She is the current Vice Chancellor of Muni University, one of the six public universities in Uganda.

Bạn đang xem: Hiệu phó tiếng anh là gì


Bà là Phó Hiệu trưởng hiện thời của Đại học tập Busitema, 1 trong những chín trường đại học công lập sinh hoạt Uganda.
She is the current Vice Chancellor of Busitema University, one of the nine public universities in Ugandomain authority.
Trong khoảng tầm thời hạn trường đoản cú 1990 mang lại 1993, ông là phó hiệu trưởng về các sự việc sinc viên trên ngôi trường cũ của ông.
Trong khoảng tầm thời hạn sáu mon, từ tháng 4 năm 2009 đến tháng 10 năm 2009, bà từng là Phó Hiệu trưởng của Đại học tập Makerere.
For a period of six months, from April 2009 until October 2009 she served as the Acting Vice Chancellor of Makerere University.
Phó hiệu trưởng của đại học cùng những quan lại chức khác hiện hữu Khi cảnh sát gồm tranh bị bao bọc khuôn viên.
The university vice-chancellor and other officials were present as armed police surrounded the campus.
Murillo-Rohde đã trở thành phó hiệu trưởng tại Đại học tập Washington và là giám đốc điều chăm sóc nơi bắt đầu Tây Ban Nha trước tiên tại NYU.
Murillo-Rohde became an associate dean at the University of Washington and was the first Hispanic nursing dean at NYU.

Xem thêm: Đường Cao Tốc Trung Lương Dài Bao Nhiêu Km, Dự Án Cao Tốc Trung Lương


Ông vươn lên là Phó hiệu trưởng danh dự của Đại học Singapore trong những lúc đang nắm dữ chức Bộ trưởng Khoa học với Công nghệ trường đoản cú 1968 mang đến 1975.
He became the Vice-Chancellor of the University of Singapore while concurrently serving as the Minister for Science & Technology from 1968 to 1975.
Bà là Hiệu trưởng, cùng tiếp nối là Phó Hiệu trưởng của Prayag Mahila Vidyapeeth, một trường cao phong cách cư dân của thiếu nữ làm việc Allahabad.
She was the Principal, và then the Vice-Chancellor of Prayag Mahila Vidyapeeth, a woman"s residential college in Allahabad.
Bắt đầu từ 1 trợ giảng, ông đang trở thành giảng viên, phó giáo sư, GS với cuối cùng là Phó Hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh.
Starting as an assistant teacher, he rose to lecturer, associate professor, professor, and eventually Vice President of Peking University.
Vào ngày 2 tháng 5 năm 2014, Kamatenesay mê Mugisha được chỉ định có tác dụng Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bisiêu thị Stuart, một địa chỉ cơ mà bà hiện đang nắm giữ. ^ UNCHE, .
On 2 May năm trước, Kamateneyêu thích Mugisha was appointed Vice Chancellor of Bishop Stuart University, a position she currently occupies.
Jourdain cũng chính là người sáng tác của rất nhiều bài giảng nhưng bà từ soạn cho ngôi trường (sau sự khiếu nại bà đổi thay phó hiệu trưởng trường St. Hugh).
Jourdain was also the author of several textbooks, ran a school of her own, and after the incident became the vice-Principal of St. Hugh"s College.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *