- mặc dù nếu bạn nói vẫn tại đoạn đó cùng vẫn cùng thời hạn đó, chúng ta sẽ không phải đổi khác thì của đụng từ, tính tự sở hữu, trạng tự chỉ thời gian và địa điểm.

Bạn đang xem: Câu trực tiếp gián tiếp lớp 9

Ví dụ:

Trực tiếp: Mary “I often come here.”

Gián tiếp: Mary is saying (that) she often comes here.

 (Mary nói cô ấy thường cho đây.)

2. Chuyển đổi từ câu thẳng sang gián tiếp

- những đại từ: những đại trường đoản cú nhân xưng cùng đại từ tải khi gửi từ lời nói trực tiếp sang tiếng nói gián tiếp đổi khác như sau:

*

- Thì của rượu cồn từ: Thì của rượu cồn từ vào câu gián tiếp thường thụt lùi 1 thì khi đụng từ tường thuật sinh hoạt thì vượt khứ.

Xem thêm: Cách Trace Tranh Là Gì, Những Thể Loại Rác Phẩm Mà Tôi Ghét

*

- Động từ bỏ khuyết thiếu:

Câu trực tiếp

Câu loại gián tiếp

can

could

must

must / had to

may

might

could

could

might

might

should

should

ought to

ought to

will

would

would like

wanted

- Trạng ngữ chỉ thời gian, địa điểm, đại từ cùng tính từ bỏ chỉ định:

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

today, tonight

that day/ that night

tomorrow

the next day/ the following day/the day after

the day after tomorrow

two days after

yesterday

the day before/ the previous day

the day before yesterday

two days before

next

the next/ the followig/ the... After

last week/month/year/night

the week/moth/year/night before

the previous week/month year/night

now

then

ago

before

here

there

this

that

these

those


3. Tiếng nói gián tiếp trong câu khẳng định:

- Động trường đoản cú tường thuật thường được thực hiện là: tell, say, explain, tell someone, say/explain khổng lồ someone.

Ví dụ:

Trực tiếp: She said “I will hotline you tomorrow.”

Gián tiếp: She said (that) she would hotline me the next day.

(Cô ấy nói cô ấy sẽ điện thoại tư vấn cho tôi vào ngày hôm sau.)

4. Tiếng nói gián tiếp trong câu hỏi Yes-No:

- Động trường đoản cú tường thuật hay được áp dụng như là: ask, wonder, inquire, want lớn know. Nếu đều động trường đoản cú tường thuật vào câu trực tiếp là said, said to, told, họ cần đổi đầy đủ từ này thành asked.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *