Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú baoboitoithuong.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.


Bạn đang xem: Floor plan là gì

Also, an exploring robot will be more easily put lớn work than one that needs khổng lồ be supplied with a ready-made floor plan.
The robot"s perception of local topology agrees with the author"s estimation, shown overlaid on the building floor plan.
They found a home page that had a similar floor plan and decor khổng lồ his own, và reported that he had settled in quite comfortably.
Considering the simplest case, a single room, a floor plan specifying the position of each cabinet is par t of the configuration.
They can also be computed from a design: the distance between the street and a front door can be computed from a floor plan, for example.
Note how even the floor plan of the unit where the husb& of the speaker resided before his death và level-of-care differences discursively encourage contrasting bodily elaboration.
The vast majority of tall buildings since then have sầu been designed as either vertical extrusions of an efficient floor plan, or stand-alone pieces of high-rise urban "sculpture".
Các quan điểm của các ví dụ không bộc lộ cách nhìn của các chỉnh sửa viên baoboitoithuong.com baoboitoithuong.com hoặc của baoboitoithuong.com University Press tuyệt của những đơn vị trao giấy phép.
*

Xem thêm: Hiệu Ứng Đoàn Tàu ( Bandwagon Là Gì ? 4 Lí Do Bandwagon Xảy Ra Và Cách

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *