A.

Bạn đang xem: Cán bộ đoàn tiếng anh là gì

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH – HO CHI MINH COMMUNIST YOUTH UNION (HCYU)I. SƠ LƯỢC VỀ TÊN GỌI VÀ CƠ CẤU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

1. TÊN GỌI TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỪ CẤP TRUNG ƯƠNG ĐẾN CẤPhường. XÃ/PHƯỜNG1.1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:Có 2 cách:– Cách 1: HCYU Central Committee– Cách 2: Central Committee of HCYU1.2. Đoàn TNCS Sài Gòn tỉnh giấc, thành (Tỉnh Đoàn/Thành Đoàn):Có 3 cách:– Cách 1 dùng cho tỉnh: Tên tỉnh + Provincial HCYUVí dụ: Tỉnh Lào Cai Provincial HCYU– Cách 2 cần sử dụng cho thành phố: Tên thị thành + Municipal HCYUVí dụ: TP Hải Phòng Municipal HCYU– Cách 3 dùng cho cả tỉnh cùng thành phố: HCYU of + tên thành phố/tỉnh +City (ví như là thành phố)/ Province (trường hợp là tỉnh)Ví dụ+ HCYU of Hanoi City+ HCYU of Hưng Yên Province1.3. Đoàn TNCS TP HCM quận/huyện:Có 2 cách:– Cách 1: HCYU of + tên quận/huyện + DistrictVí dụ:+ Đoàn TNCS TP HCM quận Đống Đa: HCYU of Q. Đống Đa District+ Đoàn TNCS TP HCM thị trấn Nam Đàn: HCYU of Nam Đàn District– Cách 2:+ Đoàn TNCS HCM quận Đống Đa: Quận Đống Đa District’s HCYU+ Đoàn TNCS Sài Gòn thị trấn Nam Đàn: Nam Đàn District’s HCYU1.4. Đoàn TNCS TP HCM xã/phường:Có 2 cách:– Cách 1: HCYU of + tên xã/phường + Commune (nếu là xã)/Ward (trường hợp là phường)Ví dụ:+ Đoàn TNCS HCM xã Bắc Hồng: HCYU of Bắc Hồng Commune+ Đoàn TNCS TP HCM phường Láng Hạ: HCYU of Láng Hạ Ward– Cách 2:+ Bắc Hồng Commune’s HCYU+ Láng Hạ Ward’s HCYU2. BAN CHẤP.. HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÁC CẤP2.1. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Central Executive sầu Committee of the HCYU.Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Member of the Central Executive sầu Committee of the HCYU.2.2. Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM từ bỏ cấp cho tỉnh/đô thị mang lại cấp cho xã/phường: Executive Committee of + tổ chức Đoàn cấp cho tương xứng (nlỗi trong Mục 1 trên đây)lấy ví dụ cung cấp tỉnh: Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM thức giấc Lâm Đồng: Executive Committee of Lâm Đồng Provincial HCYUlấy một ví dụ cấp cho huyện: Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hồng Bàng: Executive Committee of Hồng Bàng District’s HCYUỦy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS TP HCM cấp tỉnh/tỉnh thành đến cung cấp xã/phường: Member of Executive sầu Committee of + tổ chức Đoàn cấp cho tương ứng (như vào Mục 1 trên đây)Ví dụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM thức giấc Thừa Thiên- Huế: Member of Executive sầu Committee of Thừa Thiên- Huế Provincial HCYU2.3. Ban Chấp hành lâm thời: Provisional Executive Committee3. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÁC CẤP3.1. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Central Standing Committee of HCYUỦy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Member of the Central Standing Committee of the HCYU3.2. Ban Thường vụ Đoàn TNCS Sài Gòn từ bỏ cấp cho tỉnh/thị thành mang lại cấp cho xã/phường: Standing Committee of + tổ chức triển khai Đoàn cấp tương xứng (nlỗi trong Mục 1 trên đây)Ví dụ cung cấp tỉnh: Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thức giấc Bà Rịa-Vũng Tàu: Standing Committee of Bà Rịa-Vũng Tàu Provincial HCYUlấy ví dụ cấp huyện: Ban Thường vụ Đoàn TNCS HCM huyện Giồng Trôm: Standing Committee of Giồng Trôm District’s HCYUỦy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh/thị thành đến cung cấp xã/phường: Member of Standing Committee of + tổ chức triển khai Đoàn cấp tương ứng (như trong Mục 1 bên trên đây)Ví dụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS TP HCM tỉnh giấc Sóc Trăng: Member of Executive Committee of Sóc Trăng Provincial HCYU4. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH: Secretariat of HCYU Central Committee5. ỦY BAN KIỂM TRA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÁC CẤPỦy ban Kiểm tra: Commission of Inspection/ Inspection Commission5.1. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Inspection Commission of HCYU Central Committee5.2. Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS TP HCM cung cấp tỉnh/thành thị cho cung cấp quận/huyện: Inspection Commission of + tổ chức triển khai Đoàn cấp cho tương xứng (như trong Mục 1)Ví dụ: Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS TP HCM tỉnh giấc Đắk Nông: Inspection Commission of Đắk Nông Provincial HCYU5.3. Các chức danh trong Ủy Ban Kiểm tra– Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Chairperson (hoặc Chairman giả dụ là phái mạnh, Chairwoman ví như là nữ) of Inspection CommissionVí dụ:– Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Chairperson of Inspection Commission of HCYU Central Committee– Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS TP HCM tỉnh Lạng Sơn: Chairperson of Inspection Commission of Tỉnh Lạng Sơn Provincial HCYU* Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Vice Chairperson (hoặc Vice Chairman ví như là nam giới, Vice Chairwoman trường hợp là nữ) of Inspection CommissionVí dụ:– Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Vice Chairperson of Inspection Commission of HCYU Central Committee– Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thức giấc Cao Bằng: Vice Chairperson of Inspection Commission of Cao Bằng Provincial HCYU* Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra: Member of Inspection Commission + tổ chức trong hệ thống ĐoànVí dụ:– Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Member of Inspection Commission of HCYU Central Committee– Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS TP HCM tỉnh Đắk Nông: Member of Inspection Commission of Đắk Nông Provincial HCYU6.

Xem thêm: Đỉnh Phan Xi Păng Cao Bao Nhiêu Mét, Đỉnh Núi Fansipan Cao Thêm 4,3 Mét

ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG: HCYU of Central-màn chơi Public Agencies’ Bloc7. ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG: HCYU of National-level State-Owned Enterprises’ Bloc8. ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN – DOANH NGHIỆP TỈNH/THÀNH PHỐ: HCYU of + thương hiệu tỉnh/thành thị + Provincial/Municipal (hoặc City) Public Agencies and/or State-Owned Enterprises’ BlocVí dụ:– Đoàn Khối Cơ quan liêu tỉnh giấc Bình Thuận: HCYU of Bình Thuận Provincial Public Agencies’ Bloc– Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh thành Đà Nẵng: HCYU of Thành Phố Đà Nẵng Municipal/City Public Agencies & State-Owned Enterprises’ Bloc9. Đoàn TNCS Sài Gòn Sở Công an: HCYU of Ministry of Public Security10. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÔNG AN TỈNH/ THÀNH PHỐ: HCYU of tên thức giấc + Provincial Police DepartmentVí dụ: Đoàn TNCS TP HCM Công an thức giấc Điện Biên: HCYU of Điện Biên Provincial Police Department11. BAN THANH NIÊN QUÂN ĐỘI: Department of Military Youth12. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NGOÀI NƯỚC: HCYUs in other countriesĐoàn TNCS Sài Gòn bên cạnh nước trên + thương hiệu nước: HCYU + in + tên nướcVí dụ: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên Liên bang Nga: HCYU in the Russian Federation13. CÁC CẤPhường. BỘ ĐOÀN: HCYU levels– Cấp Trung ương: Central level– Cấp tỉnh với tương đương: Provincial cấp độ and equivalent– Đoàn trực thuộc: Directly subordinate HCYU/ affiliated HCYU– Cấp thị trấn với tương đương: District màn chơi và equivalent– Cấp cơ sở: Grassroots level– Ban cán sự Đoàn: HCYU Steering Committee– Chi đoàn/Chi đoàn cơ sở: HCYU chapterVí dụ: Chi đoàn Ban Quốc tế Trung ương Đoàn: HCYU chapter of the International Department of the HCYU Central Committee– Liên chi đoàn: HCYU inter-chapter– Phân đoàn: Unit HCYU– Đoàn cấp cho trên: superior HCYU– Đoàn cung cấp dưới: subordinate HCYUII. VĂN PHÒNG, CÁC BAN KHỐI PHONG TRÀO, CÁC TRUNG TÂM, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRONG HỆ THỐNG ĐOÀN1. VĂN PHÒNG: ADMINISTRATIVE OFFICE* Một số chống, đơn vị trực nằm trong Văn chống Trung ương Đoàn:– Phòng Thỏng ký: Secretary’s Assistant Desk– Phòng Tổng thích hợp – Thi đua: Division of General Issues and Emulation– Phòng Quản trị – Tài vụ: Division of Assets Management và Accounting– Phòng Kế hoạch Tài chính: Division of Finance and Planning– Phòng công tác làm việc Đoàn phía Nam: Division of Central HCYU in the South– Trung tâm Công nghệ Thông tin: Information Technology Center– Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn: HCYU Central Committee Web Portal2. CÁC BAN KHỐI PHONG TRÀO (CẤP TRUNG ƯƠNG VÀ CẤP. TỈNH)– Ban Tổ chức: Department of Organization/ Organization Department– Ban Kiểm tra: Department of Inspection/ Inspection Department– Ban Tuyên ổn giáo: Department of Publithành phố & Education– Ban Xây dựng Đoàn: Department of HCYU Development– Ban Đoàn kết Tập đúng theo Tkhô cứng niên: Department of Youth Unity & Mobilization– Ban Tkhô hanh niên Nông thôn: Department of Rural Youth– Ban Tkhô cứng niên Công nhân và Đô thị: Department of Young Workers và Urban Youth– Ban Tkhô nóng niên Nông làng, Công nhân cùng Đô thị: Department of Rural Youth, Young Workers and Urban Youth– Ban Tkhô cứng niên Trường học: Department of School-aged Youth– Ban Công tác Thiếu nhi: Department of Children Affairs– Ban Thanh khô thiếu nhi Trường học: Department of School-aged Youth and Children Affairs– Ban Thanh khô niên Xung phong: Department of Pioneering Youth– Ban Quốc tế: International Department– Văn chống Ủy ban nước nhà về tkhô nóng niên Việt Nam: Office of the National Committee on Youth of Viet NamIII. CÁC TRUNG TÂM, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC– Trung tâm Tkhô nóng thiếu thốn niên Trung ương: National Center for Youth & Children– Trung tâm dịch vụ câu hỏi làm cho Tkhô nóng niên Trung ương Đoàn: HCYU’s Youth Employment Service Center– Trung tâm Giáo dục đào tạo Dạy nghề Thanh hao niên: Youth Vocational Education và Training Center– Trung chổ chính giữa Hướng dẫn hoạt động tkhô nóng thiếu nhi Trung ương: National Center for Children’s Activities– Trung tâm Thanh hao thiếu niên miền Nam: Center for Youth và Children in the Southern region– Trung chổ chính giữa Tkhô nóng thiếu niên miền Trung: Center for Youth & Children in the Central region– Học viện Thanh hao thiếu niên: Viet Nam Youth Academy– Viện Nghiên cứu vãn Tkhô hanh niên: Youth Research Institute– Báo Tiền Phong: Tiền Phong Newspaper– Báo Tkhô giòn Niên: Tkhô cứng Niên Newspaper– Tạp chí Thanh hao niên: Youth Magazine– Báo Thiếu niên tiền phong với Nhi đồng: Youth Vanguard and Children Newspaper– Nhà xuất bản Tkhô hanh niên: Youth Publishing House– Nhà xuất bạn dạng Kyên Đồng: Klặng Dong Publishing House– Nhà văn hóa truyền thống Thanh hao niên: Youth Culture House– Nhà văn hóa truyền thống học viên – sinch viên: Youth- Students Culture HouseIV. CHỨC DANH1. CẤP TRUNG ƯƠNG– Bí tlỗi đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: First Secretary of HCYU Central Committee– Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Permanent Secretary of HCYU Central Committee– Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Secretary of HCYU Central Committee2. CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN, XÃ/ PHƯỜNG– Bí thư: Secretary of (thương hiệu tỉnh/thành phố, quận/ huyện, xã/phường) + Provincial (nếu như là tỉnh)/Municipal hoặc City (trường hợp là thành phố), District (nếu là quận/ huyện)/, Ward (ví như là phường)/Commune (nếu như là xã) + HCYUlấy một ví dụ cấp tỉnh:+ Bí tlỗi Đoàn TNCS TP HCM thức giấc Hà Tĩnh: Secretary of Hà Tĩnh provincial HCYUVí dụ cấp quận/huyện:+ Bí thỏng Đoàn TNCS Sài Gòn quận Phụ Nhuận: Secretary of Phụ Nhuận District’s HCYUlấy một ví dụ cấp cho xã/phường:+ Bí tlỗi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làng mạc Thịnh Liệt: Secretary of Thịnh Liệt Commune’s HCYU+ Bí tlỗi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ngọc Khánh: Secretary of Ngọc Khánh Ward’s HCYU– Phó Bí tlỗi thường trực: Permanent Deputy Secretary– Phó Bí thư: Deputy Secretary3. CỤM ĐOÀN TRỰC THUỘC– Bí thỏng Đoàn TNCS Sài Gòn Kân hận Cơ quan tiền Trung ương: Secretary of HCYU of Central-cấp độ Agencies’ Bloc– Bí tlỗi Đoàn TNCS Sài Gòn Kân hận Doanh nghiệp Trung ương: Secretary of HCYU of National-màn chơi State- Owned Enterprises’ Bloc– Bí thỏng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an: Secretary of HCYU of the Ministry of Public Security– Trưởng Ban Thanh hao niên Quân đội: Head of Department of Youth Military– Bí tlỗi Đoàn TNCS Sài Gòn Kân hận Cơ quan tiền -Doanh nghiệp tỉnh/thành phố: Secretary of (tên tỉnh/ thành phố) + Provincial (nếu là tỉnh)/Municipal hoặc City (trường hợp là thành phố) + HCYU of Public Agencies & State-Owned Enterprises’ BlocVí dụ:+ Bí tlỗi Đoàn TNCS TP HCM Kân hận Cơ quan lại – Doanh nghiệp tỉnh giấc Hải Dương: Secretary of Hải Dương Provincial HCYU of Public Agencies và State-Owned Enterprises’ Bloc+ Bí thỏng Đoàn TNCS HỒ CHÍ MINH Khối hận Cơ quan lại – Doanh nghiệp thị thành Buôn Ma Thuột: Secretary of Buôn Ma Thuột Municipal (hoặc City) HCYU of Public Agencies and State-Owned Enterprises’ Bloc4. CHỨC DANH CẤP BAN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG; CẤPhường PHÒNG– Chánh Văn uống phòng: Chief of Administrative Office– Phó Chánh Văn uống phòng: Deputy Chief of Administrative sầu Office– Trưởng Ban: Head/Director of + thương hiệu Ban– Phó Trưởng Ban: Deputy Head/ Deputy Director of + tên Ban– Trưởng phòng: Head/Chief of + tên Phòng– Phó Trưởng phòng: Deputy Head/ Deputy Chief of + thương hiệu PhòngV. CÁC NỘI DUNG THUỘC ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI: The 11th National Congress of the HCYU– Khẩu hiệu hành động: Tuổi tphải chăng toàn quốc tiên phong, bản lĩnh, liên kết, sáng chế, phát triển– Slogan: Vietnamese youth – Vanguard, Steadfastness, Unity, Innovation, Development– “3 phong trào hành vi phương pháp mạng”: “Three Revolutionary Action Movements”+ Thanh niên tình nguyện: Youth volunteer+ Tuổi ttốt sáng sủa tạo: Youth with innovation+ Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc: Youth pioneering to lớn defkết thúc the Homeland– “3 Chương trình sát cánh với thanh niên”: “3 supporting youth Programs”+ Đồng hành với thanh niên vào học tập tập: Supporting youth in studying+ Đồng hành với tkhô nóng niên khởi nghiệp, lập nghiệp: Supporting youth in business start-up & self-establishment+ Đồng hành với tkhô giòn niên tập luyện và cách tân và phát triển khả năng trong cuộc sống, cải thiện thể chất, cuộc sống văn hóa truyền thống tinc thần: Supporting youth in life-skills training and development, and in improvement of physical health, cultural and spiritual living standards– Các đề án trọng điểm: Key projects(1) Đề án Tăng cường giáo dục lphát minh phương pháp mạng, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống văn hóa truyền thống mang đến tkhô hanh thiếu thốn nhi: Project on enhancing education of revolutionary iđơn hàng, ethics & cultured lifestyles for young people(2) Đề án Thanh hao niên khởi nghiệp: Project onsupporting Youth Start-up(3) Đề án Tư vấn, phía nghiệp và reviews bài toán khiến cho tkhô giòn thiếu thốn niên: Project on vocational counseling và employment placement for young people(4) Đề án Đoàn TNCS HCM tham gia phát hành nông xã mới: Project on HCYU’s participation in building new-style rural areas(5) Đề án Đoàn TNCS HCM xung kích bảo vệ môi trường xung quanh cùng đối phó thay đổi khí hậu: Project on HCYU in the frontline in environmental protection and climate change response(6) Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tsi mê gia đảm bảo đơn thân tự bình yên giao thông: Project on HCYU’s participation in ensuring traffic order và safety(7) Đề án Phòng, kháng ma túy trong tkhô cứng thiếu niên: Project on drug control amuốn young people(8) Đề án Nâng cao năng lực giờ Anh mang đến thanh khô thiếu hụt niên Việt Nam: Project on improving English competency for Vietnamese young people(9) Đề án Đào tạo thành, tu dưỡng cán cỗ Đoàn, Hội, Đội: Project on training và fostering children và youth organizations’ cadres.(10) Đề án Đoàn TNCS HCM tđam mê gia chống chống mát nước với tai nạn thương thơm tích ttốt em: Project on HCYU participating in prevention of child drowning và injury.VI. TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ TRONG HỆ THỐNG ĐOÀN1. ĐẢNG BỘ CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐOÀN: Party Committee of HCYU Central Committee– Đảng ủy: Party Committee– Bí thư Đảng ủy + cơ quan/1-1 vị: Secretary of + Party Committee of + (tên cơ quan/1-1 vị)Ví dụ:Bí thỏng Đảng ủy Trung ương Đoàn: Secretary of Party Committee of HCYU Central Committee– Phó Bí thư thường trực Đảng ủy: + cơ quan/ đối chọi vị: Permanent Deputy Secretary of + Party Committee of + (tên cơ quan/đối kháng vị)– Phó Bí thư Đảng ủy + cơ quan/đối kháng vị: Deputy Secretary of + Party Committee of + (tên cơ quan/ 1-1 vị)– Ban Thường vụ Đảng ủy + cơ quan/solo vị: Standing Committee of + Party Committee of + (thương hiệu cơ quan/1-1 vị)– Ban Chấp hành Đảng ủy + cơ quan/1-1 vị: Executive sầu Committee of + Party Committee of + (thương hiệu cơ quan/solo vị)– Ban Tổ chức Đảng ủy: Organization Department of Party Committee– Ban Tuyên giáo Đảng ủy: Publiđô thị & Education Department of Party Committee– Ủy ban Kiểm tra Đảng Ủy: Inspection Commission of Party Committee– Văn uống chống Đảng – Đoàn thể: Joint Party và Mass Organizations Administrative sầu Office– Chánh Văn chống Đảng – Đoàn thể: Chief of Joint Party and Mass Organizations Administrative Office– Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể: Deputy Chief of Joint Party và Mass Organizations Administrative Office2. CÔNG ĐOÀN:– Tổng Liên đoàn Lao rượu cồn Việt Nam: Viet Nam General Confederation of Labor– Công đoàn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Trade Union in HCYU Central Committee– Chủ tịch Công đoàn + cơ quan/1-1 vị: President of + Trade Union in + (thương hiệu cơ quan/solo vị)Ví dụ: Chủ tịch Công đoàn phòng ban Trung ương Đoàn: President of Trade Union in HCYU Central Committee– Phó Chủ tịch Công đoàn: Vice President of Trade Union in + (tên cơ quan/đối chọi vị)– Ban Thường vụ Công đoàn: Standing Committee of Trade Union in + (tên cơ quan/1-1 vị)– Ban Chấp hành Công đoàn: Executive sầu Committee of Trade Union in + (tên cơ quan/đối chọi vị)– Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn: Member of Executive Committee of Trade Union in + (tên cơ quan/ đối chọi vị)– Ban Nữ công Công đoàn: Women’s Affairs Committee of Trade Union in + (tên cơ quan/1-1 vị)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *