Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ baoboitoithuong.com.Học các từ bạn phải tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Blood drive là gì

If the accessibility of blood transfusions decreases, the voluntary blood donor might turn away, endangering blood safety much more.
However, there are ex ante costs of blood screening and blood donor selection procedures (37;50), further suggesting costs lớn human và physical infrastructure, which our study did not include.
It amounts to lớn giving the economic toàn thân a blood transfusion only when it is svào enough to lớn be a blood donor.
The most serious effect could be an undermining of the voluntary blood donor system in this country.
He is proposing a pilot trial in which nurses will be substituted for doctors at blood donor sessions.
The persons concerned, when they took the test, told her that they did not wish khổng lồ have sầu her as a blood donor.
It should be easy, with convenient blood donor sessions và little effort needed lớn find out about them.
I am a blood donor, but hate to think that some of my blood might go khổng lồ a hospital that has opted out.
Các quan điểm của những ví dụ không trình bày ý kiến của những biên tập viên baoboitoithuong.com baoboitoithuong.com hoặc của baoboitoithuong.com University Press tuyệt của các bên trao giấy phép.
*

someone with a very great ability that usually shows itself when that person is a young child

Về câu hỏi này

Xem thêm: 'Hot Boy Đời Đầu' Thiên Minh Cao Bao Nhiêu, Ca Sĩ Thiên Minh

*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *