- Đếm xem gồm bao nhiêu chữ số ở vị trí thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy nghỉ ngơi số bị chia sang trọng bên phải từng ấy chữ số.

Bạn đang xem: Chia một số thập phân cho một số thập phân

- Bỏ dấu phẩy sinh hoạt số chia rồi tiến hành phxay phân tách nlỗi phân tách cho số tự nhiên và thoải mái.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) (13,11:2,3) b) (31,25:1,25)

Cách giải:

a) Ta đặt tính rồi có tác dụng nhỏng sau:

*

Vậy (13,11:2,3 = 5,7).

b) Ta đặt tính rồi làm nhỏng sau:

*

Vậy (31,25:1,25 = 25).

Xem thêm:

Chú ý: lúc đưa dấu phẩy lịch sự nên cơ mà không đủ chữ số, ta thấy thiếu thốn bao nhiêu chữ số thì chế tạo đó bấy nhiêu chữ số (0).


2. Chia một số trong những thập phân mang đến 0,1; 0,01; 0,001; …

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) (3,75:0,1) b) (12,41:0,01)

Cách giải

*

Quy tắc: Muốn chia một trong những thập phân mang lại (0,1;,,0,01;,,0,001;...) ta chỉ vấn đề chuyển vết phẩy của số kia theo thứ tự sang trọng mặt bắt buộc một, nhị, tía, … chữ số.


Nhận xét: Lúc chia một trong những thập phân cho (0,1;,,0,01;,,0,001;...) ta được kết quả bởi với vấn đề nhân số thập phân kia cùng với (10;,,100;,,1000;...).

Ví dụ: Tính nhẩm:

(eginarrayla),,3,55:0,1 quad quad quad quad quad quad &; c),4,68:0,001\b),,0,27:0,01 quad quad quad quad và d),52,5:0,0001endarray)

Cách giải:

(eginarrayla),,3,55:0,1 = 35,5 quad quad quad & c),4,68:0,001 = 4680\b),,0,27:0,01 = 27 quad quad quad ; &d),52,5:0,0001 = 525000endarray).


Mục lục - Toán thù 5
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP. VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH
Bài 1: Ôn tập có mang phân số. Tính chất cơ bản của phân số
Bài 2: Ôn tập: So sánh hai phân số
Bài 3: Ôn tâp: So sánh phân số (tiếp)
Bài 4: Phân số thập phân
Bài 5: Ôn tập: Phxay cộng và phnghiền trừ hai phân số
Bài 6: Ôn tập: Phxay nhân cùng phxay phân chia nhì phân số
Bài 7: Hỗn số
Bài 8: Hỗn số (tiếp)
Bài 9: Ôn tập về giải toán
Bài 10: Ôn tập với bổ sung về giải toán
Bài 11: Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ lâu năm
Bài 12: Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo cân nặng
Bài 13: Đề-ca-m2. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta
Bài 14: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích S
CHƯƠNG 2: SỐ THẬPhường PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN
Bài 1: Khái niệm số thập phân
Bài 2: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
Bài 3: Số thập phân đều bằng nhau. So sánh nhị số thập phân
Bài 4: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
Bài 5: Viết các số đo cân nặng dưới dạng số thập phân
Bài 6: Viết các số đo diện tích S bên dưới dạng số thập phân
Bài 7: Phnghiền cùng số thập phân. Tổng những số thập phân
Bài 8: Phxay trừ nhị số thập phân
Bài 9: Nhân một vài thập phân với một trong những tự nhiên
Bài 10: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ...
Bài 11: Nhân một số thập phân với một vài thập phân
Bài 12: Chia một số thập phân mang lại một vài thoải mái và tự nhiên
Bài 13: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ...
Bài 14: Chia một số thoải mái và tự nhiên mang lại một vài thoải mái và tự nhiên mà tmùi hương kiếm được là một số trong những thập phân
Bài 15: Chia một số thoải mái và tự nhiên cho một trong những thập phân
Bài 16: Chia một số trong những thập phân cho một trong những thập phân
Bài 17: Tỉ số xác suất. Các phnghiền tính với tỉ số Xác Suất
Bài 18: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm tỉ số tỷ lệ của nhị số
Bài 19: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm giá trị xác suất của một số
Bài 20: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm một số lúc biết quý giá xác suất của số đó
Bài 21: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tỉ số Phần Trăm liên quan đến mua bán
CHƯƠNG 3: HÌNH HỌC
Bài 1: Tam giác. Diện tích hình tam giác
Bài 2: Hình thang. Diện tích hình thang
Bài 3: Hình tròn. Đường tròn. Chu vi hình trụ
Bài 4: Diện tích hình tròn trụ
Bài 5: Luyện tập về diện tích S các hình
Bài 6: Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương thơm
Bài 7: Diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
Bài 8: Diện tích bao phủ và diện tích toàn phần của hình lập phương thơm
Bài 9: Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề- xi-mét khối. Mét khối hận
Bài 10: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
Bài 11: Thể tích hình lập phương thơm
CHƯƠNG 4: SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
Bài 1: Bảng đơn vị đo thời hạn
Bài 2: Cộng số đo thời hạn
Bài 3: Trừ số đo thời gian
Bài 4: Nhân số đo thời gian với một trong những
Bài 5: Chia số đo thời gian mang đến một số
Bài 6: Vận tốc
Bài 7: Quãng đường
Bài 8: Thời gian
Bài 9: Hai trang bị chuyển động trái hướng
Bài 10: Hai thứ chuyển động cùng chiều
Bài 11: Chuyển đụng trên dòng nước
CHƯƠNG 5: ÔN TẬPhường
Bài 1: Ôn tập về đo độ nhiều năm cùng đo trọng lượng
Bài 2: Ôn tập về đo diện tích S với đo thể tích
Bài 3: Ôn tập về số đo thời hạn
Bài 4: Ôn tập về phép cộng
Bài 5: Ôn tập về phnghiền trừ
Bài 6: Ôn tập về phxay nhân
Bài 7: Ôn tập về phnghiền chia
Bài 8: Ôn tập về hình học: Tính chu vi, diện tích S một trong những hình
Bài 9: Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một trong những hình
*

*

Học tân oán trực con đường, tìm tìm tư liệu toán thù với chia sẻ kiến thức và kỹ năng toán học.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *