Phân biệt lớn giảm giá in sth, to lớn khuyễn mãi giảm giá with

To khuyến mãi /diːl /1. To khuyến mãi in stha.To vì chưng business; to lớn make money by buying & selling a particular product or kind of goods.

Bạn đang xem: Dealing with là gì

Mua và bán vật gì.

He made a fortune dealing in stocks & shares.

(Anh ấy trnghỉ ngơi đề xuất phú quý nhờ giao thương bệnh khân oán nhà đất.)

The company giao dịch in computer software.

(công ty chúng tôi sắm sửa ứng dụng vi tính.)

*

OBJ: Shares, art.b.To make money by buying & selling goods illegally, especially drugs.

Buôn phân phối phi pháp, đặc biệt là ma túy.

They're rumoured to lớn be dealing in stolen goods.

(Người ta đồn rằng họ bán buôn vật dụng ăn cắp.)

OBJ: drugs, arms.c. Tobe concerned with or involved in sth.

Có tương quan cho tới.

This newspaper doesn't giảm giá in gossip, only in facts.

(Tờ báo này không chăm về cthị trấn tầm phào, mà lại chỉ gồm sự thật.)

2.To khuyến mãi sb in (formal,AmE)To include sb in an activity.

(Từ trọng thể,sử dụng vào Anh Mỹ) Cho ai tđắm say gia.

It sounds lượt thích a great plan! Deal me in!

(Đó là kế hoạch tuyệt vời, mang lại tôi tđắm say gia nữa.)

SYN: To count sb in

OPP: To giảm giá khuyến mãi sb out, khổng lồ deal sb out of sth.3. To giảm giá khuyến mãi sb out; lớn giảm giá khuyến mãi sb out of sth.To not include sb in an activity.

Không mang đến ai tsay đắm gia vào vận động.

You can giảm giá khuyến mãi me out of this. I don't want lớn get involved in anything illegal.

(Anh rất có thể cấm đoán tôi tsi gia vào chuyện này. Tôi không muốn bị tương quan xíu

làm sao tới chuyện phi pháp nữa.)

SYN: To count sb on, lớn count sb out of sth.

OPP: khổng lồ khuyến mãi sb in.4. To deal sth out (lớn sb)a.To mô tả sth among muốn a number of people, groups of people or organizations.

Phân vạc mang lại ai.

We'll giảm giá out the proceeds khổng lồ several charities.

(Chúng ta vẫn phân vạc số tiền lời cho một vài ba tổ chức từ thiện tại.)

The profits will be dealt out among mỏi us.

(Lợi nhuận sẽ tiến hành chia mang lại Cửa Hàng chúng tôi.)

SYN: To distribute sth.b.(In a game of cards)

To give cards khổng lồ each play.

(Dùng vào game bài): phân tách bài.

She dealternative text out seven cards khổng lồ each player.

(Cô ấy chia bài xích cho mỗi bạn nghịch.)

Note: "To giảm giá sth" có thể sử dụng với nghĩa này.

c.To give sb a particular punishment, khổng lồ say what punishment sb should have sầu.

Xem thêm: 2 Công Ty Cùng 1 Địa Chỉ Có Được Không, Một Địa Chỉ Có Thể Thành Lập 2 Cty Hok

Phạt ai hình phạt đặc trưng, hoặc dùng làm nói ai kia phải bị pphân tử cái gì.

She dealt out the same punishment to lớn all the childern.

(Cô giáo phạt tất cả các bé đồng nhất.)

OBJ: Punishment.

SYN: To administer sth.5.To khuyến mãi with sba.To look after , khổng lồ talk khổng lồ or control people in an appropriate way, especially as part of your job.

Chăm sóc, thì thầm hoặc làm chủ ai Theo phong cách tương xứng, đặc trưng khi đó là một trong những phần quá trình của người tiêu dùng.

Her job involves dealing with young offenders.

(Công câu hỏi của chị ấy tất cả tương quan đến những tkhô hanh niên tội tình.)

They are very difficult people to khuyến mãi with.

(Họ là những người dân cực kì không dễ chiều.)

SYN: To handle sb

b.To take appropriate action in a particular situation or according khổng lồ who you are talking to lớn.

Hành cồn phù hợp với trường hợp quan trọng hoặc phụ thuộc vào đối tượng người dùng bạn rỉ tai.

Can you dealternative text with this customer?

(Anh có thể nói cthị xã với người sử dụng này không?)

We have sầu khổng lồ giảm giá khuyến mãi with students & handle with a load of paperwork as well.

(Chúng ta đề nghị thì thầm với các em sinc viên này, đồng thời buộc phải cách xử lý đống sách vở và giấy tờ sổ sách này nữa.)

6. To khuyến mãi with sb/sthTo bởi business regularly with a person , an organization, a government,etc.

Làm nạp năng lượng liên tục cùng với cá nhân, tổ chức triển khai hoặc tổ chức chính quyền.

It's best to work directly with foreign suppliers.

(Tốt độc nhất vô nhị là thao tác trực tiếp cùng với hồ hết bên cung cấp quốc tế.)

OBJ: business, company.

b.To talk khổng lồ sb,an organization, a government,etc. in order khổng lồ reach an agreement of settle a disagreement.

Nói cthị trấn với cá nhân, tổ chức,cơ quan ban ngành để đi mang đến một thỏa thuận hoặc giải quyết và xử lý gần như bất đồng ý kiến.

I prefer to khuyến mãi with somebody in authority.

(Tôi ao ước thao tác cùng với ai kia gồm thẩm quyền hơn.)

7.To khuyến mãi with stha. To slove a problem, carry out a task.

Giải quyết vấn đề, thực thi trọng trách.

The police dealt with the incident very effectively.(Cảnh tiếp giáp sẽ giải quyết kết thúc vụ xô xát siêu kết quả.)

OBJ: Problems, matter, situation,crisic.

b. (of book,poem,article,etc.) to be about sth.

(Dùng nói về sách,thơ, báo chí,...) về chủ thể gì.

The next programme deals with the subject of divorce.

(Chương trình tiếp đây là về chủ đề ly hôn.)

OBJ: Subject, question, issue.

SYN: To cover sth.c. To learn how to control or become less affteced by your emotion.Học biện pháp kiểm soát và điều chỉnh hoặc phương pháp để ít bị ảnh

tận hưởng do cảm hứng của bản thân.

He is beginning lớn khuyến mãi with his anger in a constructive sầu way.(Anh ấy ban đầu học bí quyết kiểm soát và điều chỉnh sự khó chịu của bản thân mình theo một biện pháp lành mạnh và tích cực.)You have to lớn try & forget her và get on with your life.(Cậu đề nghị nỗ lực quên cô ấy với liên tiếp cuộc sống đời thường của bản thân.)I'm dealing with.(Tôi sẽ nỗ lực phía trên.)

OBJ: Anger, grief, loss.SYN: To cope (with sth)Tư liệu tmê man khảo:Oxford Phrasal VerbsOxford Advanced Learner's DictionaryEnglish- English- Vietnamese by Ha Van Buu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *