Thì bây chừ ngừng tiếp tục (Present perfect continuous) là một trong những thì vào giờ đồng hồ Anh hiện đại. giữa những dấu hiệu cụ thể tốt nhất của thì này kia đó là have been + Ving. Vậy cấu trúc have sầu been + Ving ra làm sao trong tiếng Anh?


*
*
Những bài tập với cấu trúc have sầu been + Ving

Bài 1: Write a question for each situation.

Bạn đang xem: Has been là gì

1. You meet Paul as he is leaving the swimming pool.

You ask: (you/ swim?)

2. You have just arrived to lớn meet a frikết thúc who is waiting for you.

You ask: (you/ wait/ long) ………..

3 You meet a friover in the street. His face & hands are dirty.

You ask: (what/ to/ do?) ………..

Xem thêm: Thẻ Căn Cước Công Dân Tiếng Anh Là Gì ? Thẻ Căn Cước Tiếng Anh Là Gì

4. A friend of yours is now working in a cửa hàng. You want lớn know how long.

You ask: (how long/ you/ work/ there?)

5. A friend tells you about his job – he sells computers. You want khổng lồ know how long.

You ask: (how long/ you/ sell/ computers?) ………..

Đáp ánHave sầu you been swimming?Have sầu you been waiting long?What have sầu you been doing?How long have sầu you been working there?How long have sầu you been selling computers?

Bài 2: Read the situations và complete the sentences.

It’s raining.The rain started two hours ago. It‘s for two hours.We are waiting for the bus. We started waiting for đôi mươi minutes. We ….. for 20 minutes.I’m learning Spanish. I started classes in December. I ….. since December.Mary is working in London. She started working there on 18 January. ……. since 18 January.Our friends always spkết thúc their holidays in Italy. They started goingthere years ago. ……. for years.Đáp ánbeen raininghave sầu been waitinghave sầu been learning Spanishshe has been working therethey’ve been going there

Bài 3: Put the verb inlớn the present continuous. (I am –ing) or presentperfect continuous (I have been –ing)

(Maria/ learn) English for two years.Hello, Tom ….. (I/ look) for you. Where have sầu you been?Why ….. (you/ look) at me like that? Stop it!Lindomain authority is a teacher ….. (she/ teach) for ten years.…… (I/ think) about what you said và I’ve decided to take your advice.‘Is Paul on holiday this week?’ ‘No, ….. ‘(he/ work?)Sarah is very tired ….. (she/ work) very hard recently.Đáp ánMaria has been learningI’ve been lookingare you lookingshe has been teachingI’ve sầu been thinkinghe’s workingshe’s been working

Trên đây là toàn thể kiên thức mà lại baoboitoithuong.com đã tổng hợp về Have been là gì? Cấu trúc Have been vào giờ đồng hồ Anh. Hy vọng bài xích viêt giúp đỡ bạn học ngữ pháp giờ Anh tốt hơn. Chúc chúng ta chinh phục Anh ngữ xuất sắc hơn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *