Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

edge
*

edge /edʤ/ danh từ lưỡi, cạnh dung nhan (dao...); tính sắcknife has no edge: dao này không sắc bờ, gờ, cạnh (hố sâu...); rìa, lề (rừng, cuốn sách...) đỉnh, sống (núi...) (như) knife-edge (nghĩa bóng) chứng trạng nguy khốn; dịp gay go, cơ hội lao đaokhổng lồ be on edge bực mình dễ cáukhổng lồ have sầu the edge on somebody: (từ bỏ lóng) sống cụ ưu thế aito phối someone"s teeth on edge làm cho ai bực mình; tạo nên ai gai người; tạo cho ai khiếp tởmto lớn take the edge off one"s appetite tạo nên ăn uống mất ngon tạo nên đỡ đóito take the edge off someone"s argument tạo nên lý lẽ của người nào mất sắc đẹp cạnh nước ngoài cồn từ mài nhan sắc, giũa sắt viền (áo...); làm cho bờ đến, làm gờ đến, làm cạnh cho xen (cái gì, câu...) vào, len (bản thân...) vào; dịch dần vàokhổng lồ edge one"s way into a job: len lách vào trong 1 quá trình gì nội đụng từ đi né lên, lách lênto lớn edge away rảnh dịch xa ra (sản phẩm hải) ra đi rato edge off mài mỏng dính (lưỡi dao...) (như) khổng lồ edge awaykhổng lồ edge on tương tác, thúc giục
danh từ o gờ, rìa, đường viền; form (bản đồ); sống (núi) động từ o mài sắc § dividing edge : rìa phân chia, giới hạn phân chia § drill edge : răng lưỡi khoan § knife edge : lưỡi dao (của cân) § reef edge : gờ của ám tiêu § shelf edge : rìa kế bên thềm lục địa, gờ thềm lục địa § straight edge : thước chữ T, êke knghiền § stratigraphic top edge : giới hạn trên của địa tầng § edge lease : vùng đất rìa Vùng đất gồm dầu khí ở oắt con giới một mỏ Chỗ tiếp xúc dầu/nước hoặc khí/nước nằm ở dưới khoảng đất này § edge player : người thử khoan vùng rìa Người hoặc cửa hàng gánh nhận vùng đất với khoan giếng xung quanh rìa của mỏ dầu § edge values : điểm lộ dầu Các điểm tập trung cao độ của hiđrocacbon bên trên mặt đất, sinh ra vày vi thấm rỉ ở trên chỗ tiếp xúc dầu/nước trên bể chứa dưới đất § edge water : nước rìa Nước tự vì bao gồm ở biển vỉa chứa dầu hoặc khí § edge well : giếng ven rìa Giếng khoan xuống sườn của một cấu tạo hoặc ranh ma giới ko kể của một vỉa sản xuất Giếng ven rìa gọi là giếng biên mỏ thường gần chỗ tiếp xúc dầu/nước
*

*

*

edge

Từ điển Collocation

edge noun

1 place where sth ends

ADJ. top the top edge of the picture frame | bottom, lower | inner, inside | outer, outside | front | northern, southern, etc. | very Erosion has left the house perched on the very edge of the cliff. | cliff, water"s A row of boats was beached at the water"s edge.

VERB + EDGE reach We had reached the edge of the bản đồ and didn"t know which way lớn go. | skirt The road skirts the western edge of the forest.

PREP.. along the ~, around/round the ~ Smoke was making its way around the edges of the door. | at the ~ Soon we were at the edge of the woods. | on the ~ She sat on the edge of her bed. | over the ~ The oto rolled over the edge of the cliff.

PHRASES right on the edge They live right on the edge of town.

2 sharp side of sth

ADJ. sharp | cutting | serrated a knife with a serrated edge | jagged, ragged, rough | smooth | blunt

VERB + EDGE sharpen

3 advantage

ADJ. competitive | slight | decided

VERB + EDGE give sầu sb/sth | gain, have to gain a competitive sầu edge over rival suppliers

PREP.. ~ over The intensive training she had done gave her the edge over the other runners.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Từ điển anh việt "edge"

a sharp side formed by the intersection of two surfaces of an object

he rounded the edges of the box

a slight competitive advantage

he had an edge on the competition

v.

Xem thêm:

provide with an edge

edge a blade


Microsoft Computer Dictionary

n. Acronym for Enhanced Data Rates for Global Evolution or Enhanced Data Rates for GSM and TDMA Evolution. A third-generation enhancement to the Global System for Smartphone Communications (GSM) wireless service, which allows data, multimedia services, and applications lớn be delivered on broadbvà at rates up khổng lồ 384 Kbps.

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In graphics, a border joining two polygons. 2. In data structures, a links between two nodes on a tree or graph. See also graph, node (definition 3), tree.

English Synonym & Antonym Dictionary

edges|edged|edgingsyn.: border bound fringe
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *