Bộ 60 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 dưới đây là các đề thi được học hỏi từ các trường. Hồ hết đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán này đã là tài liệu xem thêm hay giành riêng cho thầy cô và các bậc cha mẹ tham khảo. Bộ đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán này được sưu tầm nhằm mục tiêu giúp các nhỏ xíu củng cố kiến thức và kỹ năng và ôn tập học kì 1 lớp 3 một cách tác dụng nhất.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 môn toán lớp 3

Bộ 60 đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán:

2. Đề đánh giá học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 13. Đề bình chọn học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 24. Đề bình chọn học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 35. Đề soát sổ học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 46. Đề khám nghiệm học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 5

1. 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Nóng! mua ngay 50 đề thi Toán học tập kì 1 lớp 3 đang rất được tải nhiều: bộ 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 Miễn phí

2. Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 1

Thời gian: 40 phút

Bài 1: Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

a) Số lập tức trước của 160 là:

A. 161

B. 150

C. 159

D. 170

b) một cái ao hình vuông vắn có cạnh 6 m.Chu vi của hình vuông đó là:

A. 24m

B. 36 m

C. 10 m

D. 12 cm

c) 9m 8cm = .... Cm. Số tương thích cần điền vào chỗ chấm là:

A. 98

B. 908

C. 980

D. 9080

d) cấp 7 lít lên 8 lần thì được:

A. 15 lít

B. 49 lít

C. 56 lít

D. 65 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

* giá trị của biểu thức

2 + 8 x 5 = 50 □

32 : 4 + 4 = 12 □

Bài 3: Tính nhẩm

7 x 6 = .......8 x 7 = ........

63 : 9 =.......64 : 8 =.......

Bài 4: Đặt tính rồi tính

487 + 302

660 – 251

124 x 3

845 : 7

Bài 5: kiếm tìm X:

a) X : 6 = 144

b) 5 x X = 375

Bài 6: Một quyển truyện dày 128 trang. An vẫn đọc được

số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang truyện nữa mà An không đọc?

3. Đề kiểm soát học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

(Thời gian 40 phút không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Viết số phù hợp vào nơi chấm (1 điểm).

63 : 7 = ......

35 : 5 = ..........

42 : 6 = ........

56 : 7 =

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

a) 235 2 =

b) 630 : 7 =

Câu 3: triển khai tính (2 điểm).

a) 205 + 60 +3 = ...........

b) 462 + 7 – 40 = ................

Câu 4: (3 điểm)

Số bò nhiều hơn nữa số trâu là 28 con. Hiểu được số trâu là 7 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò?

Câu 5: (2 điểm)

Một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 60m, chiều rộng là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

4. Đề kiểm soát học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 3

Thời gian: 40 phút (không kể thời hạn giao đề)

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

1. Quý giá biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A. 100

B. 799

C. 744

D. 689

2. Quý hiếm biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A. 924

B. 304

C.6

D. 912

3. 7m 3 centimet = ....... Cm:

A. 73

B. 703

C. 10

D. 4

4. Gồm 750 cuốn sách sách xếp hầu hết vào 5 tủ, từng tủ bao gồm 2 ngăn. Hỏi từng ngăn tất cả bao nhiêu quyển sách, hiểu được mỗi ngăn có số sách như nhau?

A. 75 quyển

B. 30 quyển

C. 60 quyển

D. 125 quyển

5. Có 7 nhỏ vịt, số gà nhiều hơn nữa số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một trong những phần mấy số gà?

A.

B.

C.

D.

6. Một chiếc bìa hình chữ nhật tất cả chiều dài 25 cm, chiều rộng lớn 1dm. Chu vi miếng bìa kia là từng nào đề – xi – mét?

A. 52dm

B. 70cm

C. 7dm

D. 70 dm

II/ Phần từ luận (6 điểm)

Bài1: (2 điểm) Tính cực hiếm của biểu thức:

267 + 125 – 278

538 – 38 x 3

Bài 2. Kiếm tìm X: (2 điểm)

X : 7 = 100 + 8

X x 7 = 357

Bài 3: (2 điểm) Một cửa hàng có 453 kg gạo, đã bán được

số gạo đó. Hỏi shop còn lại từng nào ki- lô- gam gạo?

5. Đề đánh giá học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 4

Thời gian: 40 phút

Bài 1: (4,0 điểm) Khoanh vào chữ để trước tác dụng đúng.

Xem thêm: Jinbe Terbaik - Attention Required!

1) 856: 4 có tác dụng là:

A. 214

B. 241

C. 225

2) 64 x 5 có tác dụng là:

A. 203

B. 320

C. 415

3) 75+ 15 x 2 có kết quả là:

A. 180

B. 187

C. 105.

4) 7 vội lên 8 lần được:

A. 64

B. 56

C. 49

5) Một hình chữ nhật gồm chiều dài là 15 m, chiều rộng lớn là 9 m. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 24 m

B. 48 m

C. 135 m

6) Một hình vuông vắn có cạnh là 60cm. Chu vi hình vuông đó là:

A. 200

B. 140

C. 240.

7) Tìm x: X : 3 = 9 Vậy X = ?

A. X = 3

B. X = 27

C. X = 18

8) Một bầy gà có 14 con, tín đồ ta nhốt từng lồng 4 con. Hỏi cần phải có ít nhất bao nhiêu cái lồng nhằm nhốt gà?

A. 4

B. 3

C. 2

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt tính rồi tính.

a) 526 + 147

b) 627- 459

c) 419 x 2

d) 475 : 5

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 3 (1,5 điểm) Tính quý giá biểu thức:

a) 55: 5 x 3

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b) (12+ 11) x 3

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 4 (2,5 điểm): Một shop có 96 kg đường, đang bán

số ki-lô gam đường đó. Hỏi cửa hàng còn lại từng nào ki-lô-gam đường?

Tóm tắt

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Giải:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

6. Đề bình chọn học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 5

I/ Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (2 điểm).

1 . Công dụng của phép nhân: 117 x 8 là:

A. 936;

B. 639;

C. 963;

D. 886.

2. Công dụng của phép chia: 84 : 4 là;

A. 14;

B. 21;

C. 8;

D. 12

3. Cực hiếm của biểu thức: 765 – 84 là:

A. 781;

B. 681;

C. 921;

D. 671.

4. Cực hiếm của biểu thức: 81 : 9 + 10 là:

A. 39;

B. 19;

C. 91;

D. 20;

II/ tự luận:

1. Đặt tính rồi tính; (2 điểm).

486 + 303;

670 – 261;

106 x 9;

872 : 4.

2. Tra cứu y: (2 điểm).

72 : y = 8;

y + 158 = 261;

5 x y = 375;

y : 5 = 141.

3. (1,5 điểm).

Năm ni ông 72 tuổi, cháu 9 tuổi. Hỏi tuổi cháu bằng 1 phần mấy tuổi ông?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

4. (2,5 điểm).

Tổ một trồng được 25 cây, tổ hai trồng được gấp 3 lần tổ một. Hỏi cả hai tổ trồng được từng nào cây?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Còn nữa

baoboitoithuong.comgiới thiệu với các bạn Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 theo TT 22 bắt đầu nhất. Kế bên ra, các em học viên hoặc quý phụ huynh còn tồn tại thể tìm hiểu thêm đề thi học tập kì 1 lớp 3 những môn Toán, giờ Việt, giờ đồng hồ Anh theo thông tứ 22 qua phân mục đề thi học tập kì 1 của bọn chúng tôi. Những đề thi này được kiếm tìm Đáp Án xem tư vấn và chọn lọc từ các trường tiểu học trên toàn nước nhằm đem về cho học sinh lớp 3 các đề ôn thi học tập kì 1 chất lượng nhất. Mời những em cùng quý phụ huynh sở hữu miễn phí tổn đề thi về với ôn luyện.

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán tất cả đáp án hệ thống các kỹ năng và kiến thức đã học dành riêng cho các em học sinh tham khảo giúp những em học sinh cải thiện kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập và rèn luyện con kiến thức sẵn sàng cho đề thi cuối học kì 1 lớp 3 đạt hiệu quả cao. Mời chúng ta cùng tải những đề thi Toán lớp 3 học kì 1 này về!

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 mua nhiều:

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn giờ đồng hồ Việt năm 2020 - 2021:

3. Đề thi học kì 1 lớp 3 baoboitoithuong.combiên soạn:

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học tập 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Trong quy trình học môn Toán lớp 3, các em học tập sinh chắc hẳn sẽ chạm mặt những việc khó, đề xuất tìm cách giải quyết. Phát âm được điều này, baoboitoithuong.comquyết trọng điểm cùng em học Toán lớp 3 giỏi hơn khi cung cấp lời Giải bài bác tập Toán lớp 3 để cùng những em học giỏi hơn. Mời các em tìm hiểu thêm hướng dẫn giải bài tập Toán của chúng tôi.

Sau số đông giờ học tập căng thẳng, chắc rằng các bạn sẽ rất mệt mỏi. Thời điểm này, đừng cố gắng ôn quá mà tác động tới niềm tin và sức khỏe bản thân. Hãy giành riêng cho mình 1 chút thời hạn để vui chơi và mang lại tinh thần bạn nhé. Chỉ 10 phút với những bài bác trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui tiếp sau đây của chúng tôi, các các bạn sẽ có được sự dễ chịu nhất, sẵn sàng cho bài học sắp tới:

Đo mức độ "biến thái" của bạn!Loài trang bị nào ngủ quên trong thâm tâm hồn bạn?Bạn gồm thuộc lòng các bảo bối của Doraemon?Bạn là Công chúa, nữ giới tiên hay Phù thủy?Nhìn hình đoán MV Kpop
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *