Cấu trúc cùng bí quyết dùng “Due to”

Từ “Due to” vào Tiếng Anh bao gồm nghĩa khác nhau tương tự như bí quyết thực hiện không giống nhau. Biết bí quyết dùng “due to” để giúp đỡ các bạn áp dụng đúng mực vào các ngữ chình họa cùng tính huống tiếp xúc ví dụ.

Bạn đang xem: Due to the fact that là gì

Trong nội dung bài viết này, baoboitoithuong.com vẫn gợi ý bạn biện pháp sử dụng tự này, cùng hỗ trợ cho chúng ta một trong những bài bác tập tương quan nhằm luyện tập. Mời chúng ta tìm hiểu thêm nhé!Due to: cũng chính vì, do1. Cách dùng Due khổng lồ vào Tiếng Anh:Trong Tiếng Anh, cấu tạo Due khổng lồ dùng để làm chỉ nguyên nhân, ngulặng nhân của hành vi, vấn đề cố định như thế nào kia.2. Cấu trúc Due toCấu trúc 1:S + V + Due to + Noun PhraseEx: – The team’s success was largely due to lớn his efforts.(Sự thành công xuất sắc của nhóm đa số là vì sự nỗ lực của anh ấy ấy).
– Nam failed the exam due to lớn his negligence.(Nam vẫn tđuổi bài kiểm soát chính vì sự cẩu thả của anh ý ấy).Cấu trúc 2:S + V + Due khổng lồ + the fact that S + VEx: They spent all time last Christmas at home due to the fact that the weather was so cold.(Họ đã dành cả thời gian mùa noel trước trong nhà bởi vì sự thật rằng tiết trời quá lạnh).Notes:– lúc thực hiện Due to làm việc đầu câu buộc phải phân cách những mệnh đề bởi lốt “,”.– Một số các từ bỏ đồng nghĩa với Due to: Due to = Because of = Owing to lớn = On account of = In view of(Bởi vày, bởi vì vì)Cấu trúc 3:Due khổng lồ được sử dụng nlỗi một tính từ bỏ trong câu.Ex: The car is due lớn leave sầu soon.(Chiếc xe cộ rời đi sớm).Ex: Due lớn the bad weather, we can’t go for a picnic.(Bởi bởi vì tiết trời xấu, Cửa Hàng chúng tôi thiết yếu đi dã ngoại).= Because of the bad weather, we can’t go for a picnic.(Bởi do tiết trời xấu, Cửa Hàng chúng tôi bắt buộc đi dã ngoại).cũng có thể sửa chữa thay thế Due to bởi Because of hoặc Owing to hoặc On tài khoản of hoặc In view of.
3. Viết lại câu với Due to:Due to là tự đồng nghĩa tương quan với Because of đề xuất bí quyết viết lại cũng tương tự cùng với cách viết lại câu tự Because of quý phái Because.

Xem thêm: Cáo Trắng Giá Bao Nhiêu ? Và Những Điều Bạn Cần Biết Và Những Điều Bạn Cần Biết

S + V + Due to lớn + Noun Phrase➔ S + V + Because + S + V…Ex: I went lớn school late due khổng lồ my broken bike.(Tôi đã đến ngôi trường muộn cũng chính vì cái xe pháo của tôi bị hỏng).➔ I went khổng lồ school late because my bike was broken.(Tôi đã đi đến trường muộn chính vì chiếc xe đạp điện của tôi đã bị hỏng).4. Một số bài tập cùng với Due to lớn vào Tiếng AnhExercise 1: Choose the correct answer1. _____ to lớn fog, the boat arrived late. (Due / Because of / Because)2. The improvement was _____ a higher cấp độ of gold are treated during the period. (Due to/ Because of/ In view of)3. His car troubles are ______ a problem with alternator. (Due to/ Owing to/ In account of)4. _____lớn the law in Irelvà, they had to work out a way of getting her over khổng lồ Britain. (Due/ Because)5. Minc missed her light _____ lớn a traffic hold – up. (Due/ Because/ Owing to)Đáp án:1. ___Due__ to lớn fog, the boat arrived late. (Due / Because of / Because)2. The improvement was __due to___ a higher cấp độ of gold are treated during the period. (Due to/ Because of/ In view of)
3. His car troubles are __due to____ a problem with alternator. (Due to/ Owing to/ In account of)4. __Due___to lớn the law in Irelvà, they had khổng lồ work out a way of getting her over to lớn Britain. (Due/ Because)5. Minc missed her light __due___ lớn a traffic hold – up. (Due/ Because/ Owing to)Exercise 2: Rewrite these following sentences without changing its meaning, using "due to"1. I can’t hear you. The speakers are too loud.2. Participation in this school event will not be compulsory. You have sầu an exam next week.3. Susie didn’t come home last night. She must have stayed over at her friend’s house.4. My sister Annie hasn’t picked me up from work. She said her car wasn’t working properly.5. I heard Marshall passed out during his PE class. He’s exhausted, they said.Đáp án1. I can’t hear you due to the loud speakers.2. Participation in this school event will not be compulsory due to your (upcoming) exam next week.3. Susie didn’t come home last night, probably due khổng lồ the fact that she stayed over at her friend’s house.4. My sister Annie hasn’t picked me up from work due to the fact that her car wasn’t working properly.5. I heard Marshall passed out during his PE class due khổng lồ exhaustion.Exercise 3: Write "due to" or " because of" to lớn complete these sentences1. ___________ the effects of El Nino, the snowfall was heavy.2. The crash occurred ___________ the erratic nature of the other driver.3. The crash was ___________ the erratic nature of the other driver.4. The heavy snowfall was ___________ El Nino.
5. The snowfall came ___________ the effects of El Nino.Đáp án1. because of2. because of3. due to4. due to5. because ofTrên đấy là bí quyết sử dụng và kết cấu cơ phiên bản của thong dong "Due to" trong Tiếng Anh. Hy vọng bài viết sẽ giúp đỡ các bạn biết cách áp dụng tự kia trong những trường hợp tiếp xúc ví dụ. Ngoài bài viết này, các bạn còn hoàn toàn có thể tham khảo nhiều tư liệu Tiếng Anh không giống bên trên baoboitoithuong.com như: Từ vựng giờ đồng hồ Anh, Ngữ pháp giờ Anh,...
*
101 cấu tạo rượu cồn tự To V với Ving thường gặp mặt Cấu trúc Not Until với Only When Bài tập phân biệt tính từ đuôi ING và ED trong giờ đồng hồ Anh có câu trả lời các bài tập luyện ngữ pháp giờ Anh GERUND AND INFINITIVE Cấu trúc Not Only…But Also với Bài tập vận dụng có câu trả lời Từ vựng Tiếng Anh về hệ mặt ttách
*
Cách dùng Will và Be Going To Phân biệt Via và By trong Tiếng Anh Cách dùng "would rather" cùng "had better" Phân biệt biện pháp thực hiện của “Expect” với “Look forward to” Abide By - Cách dùng với ví dụ Cách áp dụng kết cấu No sooner…than Cấu trúc It is said that... vào tiếng anh với bài bác tập vận dụng tất cả lời giải
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *