lớn intentionally copy another person"s characteristics, such as their behaviour, speech, appearance, or expressions, especially to lớn make people laugh:

Quý Khách sẽ xem: Impersonate là gì

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use tự baoboitoithuong.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một phương pháp sáng sủa.

If they decide they want lớn impose a low fine in such cases where someone has impersonated an inspector, that is a matter for them. In eight of these incidents forms were stolen from enumerators or collected by people impersonating enumerators. I ređiện thoại tư vấn someone in my constituency being sentenced lớn six months in prison a few years ago for impersonating a voter. We have sầu heard many stories about people who have sầu impersonated others and voted five sầu or six times, so there has always been fraud. In relation lớn the dangers of imposters, it occurred khổng lồ me to lớn wonder whether an offence would be committed if an authorised officer were impersonated. What we really want is a jury to consider the case và decide that if the defendant impersonated another person, obviously there would be no consent. In fact, she had been impersonated by a drug addict who had used her name while the patient had been out of the country for three years. I fully understvà that the enforcement would be void, but would the person impersonating a parking attendant by wearing a uniform he guilty of an offence? Các quan điểm của những ví dụ ko diễn đạt quan điểm của các chỉnh sửa viên baoboitoithuong.com baoboitoithuong.com hoặc của baoboitoithuong.com University Press xuất xắc của những công ty cấp phép.

Bạn đang xem: Impersonate là gì

*

*

*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Common Stock Là Gì ? Quyền Lợi Của Cổ Đông Phổ Thông

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *