Nâng cao vốn từ vựng của công ty với English Vocabulary in Use tự baoboitoithuong.com.Học các từ bạn phải giao tiếp một giải pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Hustle and bustle nghĩa là gì

Do not let us be hustled inkhổng lồ a policy of voting large sums of money to lớn research which might thereby become of very inferior quality.
On such an occasion, naturally, riot conditions are declared, prison officers are brought in, and the men are immediately hustled away lớn the cells.
I wish khổng lồ utter my prodemo at the way in which the business during the last hour has been hustled through.
First, will he make clear that we shall not be hustled into prematurely fixing sterling again at a new exchange rate?
Các cách nhìn của các ví dụ ko bộc lộ ý kiến của những chỉnh sửa viên baoboitoithuong.com baoboitoithuong.com hoặc của baoboitoithuong.com University Press xuất xắc của những bên cấp phép.
*

*

*

Xem thêm: Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Khác Tỉnh Khác Như Thế Nào, Hướng Dẫn Chuyển Trụ Sở Khác Tỉnh

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *