chạm trán·cuộc chạm trán·cuộc gặp gỡ·cuộc đấu·cuộc đọ sức·gặp phải·gặp thình lình·sự bắt gặp·sự chạm trán·sự gặp gỡ·sự gặp phải·sự đọ sức·tao ngộ·đấu với·đọ sức với·đụng độ·kiếm·cuộc đụng độ·kiếm thấy·tìm thấy·đương đầu
They can be excellent guard animals, due to their loud screams when encountering anything new and potentially threatening.

Bạn đang xem: Encounter là gì


Chúng có thể giúp bảo vệ khá tốt do những tiếng kêu to của chúng khi gặp những gì mới lạ và có thể có tiềm năng đe dọa.
Augustin, một người từng là nhân viên chăm sóc vườn, còn nhớ một cuộc chạm trán hi hữu với khỉ đột vào năm 2002.
Một trận bão lớn đánh tan bốn chiếc thuyền và tất cả mất tích, bao gồm cả Dias, vào ngày 29 tháng 5 năm 1500.
I want you to show me how you first encountered those creatures, and what happened to those people in the infirmary.
Tôi muốn cô cho tôi thấy lần đầu cô gặp các sinh vật này thế nào và chuyện gì xảy ra với những người trong bệnh xá.
What I learned from these encounters was that careful listening gives us incredibly valuable tools by which to evaluate the health of a habitat across the entire spectrum of life.
Những gì tôi học được từ những lần được tiếp xúc được lắng nghe một cách cẩn thận cho chúng ta một công cụ vô cùng quý giá để đánh giá sức khỏe của một môi trường sống trên toàn bộ phổ tần của cuộc sống.
A gray wolf hunt can be divided into five stages: Locating prey: The wolves travel in search of prey through their power of scent, chance encounter, and tracking.
Một cuộc săn của sói xám có thể được chia thành năm giai đoạn: Định vị con mồi: Những con sói đi tìm con mồi thông qua sức mạnh của mùi hương, cơ hội chạm trán và theo dõi.
The encounter: Once the prey detects the wolves, it can either approach the wolves, stand its ground, or flee.

Xem thêm: Địa Chỉ Công Ty Homecredit, Tài Chính Tnhh Mtv Home Credit Việt Nam


Chạm trán hay đối mặt: Một khi con mồi phát hiện những con sói, nó có thể tiếp cận những con sói, đứng trên mặt đất của nó, hoặc chạy trốn.
We need to remember that, at the end, all will stand before Christ to be judged of our works, whether they are good or whether they are evil.8 As we encounter these worldly messages, great courage and a solid knowledge of the plan of our Heavenly Father will be required to choose the right.
Chúng ta cần nhớ rằng, cuối cùng, tất cả mọi người sẽ đứng trước mặt Đấng Ky Tô để chịu sự phán xét về những việc làm của mình, dù đó là việc thiện hay ác.8 Khi gặp phải những thông điệp này của thế gian, thì chúng ta cần phải có lòng dũng cảm lớn lao và một sự hiểu biết vững chắc về kế hoạch của Cha Thiên Thượng để chọn điều đúng.
The apostles and prophets have often taught that what happens inside the home is far more important than what our children encounter outside.
Các vị sứ đồ và tiên tri đã thường dạy rằng điều xảy ra ở bên trong mái gia đình thì quan trọng nhiều hơn điều con cái chúng ta gặp ở bên ngoài.
He also encounters former Soul Reaper Sosuke Aizen, who created an army of powerful Hollows called Arrancars to destroy the Soul Reapers" organization, Soul Society.
Anh cũng gặp cựu Soul Reaper Sosuke Aizen, người đã tạo ra một đội quân Hollow mạnh mẽ gọi là Arrancar để tiêu diệt tổ chức Soul Reaper, Soul Society.
Bất chấp những khó khăn gặp phải, hàng ngũ người tham gia thánh chức trọn thời gian ngày càng tăng trên khắp thế giới.
Now if you do the math, people were at least six times more likely to buy a jar of jam if they encountered six than if they encountered 24.
Bây giờ, thử làm 1 bài toán ít nhất gấp 6 lần số người muốn mua 1 chai mứt khi họ thấy 6 loại hơn là khi họ thấy 24 loại.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *