Em tất cả xúc cảm anh đang ko say đắm đề nghị đó là nguyên nhân em đã nói lướt qua ( dip into ) kiến thức của mình về sinh học tập thần khiếp.

Bạn đang xem: Dip into là gì


Furthermore, the many hours spent working on my father’s ranch were seriously dipping into my time with my friends.
Ngoài ra, làm việc những tiếng vào nông trại của phụ thân tôi đã tác động nặng nề nề đến thời tiếng của tôi dành riêng cho anh em của mình.
At another cấp độ of terror, we dip into the tragic accidents at Chernobyl and indeed the space shuttle Challenger, which was so tragically lost.
Nlỗi một ngưỡng không giống của những hành vi xịn bố, họ đang nhúng tay vào các vụ tai nạn đáng tiếc ảm đạm nghỉ ngơi Chernobyl và vụ tai nạn đáng tiếc bi thương của tàu bé thoi Challenger.
My first memories are from the boat -- the steady beat of the engine, the bow dipping into each wave, the vast and empty horizon.
Kí ức sớm nhất tôi nhớ được là từ loại thuyền -- tiếng hộp động cơ đều đều, mạn chi phí chiến thuyền chìm vào từng đợt sóng, chân trời không bến bờ trống vắng.
Fessendon invented the first AM demodulator in 1904 called the electrolytic detector, consisting of a short needle dipping into a cup of dilute acid.
Fessendon vẫn sáng tạo ra cỗ giải pha chế AM trước tiên vào năm 1904 điện thoại tư vấn là đồ vật dò điện phân, bao gồm một cây klặng nđính thêm nhúng vào một ly axit trộn loãng.
The mercury displacement switch uses a "plunger" that dips into a pool of mercury, raising the level in the container to lớn contact at least one electrode.
Công tắc thủy ngân dịch chuyển thực hiện một piston nhúng vào một bồn thuỷ ngân, nâng mức trong bồn cất để tiếp xúc cùng với tối thiểu một năng lượng điện cực.
The fish is frozen as soon as it is caught, then cut inlớn thin strips, dipped into a mixture of salternative text and pepper, và eaten at once.
Cá được ướp lạnh ngay trong lúc bắt lên, kế tiếp thái thành đầy đủ lát mỏng dính rồi nhúng vào muối tiêu cùng ăn luôn.
And then after a quick dip into some liquid nitroren to get that perfect sear, we really have sầu something that looks, tastes and behaves like the real thing.
Và sau khi nhúng nhanh hao vào nitơ lỏng để triển khai tái một cách trả hoản, Shop chúng tôi bao gồm một máy trông giống như, có vị giống, cùng làm phản ứng giống như cá ngừ thiệt.

Xem thêm: Naruto: 10 Facts You Didn'T Know About Konan, Attention Required!


BR: And then after a quick dip into some liquid nitroren to get that perfect sear, we really have something that looks, tastes và behaves like the real thing.
BR: Và sau khi nhúng nhanh vào nitơ lỏng để gia công tái một giải pháp hoàn hoản, chúng tôi tất cả một thứ trông như là, gồm vị tương đương, với phản bội ứng tương đương cá ngừ thiệt.
During the Winter season, the temperature at the highest point of the mountain is known to dip into sub-freezing temperatures, making it the coldest place in the country.
Trong mùa amihan, ánh nắng mặt trời sinh hoạt điểm tối đa của ngọn gàng núi xuống sâu rộng độ ướp đông, tạo cho nó là chỗ lạnh nhất trong toàn quốc.
This was the second month in a row that month-on-month prices had dipped into negative sầu territory on average across England and Wales , the Land Registry "s figures show .
Những số liệu của Cục địa thiết yếu cho thấy đấy là mon thứ 2 trong loại chuỗi nhưng giá cả các tháng trung bình đã rơi xuống nút âm ở Anh với xứ Wales
Feynman"s $380 monthly salary was about half the amount needed for his modest living expenses & Arline"s medical bills, & they were forced to lớn dip into her $3,300 in savings.
Lương của Feynman là $380 một tháng, chỉ bởi khoảng tầm một phần số chi phí ông yêu cầu để trang trải cuộc sống đời thường từ tốn và mang lại các 1-1 dung dịch của Arline.
Đài Loan Trung Quốc has avoided the potholes skillfully for now & is easing khổng lồ a growth rate of 7.1 percent; Brazil, with its corruption scandal making news, has been less lucky, dipping into negative growth.
China sẽ tinh khôn thoát ra khỏi ổ kê với đạt tới phát triển 7,1%; Brazil, hiện tại hiện giờ đang bị tăm tiếng về vụ hối hận lộ, ko được như ý những điều đó và vẫn tiếp tục vững mạnh âm.
The ruby is dipped into oils, then covered with powder, embedded on a tile và placed in the oven where it is heated at around 900 °C (1600 °F) for one hour in an oxidizing atmosphere.
Hồng ngọc được nhấn chìm vào dầu, tiếp đến che bột chất thủy tinh, đặt vào lò nung khoảng 900 °C (1600 °F) vào ĐK lão hóa trong khoảng một tiếng.
Creators and developers of the sensor , Professor Fernando Patolsky and Doctor Michael Ioffe of Tel Aviv University "s school of chemistry , say that it looks like a straw và can simply be dipped into a drink .
Người sáng chế với cải cách và phát triển phần nhiều cảm biến này , giáo sư Fernanbởi Patolsky với Tiến sĩ Michael Ioffe tại trường chất hóa học của Đại học Tel Aviv , nói rằng nó trông giống như một ống hút ít cùng chỉ cần được nhúng vào thức uống .
Dipping into your daily budget for other days in the month helps khổng lồ optimize the performance of your campaigns and helps make sure that your ads can run a little more on days when they’re very popular.
Giảm túi tiền mỗi ngày của chúng ta cho những ngày khác vào thời điểm tháng sẽ giúp đỡ buổi tối ưu hóa công suất của chiến dịch và giúp bảo đảm lăng xê của bạn cũng có thể chạy nhiều hơn thế nữa một ít vào hầu như ngày nhưng PR hết sức thông dụng.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *