Giáo án giờ anh lớp 6 thí điểm trọn bộbaoboitoithuong.com xin gửi tới quý thầy gia sư án giờ anh lớp 6 thử nghiệm trọn bộ. Đây là giáo án giờ anh lớp 6 thí điểm rất thú vị được biên soạn theo tệp tin word. Thầy cô tải về Giáo án tiếng anh lớp 6 thí điểm trọn cỗ tại mục kèm theo cuối bài xích viết.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 thí điểm

Date of planning: 13/8 /2021 Date of teaching:6A,D,E :17 /8 /2021

PERIOD 2:UNIT 1: MY NEW SCHOOL​

Lesson 1: Getting Started :A specialday Objectives:
By the end of this lesson, students can know the key language & structures to lớn be learnt in this unit.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Toán Lớp 3 Năm 2021, 62 Đề Thi Toán Lớp 3 Học Kì 1 Năm 2021

Language Focus:​

Vocabulary: the items related lớn the school.Structures: The present simple & the present continuous tense.Teaching aids:
Course book, CD player, picture.
*

Time Pre- teach:Pre-teach:Write the title on the board ‘A special day’. Explain the meaning of ‘special’ & ask Ss lớn guess what the picture might show or what the conversation might be about.Let Ss mở cửa their books and check their answers.Ask Ss questions about the picture.-Whole class* Presentation:Guess what the picture might show or what the conversation might be about.What is Phong doing?Who are Vy and Phong?Why is it a special day?
While- teach:
While-teach:1. Listen and read:- Play the recordinga) True or false:Ask Ss lớn read the dialogue again và decide whether the statements are true or false.Allow Ss to chia sẻ answers before discussing as a class. B) Special expression:Tell Ss to refer back to lớn the conversation khổng lồ find the expressions.Practice saying them together. c) Role play:- Ask Ss khổng lồ role-plays the Listen & read Individual work Pair-work Whole class 1. Listen and read* Practice:Are these sentences true or false?Key:1. T 2. T 3. F4. T 5. F Find these expressions in the conversation. Kiểm tra what they meanKey:Used lớn express surprise (negative).‘You’ll find out.’Used khổng lồ invite sb in.Used to lớn say ‘yes’/‘alright’.c. Create short role-plays
Tranh tô màu mang đến bé
,Tranh đánh màu, Truyện chữ - Mê đọc truyện chữ - Sách học tập piano - Lý thuyết âm thanh - Nhạc lý cơ bản - các đúng theo âm cơ bản - âm giai - truyện mới
*

*

*

*

Diễn bọn baoboitoithuong.com là diễn đàn chia sẻ tài liệu, giáo án, file pdf, word, giáo trình, sách,.... Nếu bạn sở hữu file do bản quyền thuộc về bạn, hãy liên hệ ngay với cửa hàng chúng tôi để shop chúng tôi tháo gỡ theo yêu thương cầu!!


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *