Bordetella species, with the exception of B. petrii, are obligate aerobes, as well as highly fastidious, or difficult to lớn culture.

Bạn đang xem: Fastidious là gì


Các loại Bordetella, quanh đó B. petrii, là sinh đồ hiếu khí bắt buộc, cũng tương tự hết sức cạnh tranh tính hoặc nặng nề nuôi ghép.
Philip French of The ObVPS considered Departures lớn be a "mobaoboitoithuong.comng, gently amusing" film, which the director had "fastidiously composed".
Philip French của The Obhệ thống coi Người tiễn đưa là 1 trong những tập phim "lay đụng, giải trí dịu nhàng”, mà đạo diễn "chế tạo một cách chọn lọc".
Susceptible to streptomycin và rifampicin Resistant to lớn isoniazid and ethambutol Differential characteristics Differentiation from other slowly growing mycobacteria by its fastidious growth.
Nhạy cảm với streptomycin cùng rifampicin Chịu được isoniazid và ethambutol Sự khác biệt với những baoboitoithuong.com trùng mycobacteria lờ lững phát triển không giống bởi vì sự kém nhẹm cải cách và phát triển Khi nuối cấy của chính nó.
He coughed, put on his glasses, arranged them fastidiously, coughed again, và wished something would happen lớn avert the seemingly inebaoboitoithuong.comtable exposure.

Xem thêm: Trong Khi Đó Tiếng Anh Là Gì ? Trong Khi Đó Tiếng Anh Là Gì


Ông ho, đặt lên kính của chính bản thân mình, bố trí bọn chúng fastidiously, ho một đợt nữa, và ước muốn một cái gì đó vẫn xảy ra để rời xúc tiếp có vẻ cấp thiết tránh ngoài.
Portraying her character "Catita" (an Italian Argentine cook), opposite Mephụ vương Ortiz and Tito lớn Lusiarbởi (Catita"s fastidious employers), in Mujeres que trabajan (Working Women), the comedy"s success led khổng lồ an offer the following year to portray Catita"s par, Cándida (an antiquated Galician maid), for which she also wrote the screenplay.
Đóng vai nhân thiết bị "Catita" (một đầu nhà bếp người Argentina), đối lập với Methân phụ Ortiz cùng Tito lớn Lusiarvì (chủ nhân khó tính của Catita), làm baoboitoithuong.comệc Soones que trabajan (Phụ thiếu phụ làm cho baoboitoithuong.comệc), thành công của bộ phim hài sẽ dẫn đến một kiến nghị vào khoảng thời gian sau để mô tả vai diễn của Catita. (một fan giúp bài toán Galicia cổ), phyên nhưng mà bà đã và đang baoboitoithuong.comết kịch bạn dạng. ^ Werchowsky, Florencia (2008).
He"ll be fastidious, tending toward obsessive - compulsive sầu disorder, và he"ll have sầu an overwhelming sense of indignation towards the things that he"s judged to be wrong.
Hắn đang nặng nề tính, tìm hiểu hội chứng xôn xao ám ảnh chống chế, với hắn vẫn có một cảm hứng áp hòn đảo của baoboitoithuong.comệc cuồng nộ hướng tới mọi điều cơ mà hắn rebaoboitoithuong.comews là không nên.
Physiology Slow, fastidious growth in liquid truyền thông media within 3–12 weeks at 31 °C, 37 °C and 42 °C, with slightly better growth at 45 °C. Primary cultures for isolation require liquid broth truyền thông such as BACTEC 12B medium, Middlebrook 7H9 medium.
Sự phát triển chậm, kém nhẹm vào môi trường lỏng trong vòng 3-12 tuần làm baoboitoithuong.comệc 31 °C, 37 °C với 42 °C, với baoboitoithuong.comệc lớn mạnh xuất sắc hơn một ít sinh hoạt 45 °C. Các môi trường xung quanh chính nhằm cô lập đòi hỏi môi trường xung quanh lỏng như môi trường xung quanh BACTEC 12B, môi trường thiên nhiên Middlebrook 7H9.
Danh sách truy tìm vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *