Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự baoboitoithuong.com.Học những từ bạn phải giao tiếp một biện pháp tự tín.


Bạn đang xem: How well là gì

The general characteristics of peer competence were that a child was well liked by others và had clear, identifiable, mutual friendships.
The few people who prefer more acrolectal styles, and rarely speak in the local vernacular, are generally not well liked.
Our doctors are well liked and appreciated in foreign countries because of these methods of teaching.
If district heating schemes are well engineered & the costs are reasonable, they are well liked by the tenants.
He was also a good và enthusiastic soldier và a keen athlete, & he was very well liked in his regiment.
He has plenty of evidence that they are popular, but naturally he is glad to hear that the smaller, definitive stamps are also well liked.
Các ý kiến của các ví dụ không mô tả ý kiến của các chỉnh sửa viên baoboitoithuong.com baoboitoithuong.com hoặc của baoboitoithuong.com University Press tốt của những bên cấp phép.
*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, and uncles, etc. in addition to parents and children

Về vấn đề này
*

Xem thêm: At This Time Là Gì - Cách Dùng 12 Thì Trong Tiếng Anh

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *