Tính diện tích s hình tam giác có:a) Độ lâu năm đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.b) Độ lâu năm đáy là 2,3dm và chiều cao là 1,2dm.Tính diện tích tam giác.

Bạn đang xem: Diện tích hình tam giác lớp 5


Tính diện tích s hình tam giác có:

a) Độ lâu năm đáy là 8cm và độ cao là 6cm.

b) Độ nhiều năm đáy là 2,3dm và độ cao là 1,2dm.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ lâu năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

a) diện tích hình tam giác là:

(dfrac8 imes 62=24 ;(cm^2))

b) diện tích s hình tam giác là:

(dfrac2,3 imes 1,22= 1,38 ;(dm^2)) 


Tính diện tích s hình tam giác có:

a) Độ nhiều năm đáy là 5m và độ cao là 24dm;

b) Độ dài đáy là 42,5m và độ cao là 5,2m.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình tam giác ta mang độ dài đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Đổi (5m = 50dm)

Diện tích tam giác đó là:

(displaystyle 50 imes 24 over 2 = 600,left( dm^2 ight))

b) diện tích tam giác kia là: 

(displaystyle 42,5 imes 5,2 over 2 = 110,5,left( m^2 ight))

baoboitoithuong.com


Lý thuyết

Diện tích hình tam giác

Quy tắc: ý muốn tính diện tích s hình tam giác ta mang độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân chia cho $2$.

Xem thêm: Tải 200 Bài Toán Nâng Cao Lớp 2 00 Bài Toán Nâng Cao Ôn Tập Lớp 2


*

Chú ý: Muốn tính diện tích s tam giác vuông ta đem độ nhiều năm hai cạnh góc vuông nhân với nhau (cùng một đơn vị đo) rồi phân tách cho (2).

Ví dụ 1: Tính diện tích s hình tam giác bao gồm độ lâu năm đáy là (13cm) và độ cao là (8cm).

Cách giải:

Diện tích hình tam giác kia là:

(13 imes 8:2 = 52(cm^2))

Đáp số: (52cm^2).

Ví dụ 2: Tính diện tích s hình tam giác tất cả độ lâu năm đáy là (2m) và chiều cao là (15dm).

Cách giải:

Đổi (2m = 20dm)

Diện tích hình tam giác đó là:

(20 imes 15:2 = 150(dm^2))

Đáp số: (150cm^2).

3) một số trong những dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính diện tích s tam giác khi biết độ dài đáy cùng chiều cao

Phương pháp: Áp dụng công thức: (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2)

((S) là diện tích, (a) là độ nhiều năm đáy, (h) là chiều cao)

Dạng 2: Tính độ nhiều năm đáy khi biết diện tích s và chiều cao

Phương pháp: Từ bí quyết tính diện tích (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2), ta bao gồm công thức tính độ nhiều năm đáy như sau: (a = dfracS imes 2h) hoặc (a = S imes 2:h).

Dạng 3: Tính độ cao khi biết diện tích s và độ nhiều năm đáy

Phương pháp: Từ cách làm tính diện tích (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2), ta tất cả công thức tính độ cao như sau: (h = dfracS imes 2a) hoặc (h = S imes 2:a).

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *