Đề bình chọn học kì 1 môn tiếng Anh lớp 2

Xin trình làng đến quý người hâm mộ Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh Family and Friends – Đề 2 ở trong chuyên mục Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 2 được soạn và đăng tải sau đây bởi baoboitoithuong.com; đây là nguồn tài liệu xuất xắc và hữu ích với nội dung bài xích giải chi tiết giúp những em sẵn sàng cho kì thi sắp tới.

Bạn đang xem: Tải 2 đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng anh sách family and friends 2

Bên cạnh tiếng Anh lớp 2, các bạn cũng có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn tiếng Việt 2. Mời những em xem thêm bài sau đây.

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh Family and Friends – Đề 2

Bản quyền ở trong về baoboitoithuong.comnghiêm cấm phần đông hành vi xào luộc vì mục đích thương mại

Exercise 1: Complete

1. These _______ my pens.

2. That _______ a peg.

3. This ______ my new book.

4. Those _______ their schoolbags

5. That ______ his ruler

Exercise 2: Look at the pictures & complete the words

 
*

 

1. _ _ _ r d

2. P _ _ _ a

 

 

3. W _ t _ h TV

4. _ i _

Exercise 3: Underline the correct word

1. He (like/ likes/ doesn’t) sweets.

Xem thêm: Xác Suất Là Gì - Từ Điển Tiếng Việt Xác Suất

2. What (do/ does/ don’t) she like?

3. She (don’t/ doesn’t/ hasn’t) like nuts

4. My brother (have/ haves/ has) got a new bag

5. What (do/ does/ doesn’t) you like?

Exercise 4: Reorder these words lớn have correct sentences

1. Have/ sandwich/ you/ a/ got/ ?

__________________________________________________

2. Haven’t/ No/ ,/ we

__________________________________________________

3. Train/ the/ The/ is/ bed/ on/ ./

__________________________________________________

4. Little/ Can/ ride/ sister/ your/ bike/ a/ ?/

__________________________________________________

5. Monday/ What/ we/ have/ on/ got/ ?

__________________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn giờ đồng hồ Anh Family và Friends – Đề 2

Exercise 1: Complete

1.These ___are____ my pens.

2.That ___is____ a peg.

3.This ___is___ my new book.

4.Those ___are____ their schoolbags

5.That ___is___ his ruler

Exercise 2: Look at the pictures and complete the words

1. Board

2. Pizza

3. Watch TV

4. Tie

Exercise 3: Underline the correct word

1.He likes sweets.

2.What does she like?

3.She doesn’t like nuts

4.My brother has got a new bag

5.What vày you like?

Exercise 4: Reorder these words lớn have correct sentences

1. Have you got a sandwich?

2. No, we haven’t

3. The train is on the bed.

4. Can your little sister ride a bike?

5. What have we got on Monday?

Trên trên đây baoboitoithuong.com đã trình làng Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh Family & Friends – Đề 2. Mời chúng ta tham khảo xem thêm các tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 2 hay như là Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021 – Đề 3, Đề thi học kì 1 lớp 2 môn giờ đồng hồ Anh Family and Friends …. được update liên tục bên trên baoboitoithuong.com.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *