Bộ đề thi giữa học tập kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm 2021 - 2022 theo Thông tứ 22 mang tới 5 đề thi, có hướng dẫn chấm, lời giải và bảng ma trận kèm theo.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn toán

Giúp các em học viên lớp 5 luyện giải đề, rồi so sánh giải đáp dễ ợt rộng.


Với 5 đề thi thân kì 1 môn Toán thù lớp 5 này còn khiến cho thầy cô xem thêm nhằm ra đề thi thân học kì 1 đến học sinh của mình. Bên cạnh môn Toán thù, thầy cô với các em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm đề thi môn Tiếng Việt để sẵn sàng thiệt xuất sắc đến kỳ thi giữa học kì 1 sắp tới.


Đề thi giữa học kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm học 2021 - 2022

Đề thi thân kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi giữa kì 1 môn Tân oán lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi giữa học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức và kỹ năng,

kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Các phxay tính về phân số, tìm kiếm x… Số thập phân và phân số, hỗ số, so sánh…

Số câu

2

1

1

1

2

3

Câu số

1, 2

6

5

9

Số điểm

2

1

1

0,5

2

2,5

Đại lượng với đo đại lượng: các đơn vị chức năng đo diện tích, độ dài, khối lượng

Số câu

1

1

2

Câu số

4

3

Số điểm

1

1

2

Yếu tố hình học: diện tích, chu vi hình chữ nhật. Giải bài bác toán tỉ lệ thuận, tổng hiệu

Số câu

1

1

2

Câu số

7

8

Số điểm

1,5

2

3,5

Tổng

Số câu

2

1

1

2

1

1

1

4

5

Số điểm

2

1

1

2,5

1

2

0,5

4

6


Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022

Họ và tên: …………….

Lớp: 5….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022BÀI THI MÔN TOÁNThời gian có tác dụng bài bác : 40 phút

Bài 1: Hỗn số viết bên dưới dạng phân số là: (1 điểm) M1

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Bài 2: a) Phần nguim của số 9042,54 là: (0,5 điểm) M1

A. 54 B. 904254C. 9042 chiều. 9042,54

b) Chữ số 5 trong số thập phân 9042,54 có giá trị là? (0,5 điểm) M2

A. A. Phần triệuB. Phần mười C. Phần trămD. Phần nghìn

Bài 3: a) 7centimet 9mm = ..............cm số thích hợp viết vào chỗ chnóng là: (0,5 điểm) M4

A. 7,09B. 7,9C. 0,79D. 0,790

b) Điền vệt ; = ; tương thích vào ô trống: (0,5 điểm) M2

0,009 ⬜ 56, 1

Bài 4: Chiều dài

*
m, chiều rộng
*
m. Chu vi của một hình chữ nhật là. (1 điểm) M3

A.

*
mB.
*
mC.
*
mD.
*
m

Câu 5. (1 điểm): Tính: M2

a.

*
b.
*

Câu 6. Viết các số thập phân sau theo máy từ trường đoản cú nhỏ bé mang đến lớn: (1 điểm) M1

34,075; 34,257; 37,303; 34,175

..........................................................................................................................


..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 7. (1,5 điểm) Một bạn thợ may 30 bộ áo quần đồng phục không còn 90 m vải vóc. Hỏi giả dụ bạn thợ đó may 60 bộ xống áo đồng phục như vậy thì cần bao nhiêu mét vải? M2

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 8. (2 điểm) Một khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 200 m. Chiều rộng bằng chiều nhiều năm. Hỏi diện tích khu đất nền kia bởi bao nhiêu hec-ta? M3

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 9. (0,5 điểm) Tìm x: 150 - X + 35 = 100 M4

..........................................................................................................................

Xem thêm: Tìm Hiểu Truyện Ngôn Tình Là Gì ? Truyện Ngôn Tình Là Gì

..........................................................................................................................


..........................................................................................................................

Đáp án đề thi thân học kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm 2021 - 2022

PHẦN I. (4 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Khoanh đúng: ý A1 điểm
Câu 2. (1 điểm) Khoanh đúng mỗi ý0,5 điểm
a) Ý C ; b) Ý B
Câu 3. (1 điểm) Khoanh đúng mỗi ý0,5điểm
a) Ý B ; b) Điền đúng dấu
Câu 4. (1 điểm) Khoanh đúng Ý C1 điểm
PHẦN II. (6 điểm)
Câu 5. (1 điểm) Đặt tính với tính đúng mỗi phần0.5 điểm
Câu 6. (1 điểm)
Câu 7. (1,5 điểm)

May một bộ đồng phục không còn số mét vải là:

90 : 30 = 3 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

May 60 cỗ đồng phục như thế hết số mét vải vóc là:

3 x 60 = 180 (m)

0,25 điểm

0.25 điểm

Đáp số: 180 mét vải 0.25 điểm
Câu 8. (2 điểm)

Chiều rộng lớn khu đất nền là:

200 x

*
= 150 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

Diện tích khu đất đó bao gồm số hec-ta là:

200 x 150 = 30000 (m2)

0,25 điểm

0. 5 điểm

Đổi: 30000 m2 = 3 ha 0.25 điểm
Đáp số: 3 ha0.25 điểm

Câu 9.(0,5 điểm)

150 - X + 35 = 100

150 – X = 100 – 35

150 – X = 65

X = 150 - 65

X = 85

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi thân học tập kì 1 môn Tân oán lớp 5

TT

Mạch kiến thức, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học:

- Các phnghiền đặt tính

- Viết số thập phân, cực hiếm theo địa điểm của chữ số trong những thập phân.

-So sánh số thập phân.

Số câu

2

2

1

1

4

2

Câu số

1,2

3,4

6

10

Số điểm

2

Đại lượng và

đo đại lượng: Đổi đơn vị chức năng đo diện tích

Số câu

1

1

1

1

Câu số

7

5

Số điểm

3

Yếu tố hình học:

Diện tích các hình đã học tập. Giải toán bằng cách "Tìm tỉ số " hoặc "rút về 1-1 vị".

Số câu

1

1

2

Câu số

8

9

Số điểm

Tổng

Số câu

2

2

1

1

2

2

5

5

Số điểm


Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC……………..Họ tên: ..........................................Lớp: ..............

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ INĂM HỌC 2021 - 2022Môn: Tân oán - Lớp 5Thời gian làm cho bài: 40 phút

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1 (1 điểm) M1

Số thập phân 216, 803 phát âm là.......................................................................................

Câu 2 (1 điểm) M1

Số thập phân bao gồm có: Chín đơn vị chức năng, nhị phần mười được viết là:

a.

*
b.9,2 c.
*
d.9,02

Câu 3 (1 điểm) M2

Chữ số 5 trong các thập phân 879,457 có giá trị là:

a.

*
b.
*
c. 50 d.
*

Câu 4 (1 điểm) M2

Phân số: được chuyển thành số thập phân làm sao dưới đây:

a.38,05 b. 3,85 c. 38,5 d. 3,850

Câu 5 (1 điểm) M3

*
ha được gửi thành số đo m2 nào sau đây:

a. 7500 mét vuông b.5000 m2c.4000 m2 d. 75 m2

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): M3

Đặt tính rồi tính


a. 286,34 + 21,85


b. 4554 : 18


Câu 8 (1 điểm) M3

May 15 cỗ áo quần như nhau hết 45m vải vóc. Hỏi may 25 cỗ áo quần thuộc các loại không còn từng nào mét vải?

Câu 9 (1 điểm) M4

Một đám khu đất hình vuông vắn có chu vi 2000m. Diện tích miếng khu đất hình vuông đó bởi từng nào m2, bao nhiêu héc ta?

Câu 10 (1 điểm) M4

Tìm 5 cực hiếm của x thế nào cho : 0,2 Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 10

b

a

c

a

a) 308,19

b) 253

a) 9,6m

b) 5,062 tấn

c) 2,05 cm2

d) 5,0009 m2

5 trong những đáp án sau:

0,201 ; 0,202 ; 0,203

0,204 ; 0,205 ; 0,206

0,207 ; 0,208 ; 0,209

Câu 8:

Bài giải

May 1 cỗ không còn số mét vải vóc là: (0,25đ)

45 : 15 = 3 (m) (0,25đ)

May 25 bộ quần áo không còn số mét vải vóc là: (0,25đ)

3 x 25 =75 (m) (0,25đ)

Đáp số: 75m

Câu 9:

Bài giải

Cạnh của mảnh đất nền là: (0,25đ)

2000 : 4 = 500m (0,25đ)

Diện tích mảnh đất là: (0,25đ)

500 x 500 = 250 000 (m2) = 25ha (0,25đ)

Đáp số: 250 000 (m2); 25ha

.....

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *