Top 40 Đề thi Toán thù lớp 4 Học kì 2 gồm đáp án

Với Top 40 Đề thi Tân oán lớp 4 Học kì 2 gồm câu trả lời được tổng đúng theo chọn lọc từ đề thi môn Tân oán 4 của các trường trên toàn nước sẽ giúp đỡ học viên bài bản ôn luyện từ bỏ kia đạt điểm cao trong các bài xích thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi toán học kì 2 lớp 4

*

Tải xuống

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào sinh sản .....

Đề điều tra quality Học kì 2 (cơ bản)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bởi phân số nào dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn lời giải đúng

A. 3 tấn 25 kg = 325 kg

B. 5 km2 17 mét vuông = 5 000 017 m2

C. 2 phút ít 10 giây = 260 giây

D. 5 00 milimet = 5 m

Câu 3: Đoạn AB bên trên phiên bản đồ dùng vẽ theo tỉ trọng 1: 1 000 dài 12 centimet. Độ dài thiệt của đoạn AB là:

A. 120 cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: Trong các số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không chia hết cho 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382 chiều. 7650

Câu 5: Có 5 viên bi màu xanh và 8 viên bi màu đỏ. Vậy phân số chỉ số bi màu xanh da trời so với tổng số viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi gồm độ nhiều năm mặt đường chéo cánh trước tiên là 9 dm. Độ nhiều năm con đường chéo cánh trang bị nhì bằng độ nhiều năm mặt đường chéo cánh thứ nhất. Tính diện tích S hình thoi đó?

A. 18 dmét vuông B. 36 dmét vuông C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : Tìm x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật gồm chiều dài vội vàng 3 lần chiều rộng cùng rộng chiều rộng 40 m.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Người ta trồng lúa bên trên thửa ruộng kia, cứ 1 mét vuông chiếm được 3 kilogam thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cùng của hai số là 50. Số Khủng gấp 3 lần số nhỏ nhắn. Tìm số bé

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta tất cả sơ đồ vật

*

Hiệu số phần cân nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng lớn thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = trăng tròn (m)

Chiều lâu năm thửa ruộng là:

40 + trăng tròn = 60 (m)

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x trăng tròn = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kilogam thóc)

Đổi: 3 600 kg = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng nhì số là: 50 x 2 = 100

Ta có sơ đồ:

*

Tổng số phần đều nhau là:

1 + 3 = 4

Số bé là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng Giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát điều tra unique Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

*

b)Số “Bảy triệu nhì trăm ba mươi ngàn tám trăm linch năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số thích hợp điền vào chỗ chnóng để 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 nằm trong chũm kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 4. Lúc bấy giờ tuổi người mẹ gấp 4 lần tuổi nhỏ.Tìm tuổi của mọi người, biết hiện giờ tổng thể tuổi của hai chị em con là 40.

Bài 5. Một hình thoi tất cả đô lâu năm con đường chéo cánh ngắn thêm là 18cm. Độ lâu năm mặt đường chéo lâu năm bởi 5/3 độ dài đường chéo ngắn.Tính diện tích S hình thoi kia.

Bài 6.

*

Đáp án với Hướng dẫn giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta có sơ đồ tuổi con là:

*

Tổng số phần cân nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của bà bầu là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của bé là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: Con 8 tuổi; Mẹ 32 tuổi

Bài 5.

Xem thêm: Bằng B2 Tiếng Anh Là Gì? Thi Bằng B2 Tiếng Anh A2 Thi Bằng Tiếng Anh B2 Ở Đâu

Độ dài mặt đường chéo cánh dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào sản xuất .....

Đề khảo sát điều tra chất lượng Học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Có 3 viên bi màu xanh lá cây với 7 viên bi red color vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh lá cây so với toàn bô viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi có độ nhiều năm những đường chéo là 60dm cùng 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 1đôi mươi dmét vuông B. 240 m2 C. 12m2 D. 24dm2Câu 3: Các phân số

*
được xếp theo thứ từ bỏ từ bé bỏng cho mập là:

*
*

Câu 4: Bản đồ dùng sân di chuyển tỉnh thành Đông Hà vẽ theo tỉ trọng 1: 100 000. Hỏi độ dài 1centimet bên trên bản đồ gia dụng này ứng với độ nhiều năm thiệt là bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số tương thích vào khu vực chấm:

8mét vuông 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: Giá trị của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): Có hai rổ cam, trường hợp cung cấp rổ thứ nhất 4 trái thì tiếp đến số cam nghỉ ngơi nhị rổ đều bằng nhau, trường hợp thêm 24 quả cam vào rổ đầu tiên thì tiếp đến số cam nghỉ ngơi rổ đầu tiên vội 3 lần số cam ở rổ thiết bị hai. Hỏi thuở đầu từng rổ có bao nhiêu trái cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm tất cả những số bao gồm 3 chữ số làm sao để cho giả dụ rước từng số cùng cùng với 543 thì được số bao gồm 3 chữ số như thể nhau?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 trái cam vào rổ trước tiên thì 2 rổ đều nhau.

Suy ra rổ thứ hai nhiều hơn thế rổ trước tiên 4 trái.

Nếu thêm 24 trái vào rổ thứ nhất thì số cam rổ trước tiên gấp 3 lần số cam rổ thứ hai.

Ta bao gồm sơ đồ:

Nhìn vào sơ trang bị ta thấy:

Số cam sinh hoạt rổ trước tiên là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ thiết bị nhị là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 trái ,10 quả

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số bao gồm 3 chữ số tương đương nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị loại bỏ

Vì số: 555 - 543 Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Trong các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ rộng các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa phân chia hết mang đến 2, vừa chia không còn mang đến 5 có tận thuộc là:

A. 0 B. 1 C. 2 chiều.5

Câu 3: Trong những số 32743; 41561; 54567, 12346 số phân chia hết đến 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật tất cả diện tích S

*
, chiều dài
*
m. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: Giá trị của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A bao gồm 45 em, thời điểm cuối năm học tập được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt nhiều loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt một số loại Khá, còn lại là một số loại trung bình. Hỏi lớp bao gồm bao nhiêu em xếp nhiều loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp nhiều loại Giỏi và Khá là

*

Phân số chỉ số em xếp một số loại mức độ vừa phải là

*

Số em xếp loại vừa đủ là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng Giáo dục cùng Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát điều tra unique Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số đặt trước câu vấn đáp đúng :

*

Bài 4. Cho hình bình hành bao gồm chu vi đều bằng nhau (thuộc bằng 12 cm) một hình bao gồm số đo một cạnh là 3 cm, một hình có số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ với đứng tên hình thoi vào trong 1 trong nhị hình kia.

Bài 5. Một tnóng kính hình chữ nhật có chu vi là 3 m, chiều rộng 3 dm. Tính diện tích tấm kính kia ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng bên ông Hùng rộng lớn 1500m2. Buổi sáng sủa ông Hùng cày được 2/5 diện tích S thửa ruộng. Buổi chiều ông Hùng cày tiếp cùng còn sót lại 1/10 diện tích S thửa ruộng. Hỏi giờ chiều ông Hùng cày được bao nhiêu m2 thửa ruộng kia ?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tnóng kính chính là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều dài tnóng kính đó là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng tấm kính đó là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính đó là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Số m2 buổi sáng ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số m2 còn lại chưa cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số mét vuông chiều tối ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng Giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề điều tra khảo sát quality Giữa học kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành tất cả độ dài lòng là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích S hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dmét vuông B. 136dm2 C. 146dmét vuông D. 156dm2

Câu 2: Số tương thích để điền vào vị trí chấm của 32dmét vuông 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dmét vuông D. 3249dm2

Câu 3: Trong các phân số dưới đây phân số bằng

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng mẫu số những phân số

*
ta được các phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào nơi chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: Tìm m và n làm sao để cho

*
, m và n theo lần lượt là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2 chiều. 3,3

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x và u:

*

Câu 2 (2 điểm): Không quy đồng, hãy đối chiếu nhì phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần đầu tiên bà An bán tốt

*
bao mặt đường. Lần vật dụng nhị bán được bằng
*
lần đầu tiên. Sau nhì lần cung cấp bao con đường sót lại 12kilogam. Hỏi ban sơ bao con đường tất cả từng nào kilogam ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *