Đề thi Toán 4 thân kì 1 cải thiện năm 2021 - 2022 có đáp án (5 đề)

Với Đề thi Toán 4 thân kì 1 cải thiện năm 2021 - 2022 gồm đáp án (5 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 4 của các trường trên toàn quốc sẽ giúp học viên có kế hoạch ôn luyện trường đoản cú đó ăn điểm cao trong những bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 1 lớp 4

*

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: số thời gian mươi triệu sáu trăm linh sáu nghìn chín trăm nhị mươi lăm viết là:

A: 5 606 925

B: 50 606 925

C: 506 606 925

D: 56 069 205

Câu 2: Số mập nhất trong các số 8 460 524; 8 549 999; 7 587 542; 8 460 542

A: 8 460 542

B: 8 460 524

C: 8 459 999

D: 7 587 542

Câu 3: trong các số dưới đây, số nào gồm chữ số 5 biểu lộ 5000?

A: 550 000

B: 23 025 356

C: 5 278 855

D: 2 556 505

Câu 4: Số thích hợp để điền vào địa điểm chấm của 10t 10kg = ..............kg là:

A:1010B: 100 010C: 10 010D: 101 000

Câu 5: Số từ nhiên bé xíu nhất có năm chữ số được viết từ ba chữ số không giống nhau là:

A: 10234B: 10002C: 10000D: 10001

Câu 6: Trung bình cộng của nhị số lẻ thường xuyên là 78. Số bé dại là:

A: 156B: 77C: 154D: 80

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: Đúng ghi Đ, không nên ghi S

2 tấn 200kg = 2020kg
1 tấn thóc nặng hơn 1 tấn bông
4 tấn đôi mươi kg > 4020kg
1 tấn 3 kilogam = 1003kg

Câu 2: kiếm tìm số.

*
*
*
*

Câu 3: Số trung bình cùng của 5 số là 162. Số thiết bị năm gấp rất nhiều lần số sản phẩm tư, số thứ tư bởi trung bình cộng của cha số đầu tiên. Tìm kiếm số thứ tư và số sản phẩm năm.

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A B C B B

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

2 tấn 200kg = 2020kg S
1 tấn thóc nặng hơn 1 tấn bông S
4 tấn trăng tròn kg > 4020kg S
1 tấn 3 kg = 1003kg Đ

Câu 2 (2 điểm):

*
*
*
*

Câu 3 (3 điểm):

Số thứ tư là : 135

Số thiết bị năm là: 270

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: search x biết x : 3 = 4873

A.14609

B. 14619

C. 14629

D. 14639

Câu 2: công dụng phép tính (47028 + 36720) + 43256 là:

A.127004

B. 40492

C. 53564

D. 32948

Câu 3: Hùng có một số trong những tiền, Hùng vẫn tiêu hết 45000 đồng. Vậy nên số tiền còn sót lại bằng 3/5 số tiền đã tiêu. Hỏi lúc đầu Hùng có bao nhiêu tiền?

A.27000 đồng

B. 36000đồng

C. 72000đồng

D. 10000 đồng

Câu 4: máy tự tiến hành các phép tính trong biểu thức: 224 + 376 : 6 × 4 là:

A.Chia, nhân, cộng

B.Cộng, chia, nhân

C. Nhân, chia, cộng

D. Cộng, nhân, chia

Câu 5: search x biết: 10 * x + x + 5 = 115

A.10 B. 11C. 12D. 13

Câu 6: hai số gồm hiệu là 1536. Nếu thêm vào số trừ 264 đơn vị chức năng thì hiệu new là:

A.1800B. 2064C. 1008D. 1272

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): tra cứu x

a. 1200 × 3 - ( 17 + x) = 36

b. 9 × ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (2 điểm): tất cả hai rổ cam, nếu thêm vào rổ trước tiên 4 trái thì kế tiếp số cam ở nhì rổ bằng nhau, trường hợp thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì sau đó số cam sinh hoạt rổ đầu tiên gấp 3 lần số cam sinh sống rổ đồ vật hai. Hỏi ban đầu mỗi rổ tất cả bao nhiêu quả cam?

Câu 3 (2 điểm): Một khu vườn hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 35m. Căn vườn đó được mở thêm theo chiều rộng tạo nên chiều rộng so với trước tăng gấp rưỡi và cho nên vì thế diện tích tăng lên 280m².Tính chiều rộng và mặc tích quần thể vườn sau thời điểm mở thêm.

Câu 4 (1 điểm): Tính nhanh

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 – 143 × 2 ) + 54 x 47 - 47 x 53 - trăng tròn - 27

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A C A A D

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.1200 × 3 - ( 17 + x) = 36

3600 – (17 + x) = 36

17 + x = 3600 -36

17 + x = 3564

x = 3564 – 17

x = 3547

b.9 × ( x + 5 ) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 – 5

x =76

Câu 2 (2 điểm):

Thêm 4 trái vào rổ thứ nhất thì số cam 2 rổ đều bằng nhau nên rổ máy hai nhiều hơn thế rổ trước tiên 4 trái cam.

Nếu sản xuất rổ trước tiên 24 quả thì rổ trước tiên gấp 3 rổ 2 yêu cầu số trái cam làm việc rổ 2 là: (24 – 4) : (3 – 1) = 10 (quả)

Số cam ở rổ thứ nhất là: 10 – 4 = 6 (quả)

Đáp số: Rổ vật dụng nhất: 6 quả

Rổ thiết bị hai: 10 quả

Câu 3 (2 điểm):

Diện tích hình chữ nhật tăng 280m² đó là một nửa diện tích s hình chữ nhật ban đầu.

Nên diện tích hình chữ nhật là:

280 × 2 = 560 (m²)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

560 : 35 = 16 (m)

Diện tích hình chữ nhật sau khi mở rộng là:

560 + 280 = 840 (m²)

Đáp số: Chiểu rộng lớn 16m

diện tích s sau 840m²

Câu 4 (1 điểm):

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 – 143 × 2 ) + 54 x 47 - 47 x 53 - đôi mươi - 27

= 145 × (99 + 1) – 143 × (102 – 2) + 47 × (54 – 53) – (20 + 27)

= 145 × 100 – 143 × 100 + 47 × 1 – 47

= 100 × (145 – 143) + (47 – 47)

= 100 × 2 + 0

= 200

*

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát quality Giữa học tập kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Trung bình cộng của 4 số là 14, trung bình cùng của 3 vào 4 số chính là 15. Số còn lại là:

A.11B. 12C. 13D. 15

Câu 2: trong các tích bên dưới đây, tích như thế nào gần công dụng 4000 nhất?

A.528 × 7B. 748 × 6C. 812 × 5D. 409 × 10

Câu 3: Một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 12cm, chiều rộng 8cm. Nếu hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật thì diện tích s là:

A.40cm²B. 60 cm²C. 80 cm²D. 100 cm²

Câu 4: quý hiếm của biểu thức: 876 – m với m = 432 là:

A.444 B. 434 C. 424 D. 414

Câu 5: Năm 1459 thuộc nuốm kỷ thư mấy?

A.XII B. XIII C. XIV D. XV

Câu 6: Một cây cây bút giá 3500 đồng. Nếu như mỗi học viên mua 2 cây như vậy thì 10 em cài đặt hết từng nào tiền?

A. 70000 đồng

B. 35000 đồng

C. 7000 đồng

D. 3500 đồng

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính nhanh

a.237 + 357 + 763

b.2345 + 4257 - 345

Câu 2 (2 điểm): cho dãy số: 3,7,11,15,…,143

a.Dãy số trên có bao nhiêu số hạng?

b.Tổng các số hạng của hàng trên bằng bao nhiêu?

Câu 3 (2 điểm): sảnh trường hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 3m, chiều dài gấp hai chiều rộng. Trong sân, bạn ta đào 9 hố hình vuông vắn cạnh 3 dm để trồng cây. Hỏi diện tích s còn lại trên sảnh là bao nhiêu?

Câu 4 (1 điểm): Ngày 8 mon 3 năm năm nhâm thìn là sản phẩm công nghệ ba. Hỏi sau 60 năm nữa thì ngày 8 mon 3 là vật dụng mấy?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A C D A D A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.237 + 357 + 763 = (237 + 763) + 357

= 1000 + 357

= 1357

b.2345 + 4257 – 345 = (2345 – 345) + 4257

= 2000 + 4257

= 6257

Câu 2 (2 điểm):

Dãy số bên trên là dãy số bí quyết đều 4 1-1 vị

a.Số số hạng = (Số cuối – Số đầu) : khoảng cách + 1

= (143 – 3) : 4 + 1

= 36 số

b.Tổng = (Số cuối + Số đầu) × Số số hạng : 2

= (143 + 3) × 36 : 2

= 2628

Câu 3 (2 điểm):

Đổi: 3m = 30dm

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

30 × 2 = 60 (dm)

Diện tích hình chữ nhật là:

30 × 60 = 1800 (dm²)

diện tích 1 hố trồng cây hình vuông vắn là:

3 × 3 = 9 (dm²)

Tổng diện tích s hố trồng cây là:

9 × 9 = 81 (dm²)

Vậy diện tích s sân trường sót lại là:

1800 – 81 = 1719 (dm²)

Đáp số: 1719 dm²

Câu 4 (1 điểm):

Bài giải

Ta có: một năm thường bao gồm 365 ngày, 1 năm nhuận có 366 ngày ( tháng 2 gồm 29 ngày). Mà cứ 4 năm thì có 1 năm nhuận, mà lại năm năm nhâm thìn (năm nhuận) đang qua tháng 2, nên trong tầm 60 năm nữa có 60 : 4 = 15 năm nhuận, bắt buộc số năm thường xuyên là 60 – 15 = 45 năm

Vậy 60 năm nữa bao gồm tổng số ngày là: 15 × 366 + 45 × 365 = 21915 (ngày)

Mà 1 tuần lễ có 7 ngày, yêu cầu ta tất cả số tuần là:

21915 : 7 = 3130 (tuần) cùng dư 5 ngày

Vậy 8 mon 3 năm năm nhâm thìn là thứ tía thì 60 năm nữa ngày 8 mon 3 đang là công ty nhật.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: mang đến 14758 = 10000 + 4000 + … + 50 + 8. Số phù hợp là:A.700B. 7000C. 70D. 7

Câu 2: lựa chọn câu vấn đáp đúng: Hình bên có:

A.4 tam giác

B.5 tam giác

C.5 tứ giác

D.3 tứ giác

Câu 3: hai số có tổng là 390. Số bé là số tất cả 2 chữ số, trường hợp viết thêm chữ số 3 vào đằng trước số bé bỏng ta được số lớn. Số lớn là:

A.90B. 387C. 345D. 336

Câu 4: mang đến 4 số 0; 1; 2; 4. Viết được từng nào số bao gồm 3 chữ số khác nhau?

A.6 sốB. 12 sốC. 18 sốD. 24 số

Câu 5: bây giờ là lắp thêm năm ngày 23 mon 4, hỏi 100 ngày nữa là vật dụng mấy:

A.Thứ tưB. Thứ nămC. đồ vật sáuD. Thứ bảy

Câu 6: bao gồm 2135 quyển vở được xếp số đông vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng như thế có toàn bộ bao nhiêu quyển vở?

A.305B. 350C. 1525D. 525

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính quý hiếm biểu thức

a.25178 + 2357 x 3

b.42567 + 12328 : 8

Câu 2 (2 điểm): tra cứu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số biết hàng đơn vị chức năng là 7. Nếu chuyển chữ số 7 trường đoản cú hàng đơn vị lên đầu ta được số new gấp gấp đôi số cũ cùng thêm 21 đơn vị.

Câu 3 (2 điểm): Lớp 4A tất cả 5 tổ đi trồng cây, số tín đồ mỗi tổ là bằng nhau. Mỗi chúng ta trồng được 4 hoặc 6 cây. Cả lớp trồng được 220 cây. Hỏi có bao nhiêu bạn trồng được 4 cây, bao nhiêu chúng ta trồng được 6 cây, biết số học sinh lớp 4A thấp hơn 50 chúng ta và nhiều hơn nữa 40 bạn.

Xem thêm: Triệu Hựu Đình Cao Bao Nhiêu, Triệu Hựu Đình Sinh Nam Bao Nhieu

Câu 4 (1 điểm): Một fan mang cam đi thay đổi lấy táo apple và lê. Cứ 9 quả cam thì thay đổi được 2 quả táo apple và 1 trái lê. Cứ 5 quả táo bị cắn dở thì đổi được 2 quả lê. Nếu người đó thay đổi hết số cam mang theo thì thay đổi được 17 quả táo bị cắn dở và 13 trái lê. Hỏi bạn đó đưa theo bao nhiêu trái cam?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A B C C D C

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.25178 + 2357 x 3 = 25178 + 7071

= 32249

b.42567 + 12328 : 8 = 42567 + 1541

= 44108

Câu 2 (2 điểm):

Gọi số yêu cầu tìm là ab7

Ta có: 7ab = ab7 × 2 + 21

700 + ab = (ab ×10 + 7) × 2 +21

700 + ab = ab ×10 × 2 + 7 × 2 + 21

700 + ab = ab × đôi mươi + 35

ab × 20 - ab = 700 – 35

19 × ab = 665

ab = 665 : 19 = 35

Vậy số nên tìm là 357

Câu 3 (2 điểm):

Vì lớp 4A chia thành 5 tổ nhưng số chúng ta mỗi tổ bằng nhau nên số học sinh lớp 4A chia hết mang đến 5. Mà lại lớp 4A gồm số học sinh bé dại hơn 50 và lớn hơn 40 nên lớp 4A bao gồm 45 bạn.

Giả sử vớ cả các bạn đều trồng được 6 cây thì tổng số cây là:

45 × 6 = 270 (cây)

số kilomet dư ra so với thực tế là:

270 - 220 = 50 (cây)

Số các bạn trồng được 4 cây là:

50 : (6 -4) = 25 (bạn)

Số chúng ta trồng được 6 cây là:

45 – 25 = trăng tròn (bạn)

Đáp số: trăng tròn bạn trồng 6 cây

25 bạn trồng 4 cây

Câu 4 (1 điểm):

bài xích giải

Vì 9 trái cam đổi được 2 quả táo apple và 1 trái lê đề xuất 18 trái cam đổi được 4 quả táo bị cắn dở và 2 quả lê.

Mà 5 quả táo bị cắn lại thay đổi được 2 quả lê nên 18 quả cam thay đổi được tất cả 4 + 5 = 9 trái táo, do đó cứ 2 trái cam đổi được một quả táo.

Ta lại có: 5 quả táo đổi được 2 trái lê, phải 10 trái cam thay đổi được 2 quả lê, giỏi 5 trái cam được 1 quả lê.

Vậy tín đồ đó đổi được toàn bộ 17 quả táo khuyết và 13 trái lê thì đưa đi số cam là:

17 × 2 + 13 × 5 = 99 (quả)

Đáp số: 99 quả

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số lớn số 1 có 5 chữ số mà tổng các chữ số bằng 27 là:

A.98765B. 98730C. 99900D. 99999

Câu 2: Biểu thức nào tiếp sau đây có kết quả bằng 34 x 78?

A.(30 × 78) × (4 × 78)

B. (30 × 78) + (4 × 78)

C. (30 + 78) × (4 × 78)

D. (30 + 78) + (4 + 78)

Câu 3: Để số 196* chia hết cho tất cả 2 với 3 thì chữ số đề nghị điền vào địa điểm * là:

A.2B. 4C. 3D. 6

Câu 4: Hình bên bao gồm bao nhiêu đoạn thẳng:

*

A.9

B.10

C.11

D.12

Câu 5: Khi nhỏ 1 tuổi thì bà bầu 25 tuổi, cha 29 tuổi. Hỏi khi bé 10 tuổi thì toàn bô tuổi bố, mẹ, bé là bao nhiêu?

A.55 tuổiB. 63 tuổiC. 82 tuổiD. 72 tuổi

Câu 6: Hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 6cm, chiều rộng lớn 4cm. Hỏi đường chéo cánh hình chữ nhật chia hình kia thành 2 hình tam giác đều bằng nhau có diện tích s là bao nhiêu?

A.24cm²B. 12cm²C. 12cmD. 24cm

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a.312 x 425 + 312 x 574 + 312

b.2 x 8 x 50 x 25 x 125

Câu 2 (2 điểm): một đội nhóm thợ mộc 3 bạn trong 5 ngày làm được 75 cái ghế. Hỏi nếu như 5 tín đồ làm trong 7 ngày được từng nào cái ghế. Biết năng suất mỗi người như nhau.

Câu 3 (2 điểm): Một cái đồng hồ đeo tay cứ 45 phút lại nhanh 3 giây. Buổi sáng, cơ hội 6h chỉnh đồng hồ về giờ đúng. Hỏi 6h chiều (theo tiếng đúng) thì đồng hồ đó chỉ bao nhiêu giờ?

Câu 4 (1 điểm): Một người có 56 ngàn đồng gồm những tờ tiền 5000; 2000 cùng 1000. Biết số tờ 1000 gấp đôi số tờ 5000. Hỏi mỗi một số loại tiền có bao nhiêu tờ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B A D C B

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.312 x 425 + 312 x 574 + 312 = 312 × (425 + 574 + 1)

= 312 × 1000

= 312000

b.2 x 8 x 50 x 25 x 125 = (2 × 50) × (8 × 125) × 25

= 100 × 1000 × 25

= 100000 × 25

= 2500000

Câu 2 (2 điểm):

Bài giải

1 fan trong 5 ngày có tác dụng được số cái ghế là:

75 : 3 = 25 (cái)

1 người trong một ngày làm được số dòng ghế là:

25 : 5 = 5 (cái)

5 người trong 1 ngày có tác dụng được số cái ghế là:

5 × 5 = 25 (cái)

5 người trong 7 ngày có tác dụng được số cái ghế là:

25 × 7 = 175 (cái)

Đáp số: 175 mẫu ghế

Câu 3 (2 điểm):

Bài giải

bởi 1 giờ bao gồm 60 phút, đề xuất 1 giờ đồng hồ thời trang sẽ chạy nhanh:

3 × 60 : 45 = 4 (giây)

từ bỏ 6 giờ sáng mang lại 6 giờ chiều là 12 giờ, nên đồng hồ đeo tay sẽ chạy nhanh:

4 × 12 = 48 (giây)

Vậy thời điểm đó đồng hồ thời trang chỉ 6 tiếng 48 giây chiều.

Câu 4 (1 điểm):

Ta có: Số tờ tiền 1000 gấp hai số tờ 5000 bắt buộc số tờ 1000 đề nghị là số chẵn, buộc phải tổng số tiền một số loại 1000 là số chẵn.

Dù số tờ 2000 là chẵn xuất xắc lẻ thì số tiền loại 2000 là số chẵn.

Mà tổng số tiền là 56000 đồng là số chẵn buộc phải số tiền loại 5000 cũng nên là số chẵn, suy ra số tờ 5000 cũng là số chẵn.

Ta thấy: số tờ 5000 phải nhỏ dại hơn 8 vị nếu là 8 thì sẽ sở hữu 16 tờ 1000 buộc phải tổng số chi phí 5000 cùng 1000 là: 5000 × 8 + 1000 × 16 = 56000 (đồng). Yêu cầu sẽ không có tờ 2000, không đúng với đề bài.

Vậy số tờ 5000 là 2 tờ, 4 tờ hoặc 6 tờ. Test 3 trường hợp ta thấy ngôi trường hợp và đúng là 6 tờ 5000; 12 tờ 1000 và còn sót lại là 7 tờ 2000.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *