Tổng hòa hợp cỗ 3 đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm 2021 gồm đáp án và lời giải chi tiết. Hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt tác dụng tốt nhất, sẵn sàng giỏi đến kỳ thi quan trọng đặc biệt tới đây.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 4 môn toán


Nội dung bài bác viết

Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm 2021 - Đề hàng đầu Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học kì 1 Tân oán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học tập kì 1 sắp tới, nhu yếu search kiếm nguồn tài liệu ôn thi bao gồm thống có lời giải cụ thể của các em học sinh là cực kỳ mập. Thấu phát âm điều này, công ty chúng tôi vẫn dày công đọc Sở 3 đề thi Toán thù lớp 4 học kỳ 1 năm 2021 (Có đáp án) cùng với nôi dung được nhận xét tất cả cấu trúc bình thường của đề thi cuối kì trên cả nước , cung cấp những em có tác dụng quen thuộc cùng với cấu trúc đề thi môn Tân oán lớp 4 cùng ngôn từ kỹ năng và kiến thức thường xuyên mở ra. Mời những em cùng quý thầy cô theo dõi và quan sát đề trên phía trên.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng của những câu sau.

Câu 1: (1 điểm) Trong những số 5 784; 8 574; 4 785; 8 547 số lớn nhất là:

A. 5 784 B. 8 547 C. 8 574 D. 4 785

Câu 2: (1 điểm) Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910 B. 23 000 910 C. 23 910 000 D. 230 000 910

Câu 3: (1 điểm) Giá trị của chữ số 3 trong những 653 297 là:

A. 3 000 B. 300 C. 30 000 D. 300000

Câu 4: (0,5 điểm) 10 dm2 = ......cm2

A. 1000 B. 100 C. 10000 D. 10

Câu 5. (0,5 điểm) 482 tạ =…… kilogam ?

A. 48đôi mươi B. 48200 C. 482000 D. 482

Câu 6: (0,5 điểm) Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích S đang là:

A. 16m B. 16m2 C. 32 m D. 32m2

Câu 7. (0,5 điểm) Hình mặt gồm các cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB với AD; BD và BC. B. B. BA và BC; DB cùng DC. C. C. AB với AD; BD và BC; DA và DC. D. D. AB và AD; DA cùng DC

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 254 + 240 436 b. 839 084 – 206 937 c. 428 × 109 d. 4935 : 44

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 9: (2 điểm) Hiện giờ, tuổi của người mẹ cùng tuổi của nhỏ cộng lại là 45 tuổi. Mẹ hơn con 29 tuổi.

a. Hỏi người mẹ bao nhiêu tuổi, nhỏ từng nào tuổi?

b. Cách phía trên 2 năm, bé từng nào tuổi?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) Tìm số lớn nhất gồm 4 chữ số khác nhau cơ mà số kia vừa phân chia không còn mang đến 2 và vừa phân tách không còn mang đến 5?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Xem thêm: Định Nghĩa Của Từ ' Tham Quan Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đáp án đề thi Toán học tập kì 1 lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Mỗi phxay tính đúng được 0,5 điểm

Bài 2: (2 điểm)

Bài giải:

a. Tuổi của con là: (0.25đ)

(45 – 29 ) : 2 = 8 (tuổi) (0,5 đ)

Tuổi của bà mẹ là: (0,25đ)

29 + 8 = 37 (tuổi) (0.5đ)

b. Tuổi của nhỏ từ thời điểm cách đó hai năm là : (0.25đ)

8 – 2 = 6 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: a. Con 8 tuổi ; chị em 37 tuổi

b. 6 tuổi

Bài 3: (1 điểm)

Số lớn nhất có 4 chữ số nhưng vừa chia không còn cho 2 vừa phân tách hết mang lại 5 gồm tận cùng là chữ số 0. Mà số lớn nhất ấy có 4 chữ số không giống nhau bắt buộc số kia là: 9870

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán thù năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào ý trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 8 trong những 83 574 là:

A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000

Câu 2: (0,5 điểm) Tính trung bình cùng của các số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12 B. 102 C. 112 D. 510

Câu 3: (0,5 điểm) Số tương thích để viết vào nơi chấm 6m29dm2 =…. dm2 là:

A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69

Câu 4: (0,5 điểm) Số tương thích nhằm viết vào chỗ chấm 2 tấn 75kg =…..kg là:

A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1đ)

Cho hình vẽ ABCD là hình chữ nhật A B

a. Đoạn thẳng BC vuông góc cùng với những đoạn trực tiếp ……và .......

b. Đoạn trực tiếp BC tuy nhiên song cùng với đoạn thẳng ……

Câu 6: (0,5 đ) Viết số “6 trăm nghìn, 2 ngàn, 5 trăm, 7 đối kháng vị” được viết là

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

Câu 7: (2đ) Đặt tính rồi tính:

a) 307 x 40 b) 672 : 21 c) 572863 + 280192 d) 728035 - 49382

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng phương pháp dễ dãi nhất:

2 x 39 x5

Câu 9: (1đ) Tính cực hiếm biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

Câu 10: (2,5đ) Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả tổng chiều nhiều năm với chiều rộng lớn bởi 270m, chiều dài hơn chiều rộng là 56m.

a, Tính chu vi mảnh đất nền đó?

b, Tính diện tích mảnh đất đó?

Đáp án đề Toán lớp 4 kì một năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D (0.5 đ)

Câu 2: B (0.5 đ)

Câu 3: A (0.5 đ)

Câu 4: D (0.5 đ)

Câu 6: D (0.5 đ)

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1 đ)

a) AB ; DC b) AD

Câu 7: (2 đ) HS đặt tính đúng và gồm kết quả:

a) = 12280 b) = 32

c) =853055 d) = 678653

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách dễ dàng nhất:

2 x 39 x5 =39 x ( 2x5)

= 39 x10

= 390

Câu 9: ( 1 đ ) Tính quý giá biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

= 2145 x 4 + 1537 – 249

= 8580 + 1537 – 249

= 10117 – 249

= 9868

Câu 10: (2,5đ)

Giải

Chiều dài mảnh đất nền hình chữ nhật là : (0,25đ)

(270 + 56) : 2 = 163 (m) (0,25đ)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 - 56 = 107 (m) (0,25đ)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nật là: (0,25đ)

(163 + 107) x 2 = 540 (m) (0,25đ)

Diện tích hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 x 107 = 17441 (m2) (0,25đ)

Đáp số: Chu vi 540 m (0,25đ)

Diện tích 17441m (0,25đ)

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (1 điểm) Số tư trăm linc hai nghìn tứ trăm nhị mươi viết là:

A. 4 002 400 B. 4 0trăng tròn 4trăng tròn C. 402 4đôi mươi D. 240 240

Câu 2: (1 điểm) Giá trị của biểu thức 45 m bằng bao nhiêu Lúc m = 11?

A. 495 B. 459 C. 594 D. 549

Câu 3: (1điểm) Số phù hợp nhằm viết vào vị trí chnóng của 65 dmét vuông = ..............cm2 là:

A. 6050 B. 650 C. 6500 D. 65 000

Câu 4: (1 điểm) Tổng của cha số tự nhiên liên tiếp là 333. Số lớn số 1 vào ba số đó là:

A. 999 B. 333 C. 112 D. 111

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

15548 + 5244 3168 x 24

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 6: (2 điểm) Tính giá trị biểu thức:

a.32147 + 423507 x 2 b.609 x 9 - 4845

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Một hình chữ độc nhất gồm chiều nhiều năm 112cm, chiều rộng 80cm. Tính diện tích S hình chữ nhật đó.

Câu 8: (2 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa đầu tiên thu hoạch được thấp hơn số thóc thửa sản phẩm hai 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đáp án đề thi Tân oán lớp 4 học tập kỳ 1 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm: 2 điểm. Mỗi đáp án đúng được 1điểm

Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C

II. Tự luận

Câu 3: 1 điểm

Mỗi phép tính đặt và triển khai đúng được 0,5 điểm. Đặt tính không đúng, tác dụng đúngcấm đoán điểm. Nếu không viết công dụng theo mặt hàng ngang, mỗi phxay tính trừ 0,25điểm.

Câu 4: 2 điểm. Mỗi phần 1 điểm

a) 32147 + 423507 x 2

= 32147 + 847014 0,5 điểm

= 879161 0,5 điểm

b) 609 x 9 - 4845

= 5481 - 4845 0,5 điểm

= 636 0,5 điểm

Câu 7: 1 điểm

- Tính được diện tích ( 0,75 điểm)

- Đáp số (0,25 điểm)

Lưu ý: Câu vấn đáp không có ý nghĩa sâu sắc cùng với phép tân oán hoặc tác dụng phép tính saithì ko ăn điểm. HS thiếu hụt hoặc sai thương hiệu đơn vị chức năng toàn bài trừ 0,25 điểm.

Câu 8: 2 điểm

- Đổi đúng được 0,25 điểm

- Tìm đúng nhị lần số thóc ở thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2 ) được 0,25 điểm

- Tìm đúng số thóc ở thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2) được 0,5 điểm

- Tìm đúng số thóc làm việc thửa ruộng 2 (hoặc thửa ruộng 1) được 0,5 điểm

- Đáp số 0,5 điểm

Lưu ý: Câu trả lời không tồn tại ý nghĩa với phép tân oán hoặc công dụng phnghiền tính saithì không được điểm. (Học sinh làm cho không đúng tự đâu thì không chnóng tiếp từ bỏ đó)

HS thiếu hụt hoặc sai tên đơn vị toàn tiêu diệt 0,25 điểm. Không đòi hỏi học viên vẽ sơ đồ vật.

Lưu ý - Điểm toàn bài làm tròn theo nguyên tắc sau:

+ 5,25 điểm làm cho tròn thành 5 điểm.

+ 5,5 điểm; 5,75 điểm làm cho tròn thành 6 điểm.

►►CLICK NGAY vào nút ít TẢI VỀ tiếp sau đây để cài đặt về Sở 3 đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 4 năm 2021 (Có đáp án) File Word, PDF hoàn toàn miễn phí!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *