Bộ 9 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có đáp án + file nghe được Mực Đỏ sưu tầm và đăng tải, giúp thầy/cô tham khảo để xây dựng đề cương ôn tập, đề thi cuối năm.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 4 học kì 2 có file nghe

9 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh có đáp án + file nghe giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức để chuẩn bị cho kì thi cuối năm.


Mục lục bài viết


Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án + file nghe – Đề số 1

I. LISTENING

Task 1. Listen and tick. There is one example.

Example:


*
*
*
*
*
9 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2022 có đáp án và file nghe 21

Task 3. Listen and circle the correct answers. There is one example.

Xem thêm: Ăn Cơm Tiếng Anh Là Gì "? Bạn Đã Ăn Cơm Chưa Tiếng Anh Là Gì

Key:1. B 2. C 3. A 4. C 5. B

II. READING AND WRITING

Task 1. Look and write. There is one example.

1. swim 2. football 3. seafood 4. badminton 5. boat cruise

Task 2. Order the words. There is one example.1. What are you going to do there?2. I’m going to explore caves in the mountains.3. We are going to fly kites in the countryside.4. Are you going to take a boat cruise?5. Where are you going this summer holiday?

Task 3. Read and write YES or NO. There is one example (0).

1. YES 2. NO 3. YES 4. NO 5. NO

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án + file nghe – Đề số 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án + file nghe – Đề số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án + file nghe – Đề số 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án + file nghe – Đề số 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án + file nghe – Đề số 6

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án + file nghe – Đề số 7

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án + file nghe – Đề số 8

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án + file nghe – Đề số 9

Tải về bộ 9 đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án + file nghe


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *