Khoanh vào vào vần âm đặt trước phương án vấn đáp đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 2 học kì 1

tác dụng của phép tính 45 + 55 là:

A. 99

B. 100

C. 91

D. 95

Câu 2. kết quả của phép tính 99 - 43 là:

A. 54

B. 55

C. 56

D. 57

Câu 3. Tuần này, vật dụng hai là ngày 3 mon 12. Tuần sau, thứ ba là ngày nào?

A. Ngày 7 mon 12

B. Ngày 8 mon 12

C. Ngày 9 tháng 12

D. Ngày 10 tháng 12

Câu 4. Hình sau có:

*
*
*

A. 2 tam giác

B. 3 tam giác

C. 4 tam giác

D. 5 tam giác

Câu 5. vào phép cộng tất cả tổng bằng 19, số hạng trước tiên bằng 9. Hỏi số hạng lắp thêm hai bởi bao nhiêu?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 6. Số tức tốc trước của 76 là số nào?

A. 74

B. 75

C. 76

D. 77

B. Phần từ luận : Làm các bài tập sau:

Câu 7.

Xem thêm: Meaning Of Public Limited Company Là Gì ? Meaning Of Public Limited Company In English

(1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a, 25 + 9 b, 100 – 16

Câu 8. (1 điểm) tìm x

a, x + 5 = 22 b, x – 15 = 25

Câu 9. (1 điểm) Bao gạo nặng trĩu 54 kg, bao ngô khối lượng nhẹ hơn bao gạo 17 kg. Hỏi bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. (1 điểm) Em hãy tính hiệu của số nhỏ tuổi nhất tất cả hai chữ số với số lớn nhất có một chữ số.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Toán 2 - Chân trời sáng tạo

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 đề số 2

A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 10

B. 90

C. 99

D. 100

Câu 2: Số tức khắc trước của 69 là:

A. 60

B. 68

C. 70

D. 80

Câu 3: Hiệu là 8, số trừ là 24, số bị trừ là:

A. 16

B. 33

C. 32

D. 18

Câu 4: 28 + 72 – đôi mươi = … kết quả của phép tính là:

A. 60

B. 100

C. 70

D. 80

Câu 5: Chuông reo vào học thời gian 7 giờ. Chúng ta An cho trường thời điểm 8 giờ. Vậy An đi học muộn từng nào phút?

A. 10

B. 30

C. 40

D. 60

Câu 6: một ngày có.... Giờ. Số phải điền vào vị trí chấm là:

A. 12

B. 24

C. 14

D. 15

Câu 7: Hình tiếp sau đây có mấy hình tứ giác?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8:Trong vườn gồm 45 cây ổi, số km ổi ít hơn số cây na là 18 cây. Hỏi trong vườn cửa có toàn bộ bao nhiêu cây na?

A. 63 cây.

B. 27 cây

C. 62 cây

D. 28 cây

B. Phần từ bỏ luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 29 + 27 59 + 31 b. 70 - 35 81 - 37

Câu 2: (1 điểm) kiếm tìm x

a. X - 28 = 44 b. 100 – x = 36

Câu 3: (2 điểm)Một cửa hàng buổi sáng bán được 57 ki-lô-gam gạo. Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 18 ki-lô-gam gạo. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 4: (1 điểm)Tìm một vài biết rằng mang số đó cộng với 35 thì được số bao gồm hai chữ số tương tự nhau cơ mà tổng nhì chữ số đó bởi 18.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *