cảto lớn go to bed with the lamb và rise with the lark đi ngủ sớm, trsống dậy sớm; đi ngủ từ thời gian kê lên chuồng; trngơi nghỉ dậy từ thời điểm kê gáyto lớn keep (take to) one"s bed bị bé nằm liệt giườngthe narrow bed (xem) narrow ngoại động từ xây vào, đặt vào, gắn vào, vùi vào, chôn vàobricks are bed ded in mortar: gạch ốp xây lẫn vào trong vữathe bullet bedded itself in the wall: viên đạn đính ngtràn vào trong tường (thường) + out tdragon (cây nhỏ, cây ươm)to lớn bed out some young cabbage plants: tLong mấy cây cải con (thường) + down rải ổ cho ngựa nằm (thơ ca); (từ cổ,nghĩa cổ) đặt vào chóng, mang đến đi ngủ nội động từ (địa lý,địa chất) thành tầng, thành lớp chìm ngập, bị sa lầy (từ cổ,nghĩa cổ) đi ngủ
lớp (khu đất, nước)luống (rau xanh, hoa) nềnbed & breakfastqua đêm mang lại sángbed stoneđá mài của cối xaybunk bedchóng tầngfall out of bedsụt giá chỉ bỗng dưng ngộtfilter bedlớp lọckilling bedkhu vực giết thịt thịtmixed bed ion exchangertrang bị thương lượng ion gồm lớp trộnmurphy bednệm giấu khuấttrundle bedchóng xếp danh từ o lớp; lớp vỉa Lớp đất đá thường bao gồm nhãi nhép giới rõ về phần bên trên với phần đáy cùng tương đối đồng nhất về thạch học, cùng cấp hạt, hoặc gồm những phân lớp tương tự nhỏ hơn. Lớp là phân vị địa tầng của thành hệ. o tầng, đáy § alternating bed : lớp xen kẽ § bone bed : lớp chứa xương § bottom bed : trầm tích đáy (châu thổ) § carrier bed : (đá) tầng chứa (đá rỗng chứa hidrocabon) § channel bed : tập trầm tích lòng sông § clarification bed : tầng làm sạch § clay bed : lớp sét § concrete bed : lớp rắn § conformable bed : lớp chỉnh hợp § contemporaneuos bed : lớp đồng thời § contiguos bed : lớp kề § comtinuous bed : lớp liên tục § cross bed : lớp cắt chéo cánh § dense phase bed : lớp đặc, lớp chắc (chất xúc tác) § dipping bed : lớp nghiêng § dirt bed : lớp bẩn (vào đá, trong hang) § disrupted bed : lớp đứt đoạn § drift bed : lớp băng tích § enclosing bed : lớp bí mật § filter bed : tầng lọc, lớp lọc § fixed bed : lớp cố định § fluidized bed : tầng sôi § fore phối bed : trầm tích sườn châu thổ chòm; tầng trước § fossil-bearing bed : tầng chứa hoá thạch § fusion bed : lớp nóng chảy § ground bed : lớp đất § impervious bed : lớp ko thấm nước § intercalary beds : lớp xen kẽ § interstratified bed : lớp gian tầng § key bed : lớp chuẩn, lớp đánh dấu § lake bed : trầm tích hồ § marker bed : lớp đanh dấu § moving bed : tầng di động § ore bed : vỉa quặng, thân quặng § overlying bed : lớp nằm bên trên § pebble bed : lớp cuội thô § penetrated bed : lớp bị rạm nhập § permeable bed : lớp thấm § petroliferous bed : lớp chứa dầu § pipe bed : nền đặt đường ống § red beds : hệ tầng color đỏ, trầm tích màu đỏ § reservoir bed : tầng chứa, vỉa chứa § road bed : lòng đường § svà bed : lớp mèo § solid bed : lớp vững § stream bed : lòng sông; tầng chảy § subjacent bed : tầng dưới, vỉa dưới; vỉa lót dưới § superincumbent bed : lớp phủ, lớp mái; cánh treo § surface bed : lớp trên mặt § surrounding bed : lớp bao quanh § thichồng bed : lớp dày § topmix beds : lớp phủ trên; trầm tích đỉnh châu tam giác § transition bed : lớp chuyển tiếp § uncomformable bed : lớp không chỉnh hợp § underlying bed : lớp nằm dưới, vỉa lót § unpenetrated bed : lớp không bị rạm nhập § upper bed : lớp bên trên § vertical bed : vỉa thẳng đứng § water bearing bed : lớp chứa nước § bed form : dạng lớp Hiện tượng lệch từ mặt phẳng bởi loại nước chảy bắt buộc trầm tích bở rời. Các dạng lớp gồm gồm các gợn sóng cùng các cồn. § bed load : tải trên dòng Những trầm tích thô được cuốn đi theo kiểu lăn hay nảy dọc theo bề mặt giữa nước và trầm tích ở lòng chiếc chảy. § bed of passage : lớp chuyển tiếp
*

Xem thêm: Chức Năng Của Thermostat Là Gì ? Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Thermostat

*

*

bed

Từ điển Collocation

bed noun

1 piece of furniture for sleeping on

ADJ. double, king-kích thước, single, twin | bunk, camp, feather, folding, four-poster, hospital, sofa | warm | unmade a messy room, with an unmade bed và clothes on the floor | marriage

VERB + BED bởi (informal), make, Cosplay | strip Please strip the beds and put the sheets in the washing machine. | climb into lớn, crawl inlớn, get into lớn, go lớn, tumble into lớn She crawled into lớn bed exhausted. | climb out of, get out of, leap out of | lie (down) on, lie in, sit on He lay in bed, reading his book. Elizabeth was sitting on her bed writing a letter. | put sb khổng lồ, tuchồng sb up in It"s your turn khổng lồ put the children to bed. | wet Don"t punish a child who wets the bed.

BED + NOUN clothes, linen

PREP. in ~ I lượt thích lớn be in bed before 11 o"clock. | out of ~ Are you out of bed yet?

PHRASES bed & breakfast, the edge/side of the bed, the foot/head of the bed, get sb inlớn bed (= have sex with sb), go lớn bed with sb (= have sex with sb), take to lớn your bed (= go to bed because you are ill), time for bed Come on, children, it"s time for bed.

2 piece of ground for growing flowers, vegetables, etc.

ADJ. flower, rose, strawberry | ornamental | raised

PREP.. ~ of ornamental beds of roses

Từ điển WordNet


n.

a piece of furniture that provides a place khổng lồ sleep

he sat on the edge of the bed

the room had only a bed và chair

a plot of ground in which plants are growing

the gardener planted a bed of roses

(geology) a stratum of roông xã (especially sedimentary rock)

they found a bed of sandstone

the flat surface of a printing press on which the type form is laid in the last stage of producing a newspaper or magazine or book etc.a foundation of earth or roông chồng supporting a road or railroad track

the trachồng bed had washed away

v.

furnish with a bed

The inn keeper could bed all the new arrivals

place (plants) in a prepared bed of soilput to bed

The children were bedded at ten o"clock


File Extension Dictionary

RegionMiner Genomic Regions File (Genomatix Software GmbH)InfoSnorkel Blue Elephant Definition

English Synonym & Antonym Dictionary

beds|bedded|beddingsyn.: bang be intimate bonk bottom crawl in vày it eff fuck get it on get laid go lớn bed go khổng lồ sleep have a go at it have intercourse have it away have it off have sầu sex hit the xuất xắc hit the saông xã hump jazz kip down know layer lie with love make love sầu make out retire roll in the xuất xắc sachồng out screw seam sleep with turn in
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *