Dưới đấy là đầy đủ mẫu mã câu có cất từ "evaluate", vào bộ trường đoản cú điển Từ điển Y Khoa Anh - baoboitoithuong.comệt. Chúng ta rất có thể tham khảo đa số mẫu mã câu này để tại vị câu trong trường hợp yêu cầu đặt câu cùng với tự evaluate, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh áp dụng từ evaluate vào cỗ trường đoản cú điển Từ điển Y Khoa Anh - baoboitoithuong.comệt

1. Calmly evaluate what was said.

Bạn đang xem: Evaluate là gì

Hãy chậm trễ quan tâm đến điều răn dạy dỗ.

2. See Evaluate purchase-funnel performance for analysis examples.

Xem Đánh giá bán công suất kênh mua về để biết ví dụ về so sánh.

3. How lớn find, evaluate, và use reliable sources:

Làm thế như thế nào nhằm search tìm, Rebaoboitoithuong.comews với sử dụng những mối cung cấp tư liệu xứng đáng tin cậy:

4. I"m not sure I can evaluate that, Mr....

Tôi ko dĩ nhiên có thể rebaoboitoithuong.comews được điều này, thưa ngài...

5. Evaluate the performance of each screen in your tiện ích.

Đánh giá bán hiệu suất của từng screen vào ứng dụng của khách hàng.

6. Carefully evaluate what is stated there và apply it.

Hãy coi gần như tài liệu đó như là lời khulặng của Đức Giê-hô-va dành cho bạn.

7. Everything you witnessed went lớn Section 9 to lớn evaluate.

Tất cả hầu hết gìcô thấy được đã làm được đưa tới Tiểu nhóm 9 để nhận xét.

8. Return khổng lồ this actibaoboitoithuong.comty periodically to lớn evaluate your progress.

Thỉnh phảng phất trở về cùng với sinh hoạt này để đánh giá sự tân tiến của các anh chị em.

9. To evaluate workload, a number of tools can be used.

Để nhận xét khối lượng quá trình, một số trong những phương pháp hoàn toàn có thể được áp dụng.

10. We should evaluate ourselves to find our strengths và abilities.

Chúng ta đề nghị trường đoản cú kiểm điểm bản thân để tìm ra những điểm mạnh và năng lực của chính bản thân mình.

11. To evaluate a hair-loss treatment , consumers can check with :

Để Đánh Giá được cách thức khám chữa , khách hàng rất có thể bình chọn cùng với :

12. It also allows senior management khổng lồ evaluate the sales manager.

Nó cũng cho phép thống trị V.I.P nhằm Đánh Giá tín đồ thống trị bán sản phẩm.

13. Then produce these miraculous renderings & let us evaluate them.

Vậy hãy chế tạo đầy đủ quy mô thần diệu này đến chúng ta xem

14. What three Bible principles will help us to lớn evaluate information accurately?

Ba hình thức Kinc Thánh như thế nào để giúp chúng ta rebaoboitoithuong.comew báo cáo một bí quyết chính xác?

15. Even so, schedule regular periods of time to lớn evaluate your progress.

Thậm chí, hai bà xã ông chồng bắt buộc thường xuyên xem lại tôi đã tân tiến cho đâu.

16. However, long-term studies necessary to lớn evaluate these effects are lacking.

Tuy nhiên, nghiên cứu và phân tích lâu năm quan trọng nhằm rebaoboitoithuong.comew số đông ảnh hưởng này sẽ thiếu thốn.

17. Why is it good to evaluate our situation from time lớn time?

Tại sao thỉnh thoảng họ phải xem xét hoàn cảnh cá nhân?

18. He does not evaluate the consequences of today’s decisions on tomorrow’s life.

Anh không thể tưởng tượng được rất nhiều hậu quả của không ít quyết định ngày này mà tác động mang lại cuộc sống đời thường sau này.

19. What is near at h&, & how should we evaluate our hope?

Điều gì ngay sát mang đến rồi, cùng họ nên coi sự trông cậy của bọn họ nuốm nào?

20. The question is then how to lớn evaluate the portfolio as a whole.

Câu hỏi đặt ra là có tác dụng cố gắng làm sao nhằm rebaoboitoithuong.comew được hạng mục một phương pháp toàn diện.

21. Well, I think, the country has been forced lớn re-evaluate its leadership.

À, Tôi suy nghĩ chính phủ nước nhà đang cải sinh lại.

22. 19, đôi mươi. (a) What Bible principles will help us khổng lồ evaluate information accurately?

19, 20. (a) Những nguyên lý nào góp bọn họ đánh giá lên tiếng một phương pháp bao gồm xác?

23. Take advantage of the opportunity to evaluate how you are using your life.

Dành thời gian này giúp xem lại cách bạn cần sử dụng cuộc sống.

24. A physical prototype was then constructed & tested in order khổng lồ evaluate its performance.

Một nguyên mẫu ảo sau đó được xây dựng và phân tách để đánh giá năng suất của chính nó.

25. A wise driver will slow down & evaluate the flow of traffic before proceeding.

Một lái xe cẩn trọng đã chạy chậm lại và cẩn thận lưu lại lượng xe để tìm hiểu đề xuất làm những gì.

26. Independent organizations lượt thích the Advertising Research Foundation evaluate the validity of commonly used measurement systems.

Các tổ chức chủ quyền nhỏng Quỹ Nghiên cứu giúp Quảng cáo Rebaoboitoithuong.comew tính vừa lòng lệ của những khối hệ thống đo lường và thống kê hay được áp dụng.

27. We recommend using reporting levels with at least 400 store sales khổng lồ evaluate your performance.

Bạn đề nghị thực hiện Lever báo cáo hiện có tối thiểu 400 lượt bán sản phẩm tại siêu thị để nhận xét năng suất của chính bản thân mình.

28. Self-assessments: for self-assessments, indibaoboitoithuong.comduals assess và evaluate their own behabaoboitoithuong.comor & job performance.

Tự tiến công giá: nhằm từ Rebaoboitoithuong.comew, những cá thể Rebaoboitoithuong.comews và nhận xét hành động cùng năng suất quá trình của bao gồm họ.

Xem thêm: Hot Girl Mẫn Tiên Là Ai - Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Tình Yêu Của Nàng Hot Girl

29. Upper GI studies are used to lớn evaluate things lượt thích difficulty swallowing và gastroesophageal reflux ( GERD ) .

Người ta sử dụng cách thức chụp hình bao tử - ruột trên nhằm khám với chẩn đoán nhiều bệnh dịch nhỏng nặng nề nuốt và trào ngược dạ dày thực quản lí ( GERD ) .

30. However , the econometric models are more often used in academic fields to lớn evaluate economic policies .

Tuy nhiên , những mô hình tân oán tài chính thường được sử dụng trong những môi trường thiên nhiên học tập thuật nhiều hơn nhằm rebaoboitoithuong.comew những chế độ kinh tế .

31. A project was launched internally by IBM khổng lồ evaluate the looming competitive situation with Microsoft Windows 95.

Một dự án công trình đã được IBM chỉ dẫn trong nội bộ nhằm nhận xét tình hình đối đầu kém cỏi với Microsoft Windows 95.

32. This can help khổng lồ evaluate the degree of tumor angiogenesis, which can imply a rapidly growing tumor.

Điều này rất có thể góp Rebaoboitoithuong.comew khả năng có thể chế tạo ra quan trọng với một khối u, kân hận u tàng ẩn này rất có thể cách tân và phát triển cực kỳ mau lẹ.

33. Each indibaoboitoithuong.comdual should carefully evaluate his or her options before making a personal decision about diet & exercise.

Mỗi bạn phải quan tâm đến cẩn thận trước khi quyết định baoboitoithuong.comệc ăn kiêng cùng lũ dục.

34. To evaluate behabaoboitoithuong.comor in relation to lớn the principles of the gospel; to decide; to discern good from ebaoboitoithuong.coml.

Đánh giá bán hành baoboitoithuong.com bao gồm contact đến các nguyên lý của phúc âm; thđộ ẩm định; phân biệt điều thiện với điều ác tính.

35. If there’s a significant drop-off, evaluate your nội dung or the steps khổng lồ see how you can improve.

Nếu bao gồm nút bớt đáng chú ý, hãy Rebaoboitoithuong.comew ngôn từ hoặc quá trình giúp xem cách chúng ta cũng có thể nâng cấp.

36. Without any way to evaluate its performance in advance, the initial prototype was highly unlikely khổng lồ meet expectations.

Không bao gồm bất kỳ giải pháp nào để Rebaoboitoithuong.comews hiệu suất của nó trước, nguyên mẫu mã ban đầu là tương đối khó nhằm đáp ứng nhu cầu ao ước đợi.

37. 9 The Bible shows that the conscience is an inner capathành phố to look at and evaluate your actions.

9 Kinh Thánh cho biết thêm lương trọng điểm là kỹ năng nội tâm khiến cho bạn Rebaoboitoithuong.comews hành động của chính bản thân mình.

38. To distinguish the great companies from the losers , investors should learn how khổng lồ describe và evaluate companies " business models .

Để phân minh hầu như tập đoàn dạn dĩ cùng với phần đông doanh nghiệp lose lỗ , bên chi tiêu bắt buộc học phương pháp thể hiện cùng nhận xét mô hình kinh doanh của các công ty .

39. Taking time to consider the risks will help you to evaluate the proposal realistically. —Proverbs 13:16; 22:3.

Dành thời giờ nhằm chú ý những khủng hoảng rủi ro để giúp đỡ bạn rebaoboitoithuong.comews cơ hội làm ăn uống một giải pháp thực tiễn.—Châm-ngôn 13:16; 22:3.

40. To distinguish the great companies from the losers , investors should learn how lớn describe and evaluate companies " business models .

Để rõ ràng số đông tập đoàn to gan lớn mật cùng với hồ hết công ty lose lỗ , công ty đầu tư chi tiêu buộc phải học tập biện pháp miêu tả với rebaoboitoithuong.comews quy mô kinh doanh của các công ty .

41. Before designing new territories, a sales force manager should evaluate the workloads of all members of the sales team."

Trước lúc xây dựng địa phận new, tín đồ thống trị lực lượng bán hàng đề nghị đánh giá khối lượng quá trình của toàn bộ member của group bán sản phẩm."

42. A server-to-VPS integration option for network buyers that allows networks to evaluate and bid on each available impression.

Tùy lựa chọn tích phù hợp sever sang máy chủ dành cho những người mua bên trên mạng, cho phép mạng khoảng chừng với đặt giá bán thầu bên trên các lần hiển thị có sẵn.

43. The idea is that central banks use the fixing time và exchange rate to lớn evaluate the behabaoboitoithuong.comor of their currency.

Ý tưởng là bank trung ương áp dụng ấn định thời hạn và tỷ giá chỉ ân hận đoái để đánh giá hành baoboitoithuong.com của chi phí tệ của mình.

44. Each indibaoboitoithuong.comdual should carefully evaluate treatment options and then make a personal decision that does not conflict with Bible principles.

Mỗi cá nhân cần để ý cẩn trọng các cách điều trị rồi từ bỏ ra quyết định, miễn là ko trái cùng với nguyên lý Kinch Thánh.

45. This effect is hard to lớn evaluate, for the distinction between editorial bình luận và short original articles is not always obbaoboitoithuong.comous.

Rất khó đánh giá cảm giác này vày sự khác biệt giữa bình luận của ban biên tập (editorial comment) cùng bài xích báo nơi bắt đầu nđính (short original article) là ko ví dụ.

46. Many potential enemies of the USSR & its client states have had opportunities to lớn evaluate the MiG-23’s performance.

Rất nhiều quốc gia thù địch cùng chúng ta hàng của Liên Xô mong ước gồm cơ hội được Rebaoboitoithuong.comew năng suất của MiG-23.

47. Before you can answer that question, you need khổng lồ ‘look in the mirror’ và honestly evaluate yourself. —James 1:23-25.

Trước khi trả lời câu hỏi này, bạn phải ‘soi bản thân trong gương’ cùng thành thật đánh giá bạn dạng thân.—Gia-cơ 1:23-25.

48. Consider using the standards in For the Strength of Youth lớn evaluate the music you listen to lớn & the mobaoboitoithuong.comes you watch.

Cân kể vấn đề áp dụng những tiêu chuẩn chỉnh trong sách Cho Sức Mạnh của Giới Tthấp để rebaoboitoithuong.comews music em nghe cùng phim hình ảnh em xem.

49. A wise person would weigh the advantages and the disadvantages and evaluate whether the endeavor is really worth the effort và expense.

Người có suy xét sẽ Để ý đến rất nhiều điều lợi cùng hại giúp xem phần đa baoboitoithuong.comệc đó bao gồm đáng tốn kỉm sức lực cùng may mắn tài lộc không.

50. The X-planes are a series of experimental United States aircraft và rockets, used to lớn demo & evaluate new technologies và aerodynamic concepts.

Máy cất cánh X (X-plane) là 1 trong loạt các sản phẩm công nghệ cất cánh cùng trực thăng phân tách của Hoa Kỳ (cùng một vài rocket) được áp dụng nhằm thử nghiệm với rebaoboitoithuong.comew các technology cùng định nghĩa khí cồn học bắt đầu.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *