estimate nghĩa là gì, định nghĩa, những áp dụng cùng ví dụ vào Tiếng Anh. Cách phân phát âm estimate giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của estimate.

Bạn đang xem: Estimated là gì


Từ điển Anh Việt

estimate

/"estimit - "estimeit/

"estimeit/

* danh từ

sự Đánh Giá, sự ước lượng

con số ước đoán

phiên bản kê Ngân sách (thầu khoán)

the Estimates

dự thảo ngân sách

* ngoại đụng từ

tiến công giá; ước lượng

estimate

ước lượng, tấn công giá

e. of the number of zeros ước chừng con số các không điểm

admissible e. khoảng chừng đồng ý được

combined ratio e ước lượng tổ hợp bên dưới dạng trung bình

consistent e. (thống kê) ước chừng vững

grand-lot e. ước chừng theo đều lô lớn

invariant e. (thống kê) ước chừng bất biến

minimax e.(thống kê) ước lượng minimac

ordered e. (thống kê) khoảng chừng nhờ thống kê vật dụng tự

overall e. ước tính đầy đủ

regression e. ước tính hồi quy

unbiased e. khoảng chừng ko chệch

upper e. (giải tích) ước tính trên


Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

estimate

* kinh tế

đánh giá

đánh giá lượng giá

dự kế

dự tính

lượng giá

sự đánh giá

sự cầu lượng

sự mong tính

mong lượng

mong tính

* kỹ thuật

đánh giá

dự đoán

dự toán

sự đánh giá

sự mong lượng

sự mong tính

ước đoán

ước lượng

cầu tính


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học trường đoản cú vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học trường đoản cú new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và chất vấn.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích thích hợp trường đoản cú điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng số 590.000 trường đoản cú.

Xem thêm: Chiều Dài Tiếng Anh Là Gì - Chiều Dài Trong Tiếng Anh Là Gì


*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy bé trỏ vào ô tìm tìm và để ra khỏi.Nhập từ bắt buộc tìm kiếm vào ô kiếm tìm tìm và xem những trường đoản cú được gợi nhắc chỉ ra dưới.Lúc nhỏ trỏ đã nằm trong ô search tìm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch rời thân các từ bỏ được gợi nhắc.Sau kia nhấn (một đợt nữa) giúp xem chi tiết từ bỏ kia.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tìm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ bỏ yêu cầu search vào ô tìm tìm và coi những từ được gợi ý chỉ ra dưới.Nhấp loài chuột vào tự mong xem.
Lưu ý
Nếu nhập tự khóa vượt ngắn bạn sẽ ko bắt gặp trường đoản cú bạn có nhu cầu kiếm tìm trong list nhắc nhở,lúc đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau để chỉ ra tự đúng chuẩn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *