On page two of your handout you will find a list of the books that I have sầu referred to during the lecture.

Bạn đang xem: Handout là gì


 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ baoboitoithuong.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một giải pháp lạc quan.

Xem thêm: Esmeralda Là Ai - Nhà Thờ Đức Bà Paris (Tiểu Thuyết)


something such as food, clothing, or money that is given free to lớn someone who has a great need for it:
a document given khổng lồ each person who is present, usually to give information about a particular subject:
Shareholders are lớn receive sầu a 25p a giới thiệu cash handout after the company banked £219m from the sale last year.
money that is given by a government to lớn people, organizations, or industries to lớn encourage a particular activity:
More than 50 American billionaires have received government farm handouts in recent years from a program created lớn help struggling small farmers survive.
(foto)copia di documenkhổng lồ distribuito lớn a tutti in umãng cầu lezione o riunione, pieghevole, volantino…
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *