Câu bị động là 1 trong trong những cấu trúc cơ bản không thể vứt qua nếu khách hàng đang vào hành trình chinh phục những đỉnh cao mới vào TOEIC. Cùng Anh ngữ Ms Hoa đọc thêm cấu trúc này nhé.

Bạn đang xem: Câu bị đông trong tiếng anh lớp 8


Để giúp chúng ta có tầm nhìn tổng quan liêu về thể tiêu cực trong giờ Anh, hôm nay, Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ kiến thức về công thức, biện pháp dùng câu tiêu cực một cách chuẩn chỉnh xác tốt nhất nhé!

Unit 2: CÂU BỊ ĐỘNG ( Pasive Voice) | Anh ngữ Ms Hoa

I. Câu tiêu cực là gì?

Câu tiêu cực (Passive Voice) là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng chịu ảnh hưởng của hành động hơn là phiên bản thân hành động đó. Thời của hễ từ sinh sống câu bị động buộc phải tuân theo thời của đụng từ sinh sống câu công ty động.

Cấu trúc câu bị động

Câu công ty động

S1

V

O

Câu bị động

S2

TO BE

PII

(Chủ ngữ + dạng của động từ “to be” + Động từ làm việc dạng phân trường đoản cú 2)

Câu dữ thế chủ động ở dạng thì nào, họ chia rượu cồn từ “to be” theo như đúng dạng thì đó. Bọn họ vẫn bảo vệ nguyên tắc chủ ngữ số nhiều, động từ to lớn BE được chia ở dạng số nhiều... 

Ví dụ:

They planted a tree in the garden. (Họ đã trồng một cái cây ở trong vườn.)

S1 V O

➤ A tree was planted in the garden (by them). (Một cái cây được trồng ở trong vườn (bởi họ).) lưu lại ý: “By them” gồm thể bỏ đi vào câu.

S2 be V (PII)

Nếu là các loại động từ gồm 2 tân ngữ, mong nhấn mạnh vào tân ngữ nào bạn ta đưa tân ngữ kia lên làm chủ ngữ nhưng thường thì chủ ngữ hợp lý của câu tiêu cực là tân ngữ con gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book to lớn him = He was given a book (by me).

*** giữ ý chung:

1. Nếu S trong câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => được loại bỏ đi trong câu bị động

Ví dụ: Someone stole my motorbike last night. (Ai đó đem trộm xe sản phẩm công nghệ của tôi đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe vật dụng của tôi đã bị lấy trộm đêm qua.)

2. Nếu là người hoặc thứ trực tiếp khiến ra hành vi thì dùng "by", tuy nhiên gián tiếp gây ra hành vi thì cần sử dụng "with"

> Tham khảo thêm:

II. Thay đổi câu dữ thế chủ động sang tiêu cực trong thì tiếng Anh (Tense)

Công thức gửi câu chủ động sang câu bị động các bạn học theo bảng dưới đây nhé!

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

S + am/is/are + P2

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + V-ing + O

S + am/is/are + being + P2

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + P2 + O

S + have/has + been + P2

Quá khứ đơn

S + V(ed/Ps) + O

S + was/were + P2

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

S + was/were + being + P2

Quá khứ hoàn thành

S + had + P2 + O

S + had + been + P2

Tương lai đơn

S + will + V-infi + O

S + will + be + P2

Tương lai hoàn thành

S + will + have + P2 + O

S + will + have + been + P2

Tương lai gần

S + am/is/are going lớn + V-infi + O

S + am/is/are going lớn + be + P2

Động từ khuyết thiếu

S + ĐTKT + V-infi + O

S + ĐTKT + be + P2

 

Dưới đấy là cách chuyển từ thể chủ động sang thể bị động cho 12 dạng thì trong giờ đồng hồ Anh. Ví dụ áp dụng với hễ từ "buy" (mua) đã giúp các bạn có ánh nhìn tổng quan tuyệt nhất nhé:

Dạng thì

Thể công ty động

Thể bị động

Dạng nguyên mẫu

Buy ( Mua)

Bought

Dạng to + verd

To Buy

To be bought

Dạng V-ing

Buying

Being bought

Dạng V3/V-ed

 

 

Thì bây giờ đơn

Buy

Am/is/are bought

Thì bây giờ tiếp diễn

Am/is/are buying

Am/is/are being bought

Thì hiện tại hoàn thành

Have/has buying

Have/has been buying

Thì hiện tại kết thúc tiếp diễn

Have/ has been buying

Have/has been being bought

Thì quá khứ đơn

bought

Was/ were bought

Quá vật dụng tiếp diễn

Was/were buying

Was/were being bought

Quá khứ trả thành

Had bought

Had been bought

Quá khứ kết thúc tiếp diễn

Had been buying

Had been being bought

Tương lai đơn

Will buy

Will be bought

Tương lai tiếp diễn

Will be writing

Will be being bought

Tương lai trả thành

Will have bought

Will have been bought

Tương lai dứt tiếp diễn

Will have been buying

Will have been being bought

 

Các bước thay đổi từ câu dữ thế chủ động sang câu bị đông

Bước 1: xác định tân ngữ vào câu công ty động, chuyển thành nhà ngữ câu bị động.

Bước 2: khẳng định thì (tense) vào câu dữ thế chủ động rồi vận động từ về thể tiêu cực như giải đáp ở trên.

Bước 3: đổi khác chủ ngữ trong câu chủ động thành tân ngữ thêm “by” phía trước. Những chủ ngữ không xác định chúng ta cũng có thể bỏ qua như: by them, by people….

*

Ví dụ:

My father waters this flower every morning.

➤This flower is watered (by my father) every morning.

John invited Fiona khổng lồ his birthday tiệc nhỏ last night.

➤ Fiona was invented to John"s birthday tiệc ngọt last month

Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

➤ The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

*** để ý khi chuyển sang câu bị động: 

1. Các nội hễ từ (Động từ không yêu cầu 1 tân ngữ nào) không được sử dụng ở bị động.

Ví dụ: My leg hurts.

2. Đặc biệt khi nhà ngữ phụ trách chính của hành vi cũng không được đưa thành câu bị động.

The US takes charge (Nước Mỹ thừa nhận lãnh trách nhiệm)

Nếu là bạn hoặc đồ gia dụng trực tiếp khiến ra hành động thì dùng by cơ mà nếu là vật dụng gián tiếp khiến ra hành động thì cần sử dụng with.

The bird was shot with the gun.The bird was shot by the hunter.

3. Trong một số trường đúng theo to be/to get + P2 trọn vẹn không sở hữu nghĩa bị động mà mang 2 nghĩa:

Chỉ trạng thái, trường hợp mà chủ ngữ đang gặp mặt phải.

Could you please check my mailbox while I am gone.

He got lost in the maze of the town yesterday.

Chỉ bài toán chủ ngữ tự làm cho lấy

The little boy gets dressed very quickly.

- Could I give you a hand with these tires.

- No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts.

4. Gần như sự chuyển đổi về thời với thể đều nhằm mục tiêu vào động từ to be, còn phân trường đoản cú 2 giữ nguyên.

to be made of: Được làm bởi (Đề cập đến cấu tạo từ chất làm cần vật)

Ví dụ: This table is made of wood

to be made from: Được tạo nên sự từ (đề cập mang đến việc nguyên liệu bị đổi khác khỏi trạng thái ban sơ để tạo nên sự vật)

Ví dụ: Paper is made from wood

to be made out of: Được làm bằng (đề cập mang lại quá trình tạo nên sự vật)

Ví dụ: This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk.

to be made with: Được có tác dụng với (đề cập cho chỉ một trong những nhiều cấu tạo từ chất làm nên vật)

Ví dụ: This soup tastes good because it was made with a lot of spices.

5. Biệt lập thêm về kiểu cách dùng marry cùng divorce trong 2 thể: chủ động và bị động.

Khi không tồn tại tân ngữ thì tín đồ Anh ưa cần sử dụng get maried và get divorced vào dạng informal English.

Lulu & Joe got maried last week. (informal)

➤ Lulu và Joe married last week. (formal)

After 3 very unhappy years they got divorced. (informal)

➤ After 3 very unhappy years they dovorced. (formal)

Sau marry với divorce là một trong tân ngữ trực tiếp thì không có giới từ: To mary / divorce smb

She married a builder.

Andrew is going khổng lồ divorce Carola

To be/ get married/ lớn smb (giới từ “to” là bắt buộc)

She got married khổng lồ her childhood sweetheart.

He has been married to lớn Louisa for 16 years and he still doesn’t understand her.

Xem thêm: Procuracy Là Gì, Câu Hỏi Dân Ngành Luật Cần Biết, Supreme People'S Procuracy Of Vietnam

Nếu bạn có nhu cầu nhận tứ vấn tham gia những khóa học tập của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp huấn luyện và giảng dạy và giáo trình trường đoản cú biên soạn chuẩn theo format đề thi, phù hợp với từng trình độ chuyên môn của học tập viên. Các bạn Hãy đăng ký ngay trên Đây nhé!

III. Các dạng vào câu bị động

1. Bị động với những động từ có 2 tân ngữ

Một số đông từ được theo sau nó bởi nhì tân ngữ như: give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), show (chỉ), buy (mua), make (làm), get (cho), … thì ta sẽ có 2 câu bị động.

Ví dụ 1:

 I gave him an apple. (Tôi đã đến anh ấy một trái táo.)

O1 O2

➤ An apple was given to lớn him. (Một trái táo đã được trao mang đến anh ta.)

➤ He was given an apple by me. (Anh ta đã được tôi trao cho một trái táo)

Ví dụ 2: He sends his relative a letter. 

➤ His relative was sent a letter.

➤ A letter was sent to his relative (by him)

2. Thể bị động của những động từ bỏ tường thuật

Các động từ trần thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

S: nhà ngữ; S": chủ ngữ bị động

O: Tân ngữ; O": Tân ngữ bị động

Câu nhà động

Câu bị động

Ví dụ

S + V + THAT + S" + V" + …

Cách 1: S + BE + V3/-ed + to V"

People say that he is very rich.→ He is said to be very rich.

Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S" + V"

People say that he is very rich.→ It"s said that he is very rich.

Câu nhờ vả với các động từ have, get, make có thể được đổi qua câu tiêu cực với cấu trúc

3. Câu chủ động là câu nhờ vả

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Thomas has his son buy a cup of coffee.→ Thomas has a cup of coffee boughtt by his son. (Thomas nhờ đàn ông mua 1 cốc cà phê)

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + to V + (by someone)

Suzy makes the hairdresser cut her hair.→ Her hair is made lớn cut by the hairdresser.(Suzy nhờ thờ làm cho tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + lớn V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone) 

Shally gets her husband lớn clean the kitchen for her. → Shally gets the kitchen cleaned by her husband. (Shally nhờ chồng dọn giúp công ty bếp)

 

4. Câu chủ động là câu hỏi

- Thể tiêu cực của câu hỏi Yes/No

 

Câu nhà động

Câu bị động

Ví dụ

Do/does + S + V (bare) + O …?

Am/ is/ are + S" + V3/-ed + (by O)?

Do you clean your room? → Is your room cleaned(by you)?(Con sẽ dọn phòng không đấy?)

Did + S + V (bare) + O…?

Was/were + S" + V3/-ed + by + …?

Can you bring your notebook khổng lồ my desk?→ Can you notebook be brought to my desk?(Em rất có thể mang vở lên nộp mang đến tôi không?)

modal verbs + S + V (bare) + O + …?

modal verbs + S" + be + V3/-ed + by + O"?

Can you move the chair? → Can the chair be moved? (Chuyển mẫu ghế đi được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O + …?

Have/ has/ had + S" + been + V3/-ed + by + O"?

Has she done her homework? → Has her homeworkbeen done (by her)? (Con nhỏ xíu đã làm bài bác tập ngừng chưa?)

 

5. Tiêu cực với các động tự chỉ quan điểm, ý kiến

Một số rượu cồn từ chỉ quan lại điểm chủ ý thông dụng là: think/say/suppose/believe/consider/report…(nghĩ rằng/nói rằng/cho rằng/tin rằng/xem xét rằng/thông báo rằng….)

Ví dụ:

People think he stole his mother’s money. (Mọi tín đồ nghĩ anh ta lấy cắp chi phí của bà mẹ anh ta.)

➤ It is thought that he stole his mother’s money.

➤ He is thought to lớn have stolen his mother’s money.

6. Bị động với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan lại là các động từ chỉ nhận thức của nhỏ người như: see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving. (nhìn/xem/nghe… ai kia đang làm gì)Ai đó chứng kiến người khác làm gì và chỉ thấy 1 phần của hành vi hoặc 1 hành động đang ra mắt bị 1 hành vi khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football. (Anh ta nhìn thấy họ sẽ đá bóng.)

➤ They were watched playing football. (Họ được nhìn thấy đã đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V. (nhìn/xem/nghe ai đó làm gì)Ai đó chứng kiến người khác làm cái gi từ đầu cho cuối.

Ví dụ:

- I heard her cry. (Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

➤ She was heard lớn cry. (Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

7. Câu dữ thế chủ động là câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động: V + O + …Bị Động: Let O + be + V3/-ed

Ví dụ: Put your pen down → Let your pen be put down. (Bỏ cây cây bút xuống)

- Thể tủ định:

Chủ động: Do not + V + O + …Bị động: Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ: bởi not take this item. → Let this item not be taken. (Không lấy thành phầm này)

IV. Bài bác tập về câu bị động

Để rèn luyện kỹ năng và kiến thức thể thụ động trong giờ Anh chúng ta đã học ở trên. Hiện thời các bạn cùng làm một số trong những bài tập sau và hãy bình chọn lại đáp án bài tập đã làm ở phía dưới nhé! ( lưu lại ý: ko xem đáp án trước lúc làm bài bác tập)

Bài 1: đưa câu sau sang trọng câu bị động

1. John gets his sister to lớn clean his shirt.

2. Anne had had a friend type her composition.

3. Rick will have a barber cut his hair.

4. They had the police arrest the shoplifter.

5. Are you going to lớn have the shoemaker repair your shoes?

6. I must have the dentist check my teeth.

7. She will have Peter wash her car tomorrow.

8. They have her tell the story again.

Bài 2: cho dạng đúng của đụng từ vào ngoặc

1. Toshico had her oto (repair) .............. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) ..................her paper.

3. We got our house (paint) .................. Last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) ................... A composition.

5. Mark got his transcripts (send)................... To the university.

6. Maria is having her hair (cut) ......................... Tomorrow.

7. Will Mr. Brown have the porter (carry)...........................his luggage khổng lồ his car?

Đáp án

Bài 1: 

1. John gets his shirt cleaned.

2. Anne has had her composition typed.

3. Rick will have his hair cut.

4. They had the shoplifter arrested.

5. Are you going to have your shoes repaired?

6. I must have my teeth checked.

7. She will have her oto washed tomorrow.

8. They have the story told again.

Bài 2:

1. Repaired

2. Lớn type

3. Painted

4. Write

5. Sent

6. Cut

7. Carry

Nếu các bạn muốn học TOEIC hãy nhớ là tham khảo những thông tin sau: 

 

*

 

NẾU BẠN QUAN TÂM ĐẾN CÁC KHÓA HỌC TOEIC, CẦN SỰ TƯ VẤN CỦA CÔ, HÃY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TẠI ĐÂY NHÉ:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *