English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền đức Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
confide
*
confidenước ngoài cồn từ (to confide something khổng lồ somebody) nhắc (một túng mật) mang lại ai nghe to confide a secret lớn somebody toàn thân dành riêng điều kín đáo cùng với ai she confided her troubles lớn a friend cô ta phân bua gần như chuyện băn khoăn của mình cho bạn nghe he confided to me that he had applied for another job anh ta dành riêng mang lại tôi biết rằng anh ta sẽ nộp solo xin một việc làm không giống (to confide sometoàn thân / something to lớn somebody / something) phó thác, phó thác to confide a task khổng lồ sometoàn thân giao phó một công việc mang đến ai can I confide my children to your care? tôi có thể giao nhỏ tôi đến anh chăm nom được giỏi không? lớn confide in somebody toàn thân đầy đủ tin ai để rất có thể nói cho người đó nghe một điều túng mật; thổ lộ tâm sự cùng với ai there"s no one here I can confide in ở đây không ai để tôi giãi tỏ chổ chính giữa sự tin cậy
*
/kən"faid/ ngoại hễ từ (cong to) nói riêng; đãi đằng trọng điểm sự to lớn confide a secret lớn somebody dành riêng điều kín với ai giao phó, giao phó to confide a task lớn somebody giao phó một công việc cho ai
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *