Though once considered outside the mainstream of scientific inquiry, astrobiology has become a formalized field of study.

Bạn đang xem: Field of study là gì


Mặc mặc dù nó từng được coi là không nằm trong khảo sát kỹ thuật chủ yếu thống, sinc học tập thiên hà đã dần dần biến một ngành nghiên cứu phê chuẩn.
Mathematics is a field of study that investigates topics including number, space, structure, & change.
Tân oán học tập là ngành nghiên cứu trừu tượng về đa số chủ đề như: lượng (những nhỏ số), kết cấu, không khí, và sự thay đổi.
Do đó, các đức tính và phương pháp đối xử của Đức Chúa Ttránh, như được lưu lại trong Kinch Thánh, là những đề tài nghiên cứu cốt yếu”.
Trên thực tế, nhị nghành nghề nghiên cứu này không chỉ liên kết ngoại giả bổ sung cho nhau một phương pháp tuyệt vời và hoàn hảo nhất.
Vào năm 1970, làng mạc hội học tập thể thao nhận tạo chăm chú đáng kể trong sứ mệnh một nghành nghiên cứu bao gồm thống cùng tất cả tổ chức.
Consequently, international relations became a public concern as well as an important field of study và retìm kiếm.
Do kia, quan hệ thế giới phát triển thành côn trùng quyên tâm của công chúng cũng tương tự một lĩnh vực nghiên cứu và phân tích và nghiên cứu vớt quan trọng.
Do kia, đầy đủ đức tính với giải pháp ứng xử của Đức Chúa Ttránh, nhỏng được ghi lại vào Kinch Thánh, là đều đề tài nghiên cứu chính yếu.
A relatively new science, Biblical archaeology has become a major field of study that has yielded some valuable information.
Mặc dù cho là ngành công nghệ tương đối mới, khảo cổ học Kinch Thánh đang trở thành một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng, cung cấp một trong những ban bố có lợi.
In doing so, he united two disparate branches of mathematics and introduced a new field of study, analytic number theory.
Với cách thức này, ông đã nâng sát lại hai nghành nghề có lẽ tách bóc biệt của toán thù học tập cùng giới thiệu ra một ngành nghiên cứu new, triết lý số giải tích.
Psychometrics is the field of study concerned with the theory and technique for measuring social & psychological attributes và phenomena.

Xem thêm: Avaxim 80 Ui 1 Varivax 1 Là Gì, Vắc Xin Phòng Viêm Gan A, Vắc Xin Avaxim


Psychometrics là lĩnh vực nghiên cứu gồm tương quan với các kim chỉ nan và nghệ thuật để đo những trực thuộc tính buôn bản hội, tư tưởng cùng hiện tượng.
He defined machine learning as the field of study that gives computers the ability to lớn learn without being explicitly programmed.
Ông tư tưởng sản phẩm học tập là ngành học tập hỗ trợ cho laptop kỹ năng nhằm khám phá về tín đồ một giải pháp rõ ràng thiết kế.
What vital field of study will be discussed in this publication, và what will be examined in the next chapter?
McGill offers degrees & diplomas in over 300 fields of study, with the highest average admission requirements of any Canadian university.
McGill cung ứng học tập vị cùng bởi cung cấp cho rộng 300 nghành nghiên cứu, cùng với các kinh nghiệm tuyển sinch mức độ vừa phải tối đa đối với ngẫu nhiên trường ĐH Canada như thế nào khác.
Traditional fields of study are going lớn continue to grow & in so doing, inevitably they will meet & create new disciplines.
Lĩnh vực nghiên cứu truyền thống lâu đời vẫn thường xuyên cải cách và phát triển cùng thường xuyên như thế, chắc hẳn rằng những nghành nghề dịch vụ đã chạm chán nhau với tạo thành những ngành bắt đầu.
A field of study called memetics arose in the 1990s to lớn explore the concepts & transmission of memes in terms of an evolutionary Model.
Một nghành nghề dịch vụ nghiên cứu Call là memetics đang xuất hiện trong số những năm 1990 để mày mò hầu như quan niệm với sự truyền lại của các meme trong những giao tiếp của một mô hình tiến hóa.
Modern day control engineering is a relatively new field of study that gained significant attention during the 20th century with the advancement of công nghệ.
Kỹ thuật tinh chỉnh thời ni là một trong nghành nghề dịch vụ nghiên cứu kha khá new, đã nhận được được sự chú ý đáng chú ý trong thay kỷ XX với việc văn minh của công nghệ.
Kinematics, as a field of study, is often referred to lớn as the "geometry of motion" and is occasionally seen as a branch of mathematics.
Chuyển rượu cồn học tập là 1 trong những lĩnh vực nghiên cứu, thường được Điện thoại tư vấn là "hình học của gửi động" với đôi khi được coi là một nhánh của toán thù học tập.
What that Kingdom has already accomplished và will do in the future is the vital field of study that will be discussed in this publication.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *