Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use tự baoboitoithuong.com.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một biện pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Fond là gì

Moreover, the " asides " - of which the author is fond - are not always substantiated by hard evidence.
Historical figures - as historians are too fond of reminding one another - are often remarkably ill-informed.
On the other, they were highly critical of romantic revolution & were fond of pragmatic propositions.
Furthermore, although environmental economists are fond of doing contingent value studies, few have been done lớn determine the welfare implications of warmer weather.
Các quan điểm của những ví dụ không mô tả cách nhìn của những chỉnh sửa viên baoboitoithuong.com baoboitoithuong.com hoặc của baoboitoithuong.com University Press tốt của những công ty trao giấy phép.
*

a very old story or mix of stories from ancient times, or the stories, not always true, that people tell about a famous sự kiện or person

Về câu hỏi này
*

Xem thêm: Bs Degree Là Gì ? Phân Biệt Các Loại Bằng Cấp Bachelor Degree

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *