Quý khách hàng đã coi bạn dạng rút ít gọn của tư liệu. Xem cùng download ngay bạn dạng tương đối đầy đủ của tư liệu trên phía trên (591.6 KB, 6 trang )


NĂM 2019 - 20trăng tròn CÓ ĐÁPhường ÁN

I. LISTENING

Task 1. Listen and tick . There is one example.

Bạn đang xem: 7 đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 4 có file nghe năm 2021

Example:

A. B.

1.

A. B.

2.

A. B.

3.


Task 3. Listen & write YES or NO. There is one example (0).

0. Tommy’s from Trung Vuong Primary School. YES

1. He’s in Class 4B. _______

2. He has Music & Science on Thursdays. _______

3. The teacher is singing in Music class now. _______

4. Tommy played volleyball in PE class. _______

5. Yesterday was Monday. _______

II. READING AND WRITING

Task 1. Look và write. There is one example.

Example: oonn → n o o n

1. oinmgrn→ _ _ _ _ _ _ _

2. ftoornane


→ _ _ _

Task 2. Read and tick or cross . There are two examples.

It"s morning. It"s late at night.

Examples:

A. B.

1.

Goodbye, Mr Brown.

2.

Good morning, MrBrown.

3.

Xem thêm: Google Adsense Là Gì? Cách Kiếm Tiền Với Google Adsense Chi Tiết Từ A

Good evening, Mr.Brown.

4.

Task 3. Read và complete the answers. There is one example (0).

Hello, I’m Maria from West House Primary School. It’s Monday today. We have sầu PE andScience today. I’m in the PE class now. The girls are playing badminton. The boys are playingfootball.

It was Sunday yesterday. I was at trang chính. In the morning, I visited my grandparents. In theafternoon, I played tennis. In the evening, I watched TV.

0. What is the name of Maria’s school? – It’s West House Primary School.

1. What subjects does Maria have sầu on Mondays? - She has _____________ & Science.

2. What are the boys doing now? – They’re ____________.

3. Where was Maria yesterday? – She was ____________.

4. What did she vì chưng in the morning? – She _________ her grandparents.

5. What did she vị in the evening? – She _________.

ĐÁPhường ÁN

I. LISTENING


Task 1. Listen và tick V. There is one example.

1. B; 2. A; 3. A; 4. B; 5. B;

Task 2. Listen và tiông chồng V or cross X. There are two examples.

1. V; 2. X; 3. V; 4. X; 5. V

Task 3. Listen & write YES or NO. There is one example (0).

1. YES; 2. NO; 3. NO; 4. YES; 5. YES;

II. READING AND WRITING

Task 1. Look và write. There is one example.


(6)

1. X; 2. V; 3. X; 4. V; 5. V;

Task 3. Read và complete the answers. There is one example (0).

1. PE; 2. playing football; 3. at home; 4. visited; 5. watched T.V;

Mời chúng ta đoc xem thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 4 tại đây:

các bài luyện tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit:https://vndoc.com/tieng-anh-lop-4

Những bài tập Tiếng Anh lớp 4 nâng cao:https://vndoc.com/tieng-anh-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-7-11-tuoi


lớp 4 https://vndoc.com/tieng-anh-lop-4https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-4

Tài liệu liên quan


*
Tải Đề thi học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 ngôi trường Tiểu học tập Nguyễn Huệ - Đề thi giờ Anh lớp 4 học kỳ 2 có tệp tin nghe và giải đáp 13 131 0
*
Tải Đề thi học kì 1 lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh năm 20đôi mươi - 2021 số ít 4 - Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 học kì 1 tất cả lời giải 8 49 0
*
Tải Bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 6 gồm file nghe cùng lời giải - 2 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 học kì 1 bao gồm tệp tin nghe + giải đáp 12 143 2
*
Tải Đề thi học tập kì 1 lớp 9 môn Tiếng Anh có tệp tin nghe Ssinh sống GD - ĐT Đồng Nai - Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 9 học tập kì 1 tất cả file nghe và lời giải 7 643 8
*
Tải Đề thi học kì 1 giờ Anh lớp 9 năm 2020 ngôi trường THCS Quách Xuân Kỳ - 4 Đề thi giờ Anh lớp 9 học tập kì 1 có câu trả lời 24 83 1
*
Tải Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 bao gồm giải đáp 3 82 0
*
Tải Sở đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 1 năm 2019 - 2020 - 6 Đề đánh giá tiếng Anh lớp 4 bao gồm giải đáp 23 77 1
*
Tải Đề chất vấn 45 phút học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 trường trung học cơ sở Chỏng Quynh, Đắk Lắk năm học tập năm ngoái - năm 2016 - Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kỳ 2 tất cả tệp tin nghe cùng giải đáp 6 85 0
*
Tải Đề kiểm tra 45 phút ít học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 ngôi trường trung học cơ sở Chỏng Quynh, Đắk Lắk năm học 2015 - 2016 - Đề thi tiếng Anh lớp 9 học tập kỳ 2 tất cả file nghe cùng đáp án 5 88 0
*
Tải Sở đề thi tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 có tệp tin nghe - Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh gồm file nghe + đáp án - 2 Đề 8 501 2
*


Tài liệu chúng ta tra cứu tìm đã sẵn sàng tải về


(591.6 KB - 6 trang) - Tải về Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 gồm file nghe - Tìm lời giải, giải
Tải bản không thiếu ngay lập tức
×
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *