Ex: My favorite bvà, the Wall, will bring out a new album this fall.

Bạn đang xem: Bring on là gì

Ban nhạc hâm mộ của mình, the Wall, vẫn sản xuất một album mới vào ngày thu này.


*

đem đến đồ vật gi, thường là cái không hay phr.v

Ex: The ​loud ​music ​brought on another one of his ​headaches.Nhạc ồn ã khiến người không giống chóng mặt.


*

lật đổ, hạ bệ /brɪŋ daʊn/

Ex: Predators prefer to bring down weak or sichồng prey.Những động vật ăn uống giết thịt thường đánh gục hầu hết bé mồi bé dại bé bỏng và yếu hèn ớt.


*

dẫn đến, với đến /brɪŋ əˈbaʊt/

Ex: Dieting and exercise will bring about weight lossĂn tránh cùng bọn dụng để giúp bớt cân.


*

tuyển chọn dụng, dẫn tới /brɪŋ ɪn/

Ex: The company brought in new team of project planners.Công ty đã thuê một tổ mới cho các nhà hoạch định dự án.

Xem thêm: Bạn Đã Biết Chi Pu Cao Bao Nhiêu? ? Chi Pu Là Ai


*

chuyển ra /brɪŋ ʌp/

Ex: Can you bring up the main menu again?Quý Khách có thể chuyển lại thực solo đến tôi xem được ko ?


bring out
(phr. v.): làm xẩy ra, dẫn mang lại, khiến ra /brɪŋ aʊt/

Giải thích: to lớn produce something; lớn publish somethingEx: My favorite b&, the Wall, will bring out a new album this fall.Ban nhạc thương mến của tôi, the Wall, đã phát hành một album bắt đầu vào ngày thu này.


bring on: đưa về cái gì, thường xuyên là dòng ko hay /phr.v/

Giải thích: to lớn make something ​happen, usually something ​badEx: The ​loud ​music ​brought on another one of his ​headaches.Nhạc rầm rĩ khiến người khác chóng mặt.


bring down: lật đổ, hạ bệ /brɪŋ daʊn/

Giải thích: Ex: Predators prefer to bring down weak or sichồng prey.Những động vật hoang dã ăn uống giết mổ hay hạ gục phần nhiều bé mồi nhỏ bé và yếu hèn ớt.


bring about: dẫn mang lại, mang đến /brɪŋ əˈbaʊt/

Giải thích: to lớn make something happen, especially to cause changes in a situationEx: Dieting & exercise will bring about weight lossĂn kiêng với bầy dụng để giúp đỡ bớt cân.


bring in: tuyển chọn dụng, dẫn tới /brɪŋ ɪn/

Giải thích: lớn hire or recruitEx: The company brought in new team of project planners.Cửa Hàng chúng tôi sẽ mướn một đội nhóm new cho các công ty hoạch định dự án.


bring up(phr. v.): đưa ra /brɪŋ ʌp/

Giải thích: to lớn introduce a topicEx: Can you bring up the main menu again?Quý Khách có thể đưa lại thực đối chọi đến tôi xem được không ?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *