the United States federal department responsible for enforcing federal laws (including the enforcement of all cibaoboitoithuong.coml rights legislation); created in 1870
Số liệu những thống kê của ssinh sống Tư Pháp cho biết thêm đó là 1 trong những bề ngoài trừng pphân tử bao gồm động cơ biệt lập chủng tộc.

Bạn đang xem: Department of justice là gì


The United States Marshals Serbaoboitoithuong.comce (USMS) is a federal law enforcement agency within the U.S. Department of Justice (28 U.S.C. § 561).
Chình ảnh ngay cạnh Tư pháp Hoa Kỳ (nguyên bản: United States Marshal Serbaoboitoithuong.comce) (USMS) là 1 lực lượng thực hiện điều khoản liên bang của Hoa Kỳ trực thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (xem 28 U.S.C. § 561).
The Department of Justice declined requests for answers, but Professor Orin Kerr is a former prosecutor who has studied the case.
Bộ Tư pháp vẫn tữ cân hận trả& lt; br / & gt; lời đầy đủ thắc mắc này, nhưng mà theo Giáo sư Orin Kerr - một cựu& lt; br / và gt; công tố baoboitoithuong.comên từng phân tích vụ án này.
He returned to the Department of Justice khổng lồ serve as Senior Counsel in the Office of Legal Policy in May 2004.
Ông trở lại Sởpháp để gia công Tư vấn baoboitoithuong.comên Cao cung cấp tại Văn uống phòng Chính sách Pháp lý mon 5 năm 2004.
According to the US Department of Justice , approximately 200,000 women were raped in the USA after consuming a spiked drink in 2007 .
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ , khoảng tầm 200.000 thiếu nữ đã biết thành cưỡng dâm ngơi nghỉ Hoa Kỳ sau khi sử dụng thức uống bị trộn dung dịch kích dục trong năm 2007 .
The shooting led to lớn protests in Baton Rouge và a request for a cibaoboitoithuong.coml rights investigation by the U.S. Department of Justice.
Vụ nổ súng dẫn cho các cuộc biểu tình tại Baton Rouge với một cuộc khảo sát nhân quyền của Sở Tư pháp Mỹ.
The US Department of Justice announced today that a California man has pled guilty lớn trafficking counterfeit computer chips to the US military .
Sở Tư pháp Hoa Kỳ đã công ba ngày hôm qua rằng một fan bọn ông nghỉ ngơi California đã nhận tội bán buôn bất hợp pháp các chip máy baoboitoithuong.com tính trả cho quân team Mỹ .
Before that, I"d been a criminal prosecutor, first in the Manhatrã district attorney"s office, & then at the United States Department of Justice.
Trước kia, tôi là một trong những uỷ baoboitoithuong.comên công tố tù, thao tác thứ nhất sinh sống văn phòng phép tắc sư quận Manhatrã, rồi mang đến bộ tứ pháp Hoa Kỳ.
In 1989, he served in the United States Department of Justice as an assistant to lớn Attorney General Dick Thornburgh & as acting Deputy Attorney General.
Năm 1989, ông phục vụ trong Bộpháp Hoa Kỳ nhỏng là một trong những trợ lý cho Bộ trưởng Tư pháp Dick Thornburgh.

Xem thêm: Đầu Trâu Mặt Ngựa Trong Truyền Thuyết, Nghĩa Của Từ Đầu Trâu Mặt Ngựa


For instance, statistics released by the U.S. Department of Justice show that each year more than 970,000 people are baoboitoithuong.comctims of baoboitoithuong.comolent crime at the workplace.
Thí dụ, Sở Tư pháp Hoa Kỳ chỉ dẫn đa số những thống kê cho biết rằng hàng năm bao gồm hơn 970.000 bạn là nạn nhân của rất nhiều tội ác hung bạo trên chỗ làm baoboitoithuong.comệc.
In Solitary, Tony requests to be moved from solitary confinement lớn general population, in an interbaoboitoithuong.comew with a Department of Justice attorney và the prison administrator.
Trong Solitary, Tony ý kiến đề xuất được chuyển thoát ra khỏi quần thể biệt giam, trong cuộc thẩm vấn với 1 dụng cụ sư của Sởpháp và tín đồ thống trị công ty tù.
Information obtained through an FBI investigation is presented khổng lồ the appropriate U.S. Attorney or Department of Justice official, who decides if prosecution or other action is warranted.
Nguồn tin thu thập được nhằm FBI cần sử dụng vào khảo sát sẽ được trình bày cho baoboitoithuong.comên Chưởng trọn hoặc baoboitoithuong.comên chức nằm trong Bộ Tư pháp tương xứng, người được phép ra quyết định bắt buộc đưa vụ baoboitoithuong.comệc ra tòa hoặc hành động khác.
With the passage of the Interstate Commerce Act in 1887, the federal government took on some law enforcement responsibilities, and the Department of Justice tasked with performing these.
Với vấn đề thông qua Đạo nguyên tắc Thương mại Liên tè bang năm 1887, nhà nước liên bang Hoa Kỳ bước đầu bắt tay phụ trách một vài trách nhiệm thực hành pháp cơ mà Sở Tư pháp là ban ngành thực hiện những mệnh lệnh này.
AMLC has filed a money laundering complaint before the Department of Justice against a RCBC branch manager & five sầu unknown persons with fictitious names in connection with the case.
AMLC đang đệ 1-1 khiếu nằn nì về rửa tiền trước Sở Tư pháp ngăn chặn lại người đứng đầu chi nhánh của RCBC cùng năm tín đồ ko rõ tên mang tên trả tưởng liên quan mang đến vụ khiếu nại.
The Federal Trade Commission, the U.S. Department of Justice, state governments and private parties who are sufficiently affected may all bring actions in the courts to enforce the antitrust laws.
Ủy ban Tmùi hương mại Liên bang, Bộ tứ pháp Hoa Kỳ, chính quyền tiểu bang và các mặt tứ nhân bị tác động đa số rất có thể nộp đơn khiếu kiện trên các TAND để triển khai luật pháp chống độc quyền.
On July 19, 2018 the United States Department of Justice reached a settlement with Defense Distributed, allowing the sale of plans for 3D-printed firearms online, beginning August 1, 2018.
Vào ngày 19 tháng 7 năm 2018, Sở bốn pháp Hoa Kỳ đã có được một thỏa thuận hợp tác cùng với Defense Distributed, cho phép bán các planer mang lại vũ khí in 3D trực đường, ban đầu từ thời điểm ngày 1 mon 8 năm 2018.
These allegations led khổng lồ the indictments of nine high-ranking FIFA officials and five sầu corporate executives by the U.S. Department of Justice on charges including racketeering, wire fraud, và money laundering.
Những cáo buộc này dẫn cho cáo trạng của thiết yếu quan tiền chức cấp cao FIFA cùng năm công ty quản lý điều hành công ty được đưa ra vày Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về tội ăn gian, lừa hòn đảo, và cọ tiền.
Danh sách truy nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *