Bộ đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2022 đầy đủ chi tiết có đáp án cụ thể cho từng đề. Những đề thi bám sát chương trình học trên lớp. Đồng thời đây còn là một tài liệu ôn tập cho các em học viên và các thầy cô rất có thể tham khảo để trên kế hoạch chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 7.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 7 cuối học kì 2


1. Đề thi toán lớp 7 học tập kì hai năm 2022

Câu 1: Bảng “tần số” còn tên thường gọi khác là A. Bảng số liệu thống kê;

B. Bảng bày bán thực nghiệm của vết hiệu;


C. Bảng vệt hiệu;

D. Bảng giá trị vệt hiệu.

Câu 2: vụ việc hay hiện tượng lạ mà người điều tra quan tâm tìm hiểu gọi là:A. Tần số;

C. Giá bán trị;

B. Quý giá trung bình;

D. Dấu hiệu.

Câu 3: trong số biểu thức sau đâu là đối chọi thức:

A. 4xy2;

B. 3-2y;

C. 10x +y;

D. 5(x+y).

Câu 4: xác định sau đấy là sai ?

A. 3x2y3và 3x3y2là hai đơn thức đồng dạng;

B.- 3x2y3và 3x2y3 làhai solo thức đồng dạng;

C. (xy)2và 3x2y2là hai đối kháng thức đồng dạng;

D. – 2(xy)3và 5x3y3là hai đối chọi thức đồng dạng.

Câu 5: Tổng những hệ số của nhiều thức 2x2 – x – 1 là

A. – 1;

B. 1;

C. 0;

D. 2.

Câu 6: Đơn thức

*
tất cả bậc là 

A. 6;

B. 10;

C. 8;

D. 12.

Câu 7: Bậc của nhiều thức

*

A. 7;

B. 6;

C. 5;

D. 4.

Câu 8: giá trị x = 2 là nghiệm của đa thức

*
*
C. N(x) = x(x + 2);
*

Câu 9: kết quả thu gọn 1-1 thức

*


A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 10: cực hiếm biểu thức 3x2y + 3y2x tại x = -2 với y = -1 là

A. 12;

B. -9 ;

C. 18;

D. -18.

Câu 11: Thu gọn đa thức p = x3y – 5xy3 + 2 x3y + 5 xy3 bằng

A. 3 x3y;

B. x3y ;

C. X3y + 10 xy3 ;

D. 3 x3y - 10xy3.

Câu 12: Đa thức A(x) = ax2 + 7x + 4 tất cả một nghiệm x = -1. Lúc đó hệ số a có mức giá trị là

A.

*

B.

*

C. 3

D.

*

Câu 13: mang đến tam giác ABC biết cạnh AB = 10cm, BC = 5cm. Như vậy: A: Cạnh AC gồm độ dài bằng 12 centimet hoặc 5 cm;

B: Cạnh AC có độ dài bởi 5cm;

C: Cạnh AC bao gồm độ dài bởi 12cm;

D: Cả tía trường đúng theo trên các đúng.

Câu 14: mang đến tam giác ABC có B = 60o. Đường phân giác của góc A và góc C giảm nhau tại I. Số đo góc AIC bằng:

A. 60o ;B. 120o;C. 100o;D. 130o .

Câu 15: Tam giác ABC vuông tại đỉnh A và tất cả AB = 12 cm, AC = 5 cm. Trung đường AM bao gồm độ lâu năm là:

A. 6 cm;

B. 7,5 cm;


C. 7cm;

D. 6,5 cm.

Câu 16: Số đo góc x (Hình 1) bằng

A. 60o;

C. 75o;

B. 65o;

D. 85o.

Phần II. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 17: (2 điểm) Cho hai đa thức

*
*

a) Thu gọn hai đa thức P(x) và Q(x)

b) Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) với N(x) = P(x) – Q(x)

c) tìm kiếm nghiệm của đa thức M(x).

Câu 18: (3 điểm) Cho ABC bao gồm AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) chứng minh tam giác ABC vuông tại A.

b) Vẽ phân giác BD (D trực thuộc AC), từ D vẽ DE vuông góc BC (E ∈ BC). Chứng minh DA = DE.

c) ED cắt AB tại F. Minh chứng DF > DE.

Câu 19: (1 điểm)

Tìm quý giá của nhiều thức 3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2 y2, biết rằng: x2 + y2 = 2

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 7 môn Toán

Phần I. Trắc nghiệm khách hàng quan. (4 điểm) (Mỗi câu làm đúng được 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Đáp án

B

D

A

A

C

B

C

D

B

D

A

C

C

B

D

A

Phần II. Tự luận. (6 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

17

(2 điểm)

a) Thu gọn gàng hai đơn thức P(x) với Q(x)

*

*

0,25

0,25

b) Tính tổng hai đa thức đúng được

M(x) = P(x) + Q(x)

*

= -x2 + 2

0,25

0,25

N(x) = P(x) – Q(x)

*

0,25

0,25

Ta có:

*

0,25

Đa thức M(x) tất cả hai nghiệm

*
với
*

0,25

18

(3 điểm)

HS vẽ hình, ghi mang thiết, kết luận đúng

0,5

Ta có: AB2 + AC2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25

BC2 = 52 = 25

0,25

Suy ra: BC2 = AB2 + AC2

Vậy theo định lí Pytago đảo thì ABC vuông tại A.

0,25

b) + ABC vuông tại A (chứng minh ý a) bắt buộc góc BAC = 90o:

+ Theo giả thiết: DE ⊥ BC (E ∈ BC) suy ra góc BED = 90o

0,25

+ Xét ABD với EBD có:

góc BAC = BED = 90o

BD là cạnh chung

Góc ABD = EBD (Do BD là tia phân giác của góc ABC)

Δ ABD = Δ EBD (cạnh huyền – góc nhọn).

0,25

Suy ra da = DE (hai cạnh tương ứng).

0,25

c) + Xét DADF cùng DEDC, có:

*

DA = DE (Chứng minh trên)

*
(hai góc đối đỉnh)

Δ ADF = Δ EDC (cạnh góc vuông – góc nhọn)

0,25

Từ kia suy ra: DF = DC (Hai cạnh tương ứng)

0,25

+ vày Δ DEC vuông trên E đề nghị

*

0,25

Suy ra: DC > DE (quan hệ giữa góc với cạnh đối diện)

0,25

Mà DF = DC (chứng minh trên)

Từ kia suy ra DF > DE.

0,25

19

(1 điểm)

Ta có:

3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2y2

= 3x4 + 3x2y2 + 2x2y2 + 2y4 + 2y2

= (3x2 x2 + 3x2y2) + (2x2y2 + 2y2y2) + 2y2

= 3x2(x2 + y2) + 2y2(x2 + y2) + 2y2

0,25

Mà x2 + y2 = 2, cần ta được:

3x2.2 + 2y2.2 + 2y2

= 6x2 + 4y2 + 2y2

= 6x2 + 6y2

0,25

= 6(x2 + y2) = 6.2 = 12

0,25

Vậy cùng với x2 + y2 = 2 thì đa thức 3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2y2 có giá trị bằng 12.

0,25


Chú ý:Học sinh tất cả cách giải khác đúng vẫn cho điểm về tối đa.

Đối với các em học tập sinh, câu hỏi luyện đề trước các kì thi là rất quan trọng để làm cho quen cùng với đề, rứa vững các dạng bài thông thường sẽ có trong đề thi. Nhằm mục đích giúp các em học sinh lớp 7 có tài năng liệu ôn thi học tập kì 2, baoboitoithuong.com reviews Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 với rất đầy đủ các môn được sưu tầm từ khá nhiều trường thcs trên cả nước, đang là tài liệu xem thêm hữu ích cho những thầy thầy giáo ra đề, cũng tương tự các em học viên ôn luyện, chuẩn bị cho các bài thi học kì lớp 7 sắp tới đây đạt hiệu quả cao.

2. Đề thi toán lớp 7 học tập kì 2 Số 1

Bài 1: (2,5 điểm) tác dụng điểm soát sổ Toán của lớp 7A được lưu lại như sau:

8

7

9

6

8

4

10

7

7

10

4

7

10

3

9

5

10

8

4

9

5

8

7

7

9

7

9

5

5

8

6

4

6

7

6

6

8

5

5

6

a) dấu hiệu ở đấy là gì?

b) Hãy lập bảng “tần số”

c) Tính số trung bình cộng và cho thấy “mốt” của vết hiệu

Bài 2: (1,0 điểm ) Thu gọn những đơn thức sau, rồi tra cứu bậc của chúng:

a) 4x2y2(-3xy3z);

b) (-6x2yz).(

*
x2yz3)

Bài 3: (2 điểm) cho những đa thức f(x) = 5x2 – 2x +5 và g(x) = 5x2 – 6x -

*

a) Tính f(x) + g(x)

b) Tính f(x) – g(x)

c) search nghiệm của f(x) – g(x)

Bài 4: (3,5 điểm ) mang đến ΔABC cân tại A (

*
0). Kẻ BD⊥AC (D∈AC), CE⊥ AB (E∈ AB), BD cùng CE cắt nhau trên H.

a. Bệnh minh: BD = CE

b. Hội chứng minh: ΔBHC cân

c. Hội chứng minh: AH là đường trung trực của BC

d. Bên trên tia BD đem điểm K làm sao để cho D là trung điểm của BK. So sánh: góc ECB và góc DKC

Bài 5: (1 điểm) tìm kiếm a, biết rằng đa thức f(x) = ax2 - ax + 2 có một nghiệm x = 2

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán

Bài

Câu

Nội dung

Điểm

Bài 1

2,5đ

Câu a

0,5đ

Nêu đúng lốt hiệu

0,5 đ

Câu b

0,5đ

Lập bảng “tần số” đúng 1 điểm

1,0 đ

Câu c

0,5đ

Tính số vừa phải cộng

“Mốt” của lốt hiệu

0,75đ

0,25đ

Bài 2

1,0đ

Câu a

0,5đ

- Thu gọn

- kiếm tìm bậc

0,25đ

0,25đ

Câu b

0,5đ

- Thu gọn

- search bậc

0,25 đ

0,25 đ

Bài 3

2,0đ

Câu a

1,5đ

Tính f(x) + g(x) đúng

f(x) – g(x) đúng

0.75 đ 0.75 đ

Câu b

0,5đ

Tìm nghiệm của f(x) – g(x)

0,5đ

Bài 4 (3,5 đ)

0,5 đ

Vẽ hình đúng

0,5 đ

Câu a

0,75 đ

Chứng minh: BD = CE

0,75 đ

Câu b

0,75 đ

Chứng minh: tam giác BHC cân

0,75 đ

Câu c

0,75 đ

Chứng minh: AH là mặt đường trung trực của BC

0,75đ

Câu d

0,75 đ

So sánh: góc ECB và góc DKC

0,75đ

Bài 5 (1,0 đ)

1,0 đ

Lập luận và thế x = 2 vào nhiều thức f(x) được: f(1) = a.22 - a.2 + 2 = 0

suy ra a = -1

0,5 đ

0,5 đ


3. Đề thi toán lớp 7 học kì 2 Số 2

Bài 1 (2 đ): Một gia sư theo dõi thời gian làm một bài bác tập (tính theo phút) của 30 học viên và khắc ghi như sau:

10

5

8

8

9

7

8

9

14

8

5

7

8

10

9

8

10

7

5

9

9

8

9

9

9

9

10

5

14

14

a. Lập bảng “tần số” và nhận xét.

b. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2 (2 đ): cho những đa thức sau:

P(x) = x3 – 6x + 2

Q(x) = 2x2 - 4x3 + x - 5

a) Tính P(x) + Q(x)

b) Tính P(x) - Q(x)

Bài 3 (2đ): Tìm x biết:

a. (x - 8 )( x3+ 8) = 0

b. (4x - 3) – ( x + 5) = 3(10 - x)

Bài 4: (3,0đ)

Cho ΔABC cân gồm AB = AC = 5cm, BC = 8cm. Kẻ AH vuông góc BC (HBC)

a. Triệu chứng minh: HB = HC.

b. Tính độ lâu năm AH.

c. Kẻ HD vuông góc cùng với AB (D∈AB), kẻ HE vuông góc với AC (E∈AC).

Chứng minh ΔHDE cân.

Xem thêm: Doanh Nghiệp Chế Xuất Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

d) so sánh HD với HC.

Bài 5: (1,0đ)

Cho hai nhiều thức sau:

f(x) = ( x-1)(x+2)

g(x) = x3 + ax2 + bx + 2

Xác định a và b biết nghiệm của nhiều thức f(x) cũng chính là nghiệm của nhiều thức g(x).

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán số 2

BÀI

NỘI DUNG

ĐIỂM

Bài 1

(2,0đ)

a) - Lập bảng tần số và nhận xét đúng.

b) - Tính đúng số trung bình cộng:

*
≈ 8,6 (phút)

- tìm kiếm mốt đúng: M0 = 8 với M0 = 9

1,0

0,5

0,5

Bài 2 (2,0đ)

a) P(x) + Q(x) = - 3x3 + 2x2 - 5x – 3

b) P(x) - Q(x) = 5x3 - 2x2 - 7x + 7

1,0

1,0

Bài 3 (2,0đ)

a) kiếm tìm đúng: x = 8 hoặc x = - 2

b) kiếm tìm đúng: x =

*

1,0

1,0

Bài 4 (3,0đ)

- Vẽ hình đúng.

a) chứng tỏ đúng ΔABH = ΔACH

Suy ra: HB = HC.

b) Tính đúng AH = 3cm.

c) chứng minh đúng ΔHDE cân.

d) giải thích đúng HD a + b + 3 = 0 với 4a – 2b - 6 = 0

=> a = 0 cùng b = - 3 và g(x) = x3 - 3x + 2

0,25

0,25

0,25

0,25

4. Đề thi toán lớp 7 học kì 2 Số 3

I - LÝ THUYẾT: (2 điểm) học tập sinh lựa chọn 1 trong hai đề sau:

Đề 1:

Câu 1. cầm nào là hai 1-1 thức đồng dạng? rước ví dụ?

Câu 2. bao giờ số a được call là nghiệm của nhiều thức P(x)?

Vận dụng: Số x = –3 có phải là nghiệm của nhiều thức A(x) = 2x + 6?

Đề 2: Nêu đặc điểm ba con đường trung trực của tam giác. Vẽ hình viết GT với KL của định lí.

II - BÀI TẬP: (8 điểm)

Bài 1. (1 điểm) quan sát và theo dõi điểm kiểm tra một huyết môn Toán của học viên lớp 7A tại một Trường trung học cơ sở sau 1 năm học, tín đồ ta lập được bảng sau:


Điểm

0

2

5

6

7

8

9

10

Tần số

1

2

5

6

9

10

4

3

N = 40

a. Vết hiệu điều tra là gì? search mốt của vết hiệu?

b. Tính điểm trung bình khám nghiệm một tiết của học viên lớp 7A.

Bài 2. (1,5 điểm) mang lại đa thức:

P(x) = 5x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – 2x4 + 1 – 4x3.

a) Thu gọn với xắp sếp những hạng tử của nhiều thức trên theo lũy thừa giảm của biến.

b) Tính P(1) với P(–1).

c) minh chứng rằng nhiều thức trên không tồn tại nghiệm.

Bài 3. (1,5 điểm) mang lại hai đa thức:

M = 2x2 – 2xy – 3y2 + 1

N = x2 – 2xy + 3y2 – 1

Tính M + N với M – N.

Bài 4. (4 điểm) mang đến tam giác ABC gồm AB = AC = 5cm, BC = 6cm. Đường trung tuyến đường AM xuất phát điểm từ đỉnh A của tam giác ABC.

a) chứng minh ΔAMB = ΔAMC và AM là tia phân giác của góc A.

b) chứng minh AM

c) Tính độ dài những đoạn thẳng BM với AM.

d) từ M vẽ ME AB (E trực thuộc AB) cùng MF AC (F trực thuộc AC). Tam giác MEF là tam giác gì? do sao?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Số 3

Câu

Nội dung

Điểm

LT

Đề 1

Câu 1, 2

Câu 1. Đơn thức đồng dạng (sgk), ví dụ.

Câu 2. Nêu được khái niệm

Vận dụng: ta tất cả A(-3) = 2.(-3) + 6 = 0

Vậy x = -3 là nghiệm của A(x)

1

0,5

0,5

LT

Đề 2

Nêu định lí

Hình

GT, KL

1

0,5

0,5

Bài 1

a) vết hiệu: “điểm khám nghiệm một huyết môn toán”

Mốt của dấu hiệu là 8

0,25

0,25

b) Điểm vừa đủ 6,85

0,5

Bài 2

a) P(x) = 2x2 + 1

0,5

b) P(1) = 3

P(-1) = 3

0,25

0,25

c) ta gồm 2x2 >0 với tất cả x

⇒ P(x) = 2x2 + 1 > 0 với mọi x

Vậy P(x) không tồn tại nghiệm

0,25

0,25

Bài 3

M(x) + N(x) = 3x2 – 4xy

M(x) – N(x) = x2 – 6y2 + 2

HS đặt tính đúng được 0,25 đ, HS tính đúng KQ được 0,5 điểm

0,75

0,75

Bài 4

HS vẽ hình, ghi GT, KL đúng

a) ΔAMB = ΔAMC (c-c-c)

=> (hai góc tương ứng)

Vậy AM là tia phân giác của góc A.

0,5

0,5

0,5

b) Tam giác ABC cân tại A, có AM là mặt đường trung tuyến bắt buộc đồng thời là mặt đường cao

Vậy AM vuông góc với BC

0,25

0,25

c) ta bao gồm MB = MC = BC: 2 = 3 cm

Áp dụng định lý Pytago cho tam giác vuông AMB

=> AM = 4 cm

0,5

0,5

d) minh chứng được ΔAME = ΔAMF

=> ME = MF

Vậy tam giác MEF cân tại M

0,5

0,5

5. Đề thi toán lớp 7 học kì 2 Số 4

Câu 1.(1,5 điểm): Cho solo thức: A = (2x2y3) . (- 3x3y4)

a. Thu gọn solo thức A.

b. Khẳng định hệ số cùng bậc của 1-1 thức A sau khi đã thu gọn.

Câu 2.(2,5 điểm): Cho nhiều thức: phường (x) = 3x4 + x2 - 3x4 + 5

a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính P(0) và P(-3)

c) minh chứng đa thức P(x) không tồn tại nghiệm .

Câu 3.(2,0 điểm): mang lại hai đa thức f( x) = x2 + 3x - 5 với g(x) = x2 + 2x + 3

a) Tính f(x) + g(x)

b) Tính f(x) - g(x)

Câu 4.(3,0 điểm): đến tam giác DEF cân tại D với mặt đường trung con đường DI.

a) triệu chứng minh: ΔDEI = ΔDFI

b) minh chứng DI ⊥ EF

c) Kẻ con đường trung tuyến đường EN. Chứng minh rằng: IN song song cùng với ED.

Câu 5. (1,0 điểm):


Cho f(x) = 1 + x3 + x5 + x7 + ... + x101.

Tính f(1); f(-1)

Đáp án đề thi Toán 7 học tập kì 2 năm 2021 số 4

Bài

Hướng dẫn

Điểm

Câu 1

1,5 điểm

a) A = - 6 x5y7

b) hệ số là: - 6. Bậc của A là bậc 12

1,0,đ

0,5 đ

Câu 2

2,5 điểm

a) P(x) = x2 + 5

b) P(0) = 5 ; P(-3) = 14

c ) P(x) = x2 + 5 > 0 với mọi x yêu cầu p(x) không tồn tại nghiệm

1,0 đ

1,0 đ

0,5 đ

Câu 3

2,0 điểm

a) = 2x2 + 5x - 2

b) = x - 8

1,0 đ

1,0 đ

Câu 4

3,0 điểm

Vẽ hình viết GT-KL đúng

a) chứng tỏ được: DEI =DFI( c.c.c)

b) Theo câu a DEI =DFI( c.c.c)

⇒ ∃EID = ∃FID (góc tương ứng) (1)

mà ∃EID với ∃FID kề bù bắt buộc ∃EID + ∃FID =1800 (2)

Từ (1)và (2) ⇒ ∃EID = ∃FID =900 .Vậy DI ⊥ EF

c) ΔDIF vuông (vì I = 900 ) gồm IN là mặt đường trung tuyến đường ứng cùng với cạnh huyền DF ⇒ IN= doanh nghiệp = FN =

*
DF ⇒ ΔDIN cân nặng tại N ⇒ ∠NDI = ∠NID (góc sống đáy) (1)

Mặt không giống ∠NDI = ∠IDE (đường trung tuyến xuất phát điểm từ đỉnh cũng là đường phân giác) (2)

Từ (1), (2) suy ra: ∠NID = ∠IDE bắt buộc NI ⁄⁄ DE (hai góc so le trong bởi nhau)

0,5 đ

1,0 đ

1,0 đ

0,25 đ

0,25 đ

Câu 5

1,0 điểm

f( 1) = 1 + 13 + 15 + ... + 1101 = 1 + 1+ 1+ ... + 1 ( bao gồm 51 số hạng 1) = 51

f( -1) = - 49

0,5 đ

0,5 đ

Nhằm đem lại cho những em học sinh nguồn tư liệu ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 7, baoboitoithuong.com reviews Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán bao hàm 10 đề thi học kì 2 Toán 7 có đáp án và 15 đề ôn cho các em học sinh tự luyện. Trải qua tài liệu này, các em có thể tham khảo để dữ thế chủ động ôn luyện tương tự như hoàn thiện thêm những kiến thức còn thiếu cho bạn dạng thân. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 7 không chỉ là tài liệu ôn tập hữu ích giành cho học sinh lớp 7, mà những thầy cô giáo cũng hoàn toàn có thể tham khảo để thiết kế đề cương, cũng như lên chiến lược ôn thi cho những em học sinh. Mời các bạn tải về nhằm xem toàn cục 25 đề thi trong bộ đề thi học kì 2 Toán 7 của chúng tôi.

Còn tiếp, các bạn vui lòng cài đặt về nhằm xem toàn bộ 25 đề thi học tập kì 2 Toán 7

6. Đề thi học tập kì 2 lớp 7 được tải các nhất

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *