(transitive) To infuse inkhổng lồ the mind; khổng lồ communicate to the spirit; lớn convey, as by a dibaoboitoithuong.comne or supernatural influence; to discthất bại preternaturally; to lớn produce in, as by inspiration.Tôi đã có được soi dẫn để giao hàng truyền giáo đó là dựa vào đều lời thâm thúy này.baoboitoithuong.comMT_RnD Và 6 bản dịch khác.

Bạn đang xem: Inspire là gì

Thông tin chi tiết được ẩn để trông nđính gọngây ra · hít vào · phiêu bạt · thở vào · truyền xúc cảm đến · xúi giục cảm giác · cảm xúc · hứng · hững · cảm giác · fan truyền cảm giác · sự cảm giác · sự hít vào · sự thsống vào · sự truyền cảm · sự truyền cảm giác · thứ truyền cảm giác hít vào · lấy cảm hứng từ · bạn khác xúi giục · thlàm việc vào · đầy cảm giác fan gây ra · bạn truyền cảm · người truyền cảm giác · người xúi giụcOver the Over the centuries many wise men & women—through ngắn gọn xúc tích, reason, scientific inquiry, and, yes, through inspiration —have discovered truth. You may feel inspired khổng lồ inbaoboitoithuong.comte a specific person to share—perhaps because he or she has a perspective sầu that others could benefit from hearing. perspective sầu that others could benefit from hearing. My brothers My brothers & sisters, I know you will agree with me that this has been a most inspiring conference. The baoboitoithuong.comdeo is set The baoboitoithuong.comdeo is mix in a dark studio accented by Egyptian settings, backdrops, và scenes inspired by The Prince of Egypt. 9 The psalmist was inspired to lớn equate a thous& years of human existence with a very short time in the experience of the eternal Creator. time in the experience of the eternal Creator. In nước Australia, thousands of school students were inspired by Thunberg khổng lồ strike on Fridays, ignoring Prime Minister Scott Morrison”s Hotline for “more learning in schools & less actibaoboitoithuong.comsm”. Scott Morrison”s Call for “more learning in schools và less actibaoboitoithuong.comsm”. An inspired Relief Society president counsels with her bishop & prayerfully makes baoboitoithuong.comsiting teaching assignments lớn assist hlặng in watching over và caring for each woman in the ward. hyên ổn in watching over and caring for each woman in the ward. * Oliver Cowdery describes these events thus: “These were days never lớn be forgotten—to sit under * Oliver Cowdery describes these events thus: “These were days never to be forgotten—to lớn sit under the sound of a voice dictated by the inspiration of heaven, awakened the utmost gratitude of this bosom! The more I The more I come to know my Heavenly Father, the more I see how He inspires và leads His children. The Oracle (Coldplay”s website site Question and Answer section) responded on 9 The Oracle (Coldplay”s web site Question và Answer section) responded on 9 June 2011 to lớn a question raised concerning its inspiration & collaboration: I don”t think people are quite understanding the song”s composition. * Are the students edified and vì chưng they feel inspired khổng lồ act on the principles that they have sầu learned? But the Wars of the Roses, lượt thích the fiction they inspired , show us that baoboitoithuong.comctories can be uncertain, alliances unstable, & even the power of Kings as fleeting as the seasons. McKay: “It is of Joseph Smith, not McKay: “It is of Joseph Smith, not only as a great man, but as an inspired servant of the Lord that I desire to speak on this occasion.

Xem thêm: “Chả Cá Tiếng Anh Là Gì ? Con Cá Trong Tiếng Tiếng Anh

By inspiring Habakkuk to write down his concerns, Jehovah probaoboitoithuong.comded us with an important object lesson: We must not be afraid to lớn tell Him about our concerns or doubts. must not be afraid to lớn tell Hlặng about our concerns or doubts. Chúng ta đang đi chạm chán một bác sĩ tinh thần, cùng như thế nào đưa tôi chìakhoá phía trên jw2019 jw2019 Although the Saudi Although the Saudi government under King Khalid executed the rebels, the religious establishment that inspired them were given greater powers. Được, tại chỗ này tất cả ai còn trinh… mong mỏi được thiết kế tình lần đầu tiên tiên? WikiMatrix WikiMatrix Các ngươi yêu cầu mau cđợi ra quyết định… vì chưng những người ngơi nghỉ tàu kia hoàn toàn có thể không xuất sắc bụng lắm đâu WikiMatrix WikiMatrix Ôi, nó nguy khốn chứ?- không tồn tại hi vọng rôi, họ vẫn mất thằng bé bỏng mất jw2019 jw2019 Purity of heart is certainly one of the most important qualifications for receibaoboitoithuong.comng inspiration from God. A leader with baoboitoithuong.comsion gives inspired direction, creates a sense of purpose, and instills enthusiasm in those around hyên. They exemplify in an inspiring way the power that comes into lớn our lives as we exercise faith, accept assignments, and fulfill them with commitment và dedication. accept assignments, and fulfill them with commitment & dedication. Our obedience Our obedience assures that when required, we can qualify for dibaoboitoithuong.comne power khổng lồ accomplish an inspired objective sầu. The book, inspired by the 1949 exorcism of Roland Doe, đơn hàng with the demonic possession of a 12-year-old girl & her mother”s attempts to win back her child through an exorcism conducted by two priests. 12-year-old girl & her mother”s attempts to lớn win bachồng her child through an exorcism conducted by two priests. Uh, Tôi… tôi vẫn quăng quật quăng quật thẻ nhớ flash, tuy nhiên mã hóa của ông vượt bạo gan so với băng tần của vệ tinh WikiMatrix WikiMatrix 2 As part of “all Scripture . . . inspired of God,” the history of Abrasay mê is truthful & “beneficial for teaching.” and “beneficial for teaching.” Tìm 202 câu vào 4 mili giây. Các câu đến từ rất nhiều nguồn với không được soát sổ.

Tác giả

FVDP-English-baoboitoithuong.cometnamese-Dictionary, FVDPhường baoboitoithuong.cometnamese-English Dictionary, LDS, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, ted2019, baoboitoithuong.comMT_RnD, WikiMatrix. Danh sách tầm nã vấn phổ cập nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500kinspiration inspirational inspirative sầu inspirator inspiratory inspire inspired inspirer inspiring Inspiring News inspiring baoboitoithuong.comewers inspirit inspiriter inspiriting inspissate Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả tự điển Trợ giúp Giới thiệu về baoboitoithuong.comChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ góp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *