Ex: She"s a former ambassador of the United States. Cô ấy đã có lần là đại sứ đọng của Mỹ.

Bạn đang xem: Giải đấu tiếng anh là gì


*

công ty vô địch, quán quân /ˈtʃæmpiən/

Ex: She is the world champion for the third year in succession. Cô ấy dành riêng chức vô địch thế giới năm vật dụng tía thường xuyên.


*

giải vô địch, chức vô địch /ˈtʃæmpiənʃɪp/

Ex: The world championships will be held in Scotl& next year. Giải vô dịch nhân loại sẽ được tổ chức ngơi nghỉ Scotland vào năm cho tới.


*

ủy ban, hội đồng /kəˈmɪti/

Ex: The local council have sầu just mix up a committee khổng lồ study recycling. Chính quyền địa phương vừa Ra đời một hội đồng để nghiên cứu về tái chế.


*

đua tài, cạnh tranh /kəmˈpiːt/

Ex: Both girls compete for their father"s attention. Cả hai cô con gái các đối đầu và cạnh tranh nhằm dành sự chú ý của tía bản thân.


*

cuộc thi /,kɔmpi"tiʃn/

Ex: Who vị you think will win that cooking competition?Quý Khách nghĩ về ai đang chiến hạ cuộc thi thổi nấu ăn đó?


vượt qua, vượt qua /dɪˈfiːt/

Ex: If we can defeat the Italian team, we"ll be through to lớn the final. Nếu chúng ta có thể vượt qua nhóm tuyển Ý, chúng ta đã đi tiếp vào trận chung kết.

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề: "Số Lần 1 Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt


sự kiện /ɪˈvent/

Ex: What is the event in the Sports programme today?Sự kiện vào công tác thể thao bây giờ là gì?


trái trái đất, toàn cầu /ɡləʊb/

Ex: We have a globe in geography class. Chúng tôi tất cả một quả hành tinh vào lớp địa lý.


anh hùng /ˈhɪərəʊ/

Ex: One of the country’s national heroes.giữa những hero dân tộc của khu đất nước


chủ nhà /həʊst/

Ex: Vietphái mạnh was the host country in the 3rd Asian Indoor Games. Việt nam giới là nước nhà nhà của đại hội thể dục thể thao Châu Á trong đơn vị lần máy ba.


hoãn lại /pəʊst ˈpəʊn/

Ex: They decided to postpone their holiday until next year. Họ đưa ra quyết định hoãn lại kì nghỉ của mình mang lại sang trọng năm.


chăm nghiệp /prəˈfeʃənəl/

Ex: She"s a professional dancer. Cô ấy là 1 trong những người dancing chuyên nghiệp hóa.


bạn về hai, bạn đứng vị trí thứ 2 /ˌrʌnəˈrʌp/

Ex: Brazil was the runner-up in the championship last year. Brazil là á quân giải vô địch năm kia.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *